Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 15 Mol Hỗn Hợp X

     

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X bao gồm ankan A với 2 ankin B, C là đồng đẳng tiếp đến nhau thu được 6,496 lít CO2 (đktc) và 4,32 gam nước. Công thức các chất trong các thành phần hỗn hợp là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol hỗn hợp x

+) Số C vừa đủ = nCO2 / nhỗn đúng theo X => ankan vào X

+) call nCH4 = a mol; nC2H2n-2 = b mol => PT(1)

+) Bảo toàn yếu tắc C: nCO2 = PT(2)

+) Bảo toàn nhân tố H: n­H2O = 2.nCH4 + (n – 1).nCnH2n-2 => PT(3)


nCO2 = 0,29 mol; nH2O = 0,24 mol

Số C mức độ vừa phải = nCO2 / nhỗn hòa hợp X = 0,29 / 0,15 = 1,933 => trong X tất cả ankan CH4

Gọi CTPT trung bình của 2 ankin là CnH2n-2

Gọi nCH4 = a mol; nC2H2n-2 = b mol

=> a + b = 0,15 (1)

Bảo toàn thành phần C: nCO2 = a + bn = 0,29 (2)

Bảo toàn thành phần H: n­H2O = 2.nCH4 + (n – 1).nCnH2n-2 => 2a + (n – 1)b = 0,24 (3)

Từ (1), (2), (3) => a = 0,1; b = 0,05; n = 2,4

=> 2 ankin là C2H2 cùng C3H4


*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo A bao gồm 2 ankin là đồng đẳng tiếp tục trong 38,08 lít khí O2 vừa đủ. Sau bội nghịch ứng thu được 28 lít CO2 (đktc). Bí quyết phân tử 2 ankin A là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo X tất cả 2 ankin có phần trăm mol 1 : 1 thì thu được 15,68 lít CO2 (đktc) cùng 9,0 gam H2O. Vậy cách làm phân tử của 2 ankin là:


Một hỗn hợp X bao gồm axetilen với vinyl axetilen. Tính số mol O2 cần dùng để đốt cháy trọn vẹn 13 gam các thành phần hỗn hợp trên thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O


Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X có 2 ankin tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng kế tiếp cho tổng thể sản phẩm cháy vào 2,0 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,15M chiếm được kết tủa và khối lượng dung dịch không ráng đổi. Vậy phương pháp của 2 ankin là:


Hỗn hợp X có C­2H2, C4H6 cùng C5H8 có tỉ khối đối với hiđro là 16,5. Để đốt cháy hết 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X thì thể tích khí O2 (đktc) về tối thiểu cần dùng là


Hỗn thích hợp khí X bao gồm propan, propen với propin có tỉ khối so với H2 là 21,2. Lúc đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì tổng trọng lượng CO2 với H2O thu được là
Xem thêm: Những Câu Chuyện Thông Thái, Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Hỗn hợp X có C2H2, C2H4 và H2. Tỷ khối của X so với H2 là 7,25. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hh X nhận được 0,1 mol CO2. % thể tích của axetilen trong hỗn hợp X?


Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon (tỉ lệ 1 : 1) tất cả công thức đơn giản dễ dàng nhất khác nhau, chiếm được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Những chất vào X là


Hỗn hòa hợp X có 2 ankin có xác suất mol 1: 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X tiếp nối cho cục bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thấy trọng lượng bình nước vôi vào tăng 10,96 gam và trong bình có 20 gam kết tủa. Vậy công thức của 2 ankin là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 lít tất cả hổn hợp khí A có C2H2 cùng hiđrocacbon X ra đời 2 lít khí CO2 với 2 lít H2O. Các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol các thành phần hỗn hợp X có ankan A và 2 ankin B, C là đồng đẳng sau đó nhau thu được 6,496 lít CO2 (đktc) với 4,32 gam nước. Công thức các chất trong các thành phần hỗn hợp là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp A (gồm 2 ankin X với Y, số mol của X vội vàng 1,5 lần số mol của Y). Hấp thụ tổng thể sản phẩm cháy vào ly đựng 4,5 lít dd Ca(OH)2 0,02M chiếm được m1 gam kết tủa và trọng lượng dung dịch tăng 3,78 gam. Thêm dung dịch Ba(OH)2 hoàn toản vào cốc, nhận được thêm m2 gam kết tủa nữa. Biết m1 + mét vuông = 18,85 gam. X, Y lần lượt là


Trong bình bí mật (ở 210oC) đựng tất cả hổn hợp A (gồm 2 ankin X và Y là đồng đẳng liên tiếp, MX Y). Thêm 1 lượng ko khí hoàn toản (khi kia áp suất trong bình đạt 0,81 atm) rồi nhảy tia lửa điện để đốt cháy hết X với Y rồi đưa bình về 210oC, thấy áp suất vào bình = 0,836 atm. Biết trong ko khí cất 80% thể tích N2, còn sót lại là O2. CTPT của Y là


Hỗn thích hợp X tất cả 2 hidrocacbon mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn một lượng X chiếm được CO2 với H2O bao gồm số mol bởi nhau. X thiết yếu là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Nêu Cách Vẽ Đường Trung Trực Của Đoạn Thẳng Cho Trước, Cách Vẽ Đường Trung Trực

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.