Diện Tích Hình Phẳng Giới Hạn Bởi 3 Đường

     

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi những đường (y = x^2 - x), (y = 2x - 2), (x = 0), (x = 3) được xem bởi công thức:
Bạn đang xem: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 đường


Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*Công thức tính diện tích s hình phẳng giới hạn bởi thiết bị thị hàm số (y = fleft( x ight) = x^2 - 1), trục hoành và hai tuyến đường thẳng (x = - 1;x = - 3) là:


Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ gia dụng thị hàm số (y = fleft( x ight),y = gleft( x ight)) và hai tuyến phố thẳng (x = a,x = bleft( {aXem thêm: Những Câu Nói Hay Về Hy Vọng Và Niềm Tin, Stt Mất Niềm Tin Trong Cuộc Sống*


*

*


**Xem thêm: Tinh Dịch Loãng, Có Nước: Nguyên Nhân Do Đâu Và Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Sản Không?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) và gồm đồ thị như hình vẽ.

*

Diện tích nhì phần (A) cùng (B) thứu tự là (dfrac163) và (dfrac634.) Tính (intlimits_ - 1^dfrac32 fleft( 2x + 1 ight)dx ).