ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN A GAM TRIGLIXERIT X CẦN VỪA ĐỦ 4 83 MOL O2

     

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X làm phản ứng hoàn toản với hỗn hợp NaOH, chiếm được b gam muối. Quý giá của b là

A. 53,16. B. 54,84. C. 57,12. D. 60,36. Đáp án đúng: B

Bạn vẫn xem: Đốt cháy a gam triglixerit X đề xuất 4,83 mol O2, nhận được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Khía cạnh khác, đến a gam X làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH, nhận được b gam muối. Giá trị của b là

Bảo toàn oxi: mol O/X = 0,36 mol

→ nX = 0,36/6 = 0,06 mol

Khối lượng X = mC + mH + mO = 3,42.12 + 3,18.2 + 0,36.16 = 53,16 gam

Ta có: X + 3NaOH → muối + glixerol

0,06 0,18 0,06

Bảo toàn khối lượng: 53,16 + 0,18.40 = 0,06.92 + mmuối => muối hạt 54,84 gam.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit x cần vừa đủ 4 83 mol o2


Đăng bởi: bibun.vn

Chuyên mục: câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đốt cháy a gam triglixerit X nên 4,83 mol O2, chiếm được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, đến a gam X bội nghịch ứng toàn diện với hỗn hợp NaOH, chiếm được b gam muối. Giá trị của b là


*
bibun.vn Send an email Tháng bốn 3, 2022
0 1 phút đọc
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger cốt truyện via thư điện tử Print
*

bibun.vn


Bài viết ngay sát đây


Cho những kim nhiều loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số sắt kẽm kim loại kiềm trong hàng là 


2 ngày trước

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.


2 ngày trước

Cuộc cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra thời gian nào? 


2 ngày trước

Một tia sáng sủa được chiếu từ môi trường 1 sang môi trường xung quanh 2 bên dưới góc tới i cùng góc khúc xạ r.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 12: Writing Sgk Mới Chi Tiết Nhất, Giải Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing


3 ngày trước

Tinh thần chủ động đối phó cùng với quân Tống trong phòng Lý diễn tả rõ trong chủ trương


3 ngày trước

Dạng địa hình đa số của quần thể vục tây-nam Á


3 ngày trước

Our team won the game because we played very_____


3 ngày trước

I like hot weather but Ann________.


3 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chút này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Giải Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2 7 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Bài viết bắt đầu nhất
gmail.com


Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
tra cứu kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Recent Posts


Recent Comments


Không có phản hồi nào nhằm hiển thị.
Close
hiệu quả tìm kiếm đến
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Don't have an account?