Động Từ To Be Là Gì

     

Động từ lớn be là một trong những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng nên người học giờ đồng hồ Anh càng phải chăm nom vào nó hơn. Vậy nên lúc này bibun.vn sẽ giúp bạn các cách sử dụng động từ khổng lồ be làm thế nào cho đúng cùng với một trong những bài tập vận dụng phía cuối bài. Cùng tìm hiểu nhé!


*
*
*
*
Bài tập về cồn từ tobe

Chia động từ lớn be nghỉ ngơi dạng ưa thích hợp

It ……………………… cold today.I ……………………… at home now.They ……………………… Korean.There ……………………… a pen on the desk.My name ……………………… Nikita.We ……………………… from Ukraine.That ……………………… right.I ……………………… OK, thanks.Clara & Steve ……………………… married.She ……………………… an English teacher.This book ……………………… mine.Jane và Peter ……………………… married.My brother ……………………… here at the moment.Many people ……………………… in the bank.We ……………………… in England.It ……………………… Monday today.I ……………………… a hairdresser.My name ……………………… Alexander.There ……………………… many people in this class.…………… Ane & Alice sisters?……………………… this oto yours?……………………… I in your way?……………………… you twenty-five years old?……………………… the Smiths divorced?……………………… this your new bicycle?I ……………………… a student.The teachers ……………………… in the room.The cat ……………………… on the table.The dog ……………………… under the table.This book ……………………… cheap.

Đáp án

isamareisisareisamareisisareisareareisamisareAreIsAmAreAreIsamareisisis

Trên đấy là Tổng hợp bí quyết dùng về hễ từ to lớn be và bài bác tập gồm đáp án. Qua bài viết này, bibun.vn hi vọng bạn học có thể hiểu rõ biện pháp dùng của đụng từ đặc trưng này để thực hiện nó một cách kết quả nhất trong tiếng Anh.