Dung dịch x chứa các ion

     

Chia X thành 2 phần bởi nhau nên những khi tính được 1 phần chúng ta yêu cầu nhân đôi để tính m.




Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion

Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH = 1 gồm HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a mol/l nhận được 200 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Quý hiếm của a là


Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,1M thu được dung dịch X. PH hỗn hợp X là?


Cho 10 ml hỗn hợp HCl bao gồm pH = 3. Nên thêm vào hỗn hợp này bao nhiêu ml nước nhằm thu được dung dịch có pH = 4.


Cho hỗn hợp X cất 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu đến dung dịch X chức năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì chiếm được 86,1 gam kết tủa

- Nếu mang đến 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa chiếm được là :


Trộn 100 ml hỗn hợp H2SO4 xM cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH =12 thu được dung dịch Z tất cả pH = 2. Quý hiếm x là


Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có H2SO4 0,05M cùng HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp X. Dung dịch tất cả pH là


Dung dịch E chứa những ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl- trong những số đó số mol của Cl- gấp hai số mol của ion Na+. Cho 1 nửa hỗn hợp E phản bội ứng với dd NaOH dư nhận được 4g kết tủa. Cho một nửa dd E còn lại phản ứng cùng với dd Ca(OH)2 dư thu được 5g kết tủa. Phương diện khác, nếu đun sôi đến cạn hỗn hợp E thu được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là:


Trộn 250ml hỗn hợp hỗn hợp có H2SO4 0,005M với HCl 0,01M với 200ml hỗn hợp hỗn hợp gồm NaOH 0,001M cùng Ba(OH)2 0,0005M thu được dung dịch X. Hỗn hợp X có pH là:




Xem thêm: Tả Người Bạn Thân Của Em Lớp 5 (Hay Nhất), Tả Một Người Bạn Thân Của Em (Hay Nhất)

Trộn 3 hỗn hợp HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; với H3PO4 0,1M với những thể tích đều nhau thu được hỗn hợp X. Để trung hòa 300 ml dung dịch X buộc phải vừa đầy đủ V ml hỗn hợp Y có NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Quý giá của V là


Dung dịch X chứa m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Phân tách dung dịch X thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho công dụng với dung dịch KOH nhận được 5,8g kết tủa. Phần 2 làm cho nóng với hỗn hợp NaOH dư nhận được 3,36 lit khí (dktc). Quý hiếm của m là :


Dung dịch X gồm chứa Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42- a mol với Cl- b mol. Cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam hóa học rắn khan. Vậy quý giá của a, b tương xứng là:


Trộn dung dịch X đựng OH- (0,17 mol), Na+ ( 0,02 mol) cùng Ba2+ với dung dịch Y cất CO32- ( 0,03 mol), Na+ (0,1 mol) cùng HCO3- thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Một hỗn hợp X tất cả 0,01 mol K+; 002 mol HCO3- và a mol ion Y (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Y và quý hiếm của a là


Thể tích hỗn hợp X cất đồng thời nhì bazo NaOH 1,5M với KOH 1M cần dùng để làm trung hòa 200 ml dung dịch Y chứa các thành phần hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,2M là


Cho rất từ trường đoản cú 0,2 lít dung dịch HCl 1M vào 0,2 lít dung dịch tất cả hổn hợp KOH 0,5M, K2CO3 0,4M đến phản ứng hoàn toàn, nhận được x lít khí làm việc đktc. Giá trị của x là:




Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Ngữ Văn 12, Phân Tích Đất Nước Hay Nhất (20 Mẫu)

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam