Speak

     

Unit 4. Learning a New Language - học một ngoại ngữ

3. SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 34-35 SGK giờ đồng hồ anh 9)

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded a scholarship of US$2,000 to lớn attend an English language summer course abroad. Try khổng lồ persuade vour partner to lớn attend the school you would lượt thích to go to. The expressions in the box may help you./ (Làm việc nhóm. Các bạn Thu, trung tâm và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2 ngàn USD tham gia một khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh sinh hoạt nước ngoài. Chúng ta hãy nỗ lực thuyết phục những cùng học tập ở trường bạn muốn theo học. Các cách diễn tả trong khung hoàn toàn có thể giúp bạn.)

I think ...

Bạn đang xem: Speak

What vì chưng you think ... ?

I agree / disagree because ... ...

I don"t understand.

Why don"t we ...?

If we go to.... We can ...

We should ...

Let"s ...

*

Hướng dẫn dịch:

- Tôi nghĩ...

- các bạn nghĩ gì về...

- Tôi đồng ý/ không đồng ý cũng chính vì ...

- Tôi ko hiểu

- tại sao chúng ta không...?

- Nếu họ đi... Bọn họ có thể...

- bọn họ nên ...

- họ hãy ...

Thu:

+ Trung tâm ngôn ngữ Brighton - nước Anh

+ sống ở ký kết túc xá khuôn viên trường

+ trường có tiếng tăm tốt

+ sáu tuần

+ khoảng 2 nghìn đô la Mỹ

Tâm:

+ Trường ngôn ngữ Anh Seattle - Mỹ

+ sinh hoạt với những người dân bạn Việt Nam

+ trải nghiệm văn hóa phương Tây

+ 7 tuần

+ khoảng 1.700 đô la Mỹ

Kim:

+ Viện ngôn từ Anh Brisbane - nước Úc

+ nghỉ ngơi với một gia đình người Úc

+ khá sát Việt Nam

+ khung cảnh đẹp

+ 7 tuần

+ khoảng 1.200 đô la Mỹ

Lời giải:

Tam: I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.

Kim: I disagree because we can"t practice speaking English with native speakers.

Thu: Why don"t we go khổng lồ the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus.

Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.

Kim: What vì you think about the Brisbane Institute of English in Australia?

Thu: I think it"s quite close lớn Vietnam.


Tam: and we can enjoy the beautiful scenery there.

Kim: If we go there, we can stay with an Australian family to lớn discover their culture & practice English as well.

Thu: People said that they have a good way of teaching English & the course is acceptable. It costs US $ 1,200.

Tam: Let"s go khổng lồ Autralia khổng lồ attend that course.

Kim: I absolutely agree with you.

Chú ý: Phần thông tin được gạch men chân học tập sinh rất có thể thay cố kỉnh để phù hợp theo ý mình.

Hướng dẫn dịch:

Tâm: bản thân nghĩ bọn họ nên đến trường ngôn từ Anh Seattle nghỉ ngơi Mỹ. Bạn cũng có thể sống với những người dân bạn fan Việt.

Kim: mình không đồng ý vì họ không thể thực hành thực tế nói giờ Anh cùng với người bạn dạng xứ.

Thu: trên sao chúng ta không mang lại Trung tâm ngôn ngữ Brighton nghỉ ngơi Anh? Nếu bọn họ đến đó, chúng ta có thể sống ở cam kết túc xá vào khuôn viên trường.

Xem thêm: Toán 9 Ôn Tập Chương 2 Đại Số 9 Bài 5: Ôn Tập Chương Ii, Giải Toán Vnen 9 Bài 5: Ôn Tập Chương Ii

Tâm: Nhưng ngân sách học phí quá đắt. Nó có phí 2 ngàn đô la.

Kim: bạn nghĩ gì về Viện ngữ điệu Anh Brisbane sinh hoạt Úc?

Thu: mình nghĩ nó khá ngay sát Việt Nam.

Tâm: Và bạn cũng có thể thưởng thức cảnh sắc đẹp sống đây.

Kim: Nếu chúng ta đến đây, chúng ta có thể sống với mái ấm gia đình người Úc để mày mò văn hóa và cũng giống như thực hành tiếng Anh.

Thu: Mọi bạn nói rằng họ có phương thức giảng dạy dỗ tiếng Anh xuất sắc và học phí đồng ý được. Ngân sách là 1.200 đô la.

Tâm: họ hãy cho Úc học khóa đó đi.

Kim: Mình trả toàn gật đầu đồng ý với bạn.

Lời giải:

Thu: I have a plan khổng lồ go lớn The Brighton Language Center in UK khổng lồ study English và learn about other cultures as well.

Tam: I think it’s a good place for you because you can live in a dormitory on campus…

Thu: Yes and this school also has excellent reputation.

Kim: But look at how much it costs. It’s about 2000 US dollars. It’s too expensive. & you just have six weeks to study, less than other schools.

Tam: So… Seattle School of English in USA, what do you think?

Thu: Well… I think it’s quite suitable for you because you can experience Western culture khổng lồ know more about them & the duration is long enough for you: seven weeks

Kim: Although it’s good, you will stay with Vietnamese friends, so you can’t practice speaking English every time. Và the cost is a little bit higher than the school I plan to lớn go.

Tam: What is your school name?

Kim: It’s Brisbane Institute of English in Australia.

Thu: What vày you know about this school?

Kim: When you study here, you can stay with an Australian family. So it’s easier for you to lớn practice English every day and learn about Australian culture.

Thu: Anything else?

Kim: It’s quite close lớn Vietnam

Tam: Yeah, and nước australia also has a lot of beautiful sceneries.

Kim: Yes, so I decide lớn go there, the duration of the course is seven weeks và the cost is only 1200 USD

Thu: Wow, the cost is quite reasonable, I will tell my mom about that school.

Tam: Yeah, me too, I hope someday we can go together.

Hướng dẫn dịch:

Thu: Mình tất cả một kế hoạch đó là mang lại Trung tâm ngôn ngữ Brighton sống Anh để học giờ đồng hồ Anh cũng giống như tìm phát âm về những văn hóa khác

Tam: mình nghĩ đó là 1 trong những nơi tốt cho bạn vì chúng ta cũng có thể ở trong kí túc xá vào khuôn viên trường….

Thu: Ừ, cùng trường đó cũng đều có danh tiếng cực kỳ tốt.

Kim: Nhưng nhìn vào chi phí kìa. Sát 2000 đô la. Nó quá đắt. Và chúng ta chỉ tất cả 6 tuần để học, không nhiều hơn những trường khác.

Tam: Vậy… trường ngôn ngữ Anh Seattle sống Mỹ, chúng ta nghĩ sao?

Thu: Ừm… bản thân nghĩ đó là một nơi tương xứng với các bạn vì bạn cũng có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống phương Tây và nắm rõ hơn về họ và thời hạn cũng đầy đủ lâu mang đến bạn: 7 tuần

Kim: mặc dù nó tương đối tốt, nhưng các bạn sẽ ở với những người bạn Việt Nam, chính vì như vậy bạn không thể luyện tập nói giờ đồng hồ Anh hầu như lúc. Và túi tiền cũng đắt hơn một chút đối với ngôi trường mà mình lên planer đến.

Tam: Ngôi trường thương hiệu là gì vậy?

Kim: Đó là Viện ngôn ngữ Anh Brisbane sống Úc.

Thu: chúng ta biết gì về trường này?

Kim: khi chúng ta học sống đây, chúng ta có thể ở với một mái ấm gia đình người Úc. Chính vì như thế nó sẽ dễ ợt hơn cho mình để rèn luyện Tiếng Anh từng ngày và tìm hiểu về văn hóa truyền thống của bạn Úc.

Thu: còn gì nữa không?

Kim: Úc khá ngay sát Việt Nam

Tam: Yeah, cùng Úc cũng có khá nhiều cảnh đẹp.

Kim: Đúng vậy, chính vì vậy mình quyết định sẽ cho đây, thời hạn của khóa đào tạo và huấn luyện là 7 tuần và giá thành chỉ 1200 đô la

Thu: Ồ, chi tiêu khá hợp lý và phải chăng đấy, mình đang kể cho người mẹ nghe về trường này.

Xem thêm: 【Chính Hãng】 Trà Nấm Linh Chi Hàn Quốc Hộp Gỗ 100 Gói, Trà Linh Chi Hàn Quốc Hộp Gỗ 100 Gói

Tam: Yeah, tôi cũng thế, mình hy vọng ngày nào đó bạn có thể đi thuộc nhau.