ĐỐT DÂY SẮT TRONG KHÍ CLO

     

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X có Mg (0,28 mol), Fe3O4, Fe(OH)2 và Cu(OH)2 vào dung dịch cất 1,8 mol HCl cùng m gam NaNO3, thu đuợc dung dịch Y cất (2m + 42,82) gam muối hạt và tất cả hổn hợp khí Z gồm 0,04 mol N2O cùng 0,05 mol NO. đến dung dịch NaOH loãng (dư) vào Y, lọc kết tủa nung trong bầu không khí tới trọng lượng không đổi, nhận được 43,2 gam rắn. Tỷ lệ so mol của Mg vào X là


Hòa tan trọn vẹn 8,5 gam láo lếu hợp có hai sắt kẽm kim loại kiềm X, Y (ở nhị chu kì liên tiếp, MXY ) vào nước, nhận được 3,36 lít H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của X trong láo lếu hợp ban sơ là


Cho Mg vào dung dịch đựng FeSO4 và CuSO4. Sau làm phản ứng, thu được hóa học rắn X chỉ gồm một kim loại và hỗn hợp Y đựng hai muối. Phát biểu nào sau đây đúng?


Nung rét 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al sống dạng bột cùng với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 1M toàn diện để phản nghịch ứng hết với Y là


Hợp hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm một nửa về khối lượng. Từ hóa học X thực hiện chuyển hoá sau:

X →xt, t°CO Y →xt, t°HOCH2CH2OH Z →xt, t°Y T (C6H10O4)

Phát biểu nào sau đây sai?


Tiến hành thử nghiệm theo quá trình sau:

Bước 1: cho một nhúm bông vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng mặt khác khuấy đều đến khi thu được dung dịch đồng nhất.

Bạn đang xem: đốt dây sắt trong khí clo

Bước 2: Để nguội và trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%.

Bước 3: lấy dung dịch thu được sau thời điểm trung hòa cho vô ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong NH3.

Bước 4: ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng khoảng chừng 700 C.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 2, nếu bé dại dung dịch I2 vào ống thử thì thu được dung dịch có màu xanh lá cây tím.

(b) phân tách trên minh chứng xenlulozơ có nhiều nhóm OH.

(c) Sau cách 3, bên trên thành ống nghiệm xuất hiện thêm lớp kim loại màu trắng bạc.

(d) Sau bước 4, có khí màu nâu đỏ cất cánh ra.

Xem thêm: Language Focus Unit 10 Lớp 10 Trang 110, Unit 10 Lớp 10: Language Focus

(e) thí điểm trên minh chứng được xenlulozơ tất cả phản ứng thủy phân.

(g) Ở cách 3, xẩy ra sự khử glucozơ thành amoni gluconat.

Số phát biểu đúng là


Câu 8:


Hỗn hợp X có hai este no, đối chọi chức mạch hở với hai amin no, mạch hở, trong số ấy có một amin đối chọi chức và một amin nhị chức (hai amin gồm số mol bằng nhau). Mang đến m gam X tính năng vừa đủ 200 ml hỗn hợp KOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X nên dùng 1,20 mol oxi, nhận được CO2, H2O với 0,12 mol N2. Quý hiếm của m là


Câu 9:


Tiến hành điện phân hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp CuSO4 cùng KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ cái điện không đổi thu được tác dụng như bảng sau:

*

Giả sử công suất của làm phản ứng điện phân là 100%, những khí có mặt không chảy trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của V là


Câu 10:


Cho hỗn hợp gồm kim loại M và Al (tỉ lệ mol 1:1) tan trọn vẹn trong nước dư, thu được 5,6 lítkhi H2 (đktc) với dung dịch Y đựng hai hóa học tan. Sục khí CO2 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Câu 11:


Chất X ( CxHyO4N2, là muối hạt amoni của axit cacboxylic nhiều chức), chất Y ( CmHnO2N2, là muối bột amoni của một amino axit). Cho a gam E gồm X và Y (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 5) tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, chiếm được 4,928 lít khí F (gồm hai amin sau đó nhau trong hàng đồng đẳng, gồm tỉ khối đối với H2 bởi 383/22) và 19,14 gam hỗn hợp muối khan. Phần trăm cân nặng của Y trong E là


Câu 12:


Cho các phát biểu sau:

(a) tất cả các peptit đều phải sở hữu phản ứng màu sắc biure.

(b) muối hạt phenylamoni clorua không tan trong nước.

(c) Ở điều kiện thường, metylamin với đimetylamin là số đông chất khí.

(d) trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly bao gồm bốn nguyên tử oxi.

Xem thêm: Sơ Đồ Mạch Điện 2 Công Tắc 2 Bóng Đèn, Cách Đấu 2 Công Tắc 2 Bóng Đèn

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là gần như chất lỏng.

Số phát biểu đúng là


Câu 13:


Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tính năng hết cùng với NaOH dư, nhận được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Tuyên bố nào sau đây sai?


Câu 14:


Thực hiện tại thí nghiệm như hình vẽ sau: sau khoản thời gian lắc nhẹ, xong để yên thì thấy tại ống nghiệm (M) với (N) lần lượt xuất hiện thêm dung dịch

*


Câu 15:


Cho từ tốn từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. Ngược lại, cho từ trường đoản cú từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl nhận được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a cùng b là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam