Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

     

Cho mặt đường tròn $left( O;R ight)$ cùng một con đường thẳng $Delta $ bất kì. Gọi $d$ là khoảng cách từ trung tâm $O$ của đường tròn mang đến đường trực tiếp đó.

Bạn đang xem: đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Trường thích hợp 1: Đường trực tiếp $Delta $ và đường tròn $left( O;R ight)$ giảm nhau.

*

Khi đó, con đường thẳng và đường tròn có hai điểm bình thường và khoảng cách $d = OH R$


Từ kia ta có bảng vị trí kha khá của mặt đường thẳng và đường tròn.

Xem thêm: Những Câu Chúc Cuối Tuần Hay Ý Nghĩa Cho Những Người Thân Yêu


Vị trí tương đối của mặt đường thẳng và con đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ cùng $R$

Đường trực tiếp và đường tròn cắt nhau

$2$

$d R$

2. Các dạng toán thường gặp


Dạng 1: Xác xác định trí tương đối của con đường thẳng và mặt đường tròn

Phương pháp:

Dựa vào bảng vị trí kha khá :

Vị trí tương đối của con đường thẳng và đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ cùng $R$

Đường trực tiếp và đường tròn giảm nhau

$2$

$d R$

Dạng 2: vấn đề độ dài nhờ vào tính chất tiếp tuyến.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm tiếp tuyến đường và định lý Pytago

Dạng 3: search tập hợp điểm vừa lòng điều kiện mang đến trước.

Xem thêm: 19/5 Là Ngày 19/5 Là Ngày Gì, Các Hoạt Động Chào Mừng, Kỉ Niệm Ngày 19 Tháng 5

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm đường phân giác và các đường thẳng tuy nhiên song phương pháp đều nhằm tìm tập thích hợp điểm.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC tía
bài xích 1: Căn thức bậc nhì
bài 2: liên hệ giữa phép nhân, phép phân tách với phép khai phương
bài xích 3: thay đổi đơn giản biểu thức cất căn
bài 4: Rút gọn biểu thức đựng căn
bài xích 5: Căn bậc tía
bài xích 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài 1: kể lại và bổ sung khái niệm về hàm số cùng đồ thị hàm số
bài 2: Hàm số số 1
bài bác 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài 4: Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng
bài xích 5: hệ số góc của đường thẳng
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhị PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN
bài bác 1: Phương trình hàng đầu hai ẩn
bài bác 2: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn
bài 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế
bài xích 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số
bài bác 5: Hệ phương trình bậc nhất hai chứa đựng tham số
bài bác 6: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập hệ phương trình
bài bác 7: Ôn tập chương 3: Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
bài bác 1: Hàm số bậc nhị một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài 2: Phương trình bậc nhị một ẩn và cách làm nghiệm
bài xích 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài xích 4: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
bài 5: Phương trình quy về phương trình bậc nhì
bài 6: Sự tương giao giữa con đường thẳng và parabol
bài 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình
bài xích 8: Hệ phương trình đối xứng
bài bác 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài 1: một số trong những hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài 3: một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài bác 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự xác định của con đường tròn-Tính hóa học đối xứng của mặt đường tròn
bài xích 2: Đường kính với dây của con đường tròn
bài xích 3: vết hiệu phân biệt tiếp đường của đường tròn
bài 4: Vị trí tương đối giữa mặt đường thẳng và con đường tròn
bài xích 5: tính chất hai tiếp tuyến giảm nhau
bài xích 6: Vị trí tương đối của hai tuyến đường tròn
bài xích 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Góc ngơi nghỉ tâm-Số đo cung
bài bác 2: tương tác giữa cung và dây
bài bác 3: Góc nội tiếp
bài bác 4: Góc tạo bởi vì tiếp tuyến đường và dây cung
bài bác 5: Góc có đỉnh phía bên trong đường tròn, góc bao gồm đỉnh bên ngoài đường tròn
bài 6: Cung cất góc
bài bác 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, con đường tròn nội tiếp
bài 8: Tứ giác nội tiếp
bài bác 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài bác 10: diện tích s hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài 11: Ôn tập chương 7: Góc với đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài bác 1: Hình trụ. Diện tích s xung quanh cùng thể tích hình trụ
bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh cùng thể tích hình nón
bài bác 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
bài 4: Ôn tập chương 8
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.