UNIT 4 LỚP 9 WRITE

     

Unit 4. Learning a New Language - học tập một nước ngoài ngữ

6. WRITE (Trả lời thắc mắc trang 37 SGK tiếng anh 9)

A letter of inquiry is a for information or actio . In all formal letters, you must include the addresses of the witer & the recipient./ (Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu đưa thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải gắn thêm kèm địa chỉ người viết và người nhận)

*

Hướng dẫn dịch:

25 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố hồ nước Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 mon 04 năm 2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý trường trên tin báo Tức vn số ra ngày hôm nay.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9 write

Tôi xem xét việc học tiếng Việt cùng tôi mong mỏi biết một số thông tin về trường.

Tôi nói được một chút ít tiếng Việt nhưng lại tôi ao ước học đọc và viết. Ông rất có thể gởi thông tin cụ thể về các khóa học tập và khoản học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm đánh giá vấn đáp nếu đề xuất thiết.

Mong hóng tin ông.

Kính xin chào ông,

John Robinson.

a) Read this letter./(Đọc lá thư này.)

b) Read the advertisements in exercise 5. READ again. Choose one of the schools you want to attend khổng lồ improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting far more information Cibuut the courses & fees. Follow the Outline below. / (Đọc truyền bá trong phần 5. ĐỌC một lượt nữa. Lựa chọn 1 trong các trường bạn có nhu cầu theo học tập để nâng cấp tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu mong cho tổ chức để yêu ước nhiều thông tin về những khóa học và lệ phí. Triển khai theo dàn bài xích dưới đây.)

OUTLINE

Introduction:

- Say how you come to lớn know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

- Express your interest (want lớn know more information)

Request:

- State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready lớn supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Conclusion: kết thúc with a polite closing

Hướng dẫn dịch:

DÀN BÀI

Giới thiệu: Hãy nói làm giải pháp nào các bạn biết về tổ chức triển khai (quảng cáo bên trên báo/ xem bên trên tivi); thể hiện sự quan tiền tâm của khách hàng (muốn biết nhiều tin tức hơn).

Yêu cầu: Nói giờ Anh của người tiêu dùng như vắt nào; loại thông tin gì bạn có nhu cầu biết.

Kết luận: ngừng với lời kết kế hoạch sự.

Lời giải:

Dear Sir/ Madam,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English & I would lượt thích some more information about your school.

I can speak a little English, but I want to lớn learn to lớn speak more fluently và write well. Could you please send me details of the courses and the fees?

I look forward lớn hearing from you.

Sincerely yours,

Robert Johnson.

Chú ý: Phần tin tức được gạch men chân học sinh hoàn toàn có thể thay cụ để cân xứng theo ý mình.

Hướng dẫn dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi đã thấy bài xích quảng cáo của học viện trên tờ báo địa phương số ra hôm nay.

Tôi mê say học giờ Anh và tôi mong muốn biết thêm tin tức về trường của ông/ bà.

Xem thêm: Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 3: Teen Stress And Pressure, Listen Unit 3: A Trip To The Countryside

Tôi nói theo cách khác một chút giờ Anh, tuy nhiên tôi mong mỏi học nói lưu loát và viết tốt. Ông/ Bà có thể gửi mang đến tôi cụ thể về khóa đào tạo và tiền học phí được không?

Tôi mong chờ phản hồi từ bỏ Ông/ Bà.

Kính thư,

Rober Johnson.

Gợi ý 1:

Dear Mr Varquez,

I know about your language center through one of my friend who is studying in your institution now. His name is Tuan.

I love learning English and watching English movies và I need to study English lớn have more promotion opportunities in the future so I would like some more information about your English center such as: Time of class, place, & time khổng lồ start và some general information about our teacher.

I can speak và write just some basic English words so I want to learn to lớn speak more fluently & write well especially speaking with foreigners. Could you please tell me more the courses and fees?

I’m looking forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Steve Roger.

Hướng dẫn dịch

Kính gửi ông/bà,

Tôi biết đến trung trọng điểm của ông/bà qua trong những người chúng ta của tôi hiện đang là học sinh của trung tâm. Thương hiệu anh ấy là Tuấn.

Tôi yêu mếm học giờ đồng hồ Anh cùng xem những tập phim Tiếng Anh và tôi cần phải học giờ Anh để sở hữu nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai chính vì như vậy tôi muốn theo luồng thông tin có sẵn thêm một vài thong tin về ngôi trường của ông/bà như: giờ đồng hồ của lớp học, địa điểm, thời gian bước đầu và một vài thông tin chung về thầy giáo của chúng tôi.

Tôi nói cách khác và viết một chút ít Tiếng Anh, chỉ đầy đủ từ ngữ cơ phiên bản vì núm tôi muốn học thêm về tài năng nói mang lại trôi chảy cùng viết tốt đặc biệt là được nói với người nước ngoài. Ông/bà rất có thể gửi mang lại tôi chi tiết về khóa học tương tự như học phí tổn được không?

Tôi mong muốn nhận được phúc âm từ ông/bà.

Kính thư,

Steve Roger

Gợi ý 2:

Dear Mrs Hoa,

I saw your institution’s advertisement on the Internet và I thought your teaching way is very effective & suitable for me.

I love learning English especially listening to lớn English songs & I also need lớn study English to study abroad in the future so I would lượt thích some more information about your school such as: Time of class, place, và time lớn start và some general information about our teacher.

I’m a beginner in studying English and I can speak a little English so I want to learn 4 English skills include: Writing, Speaking, Listening and Reading. Could you please give me more details of the courses & fees?

I hope we can make an arrangement for a meeting. I’m waiting for your reply. Write to lớn me soon.

Sincerely yours,

Tom Holland.

Hướng dẫn dịch:

Kính gởi ông/bà,

Tôi thấy được quảng cáo của trung chổ chính giữa của ông/bà bên trên Internet và tôi nghĩ phương pháp dạy của trung trung khu rất tác dụng và tương xứng với tôi.

Xem thêm: Máy Lạnh 1Hp Chạy Bằng Năng Lượng Mặt Trời Là Gì? Giá Bao Nhiêu?

Tôi mếm mộ học tiếng Anh đặc biệt là nghe những bài xích hát bởi Tiếng Anh và tôi cũng rất cần được học giờ Anh để có thể đi du học trong tương lai chính vì thế tôi muốn được biết thêm thêm một số thong tin về ngôi trường của ông/bà như: giờ của lớp học, địa điểm, thời gian bắt đầu và một vài tin tức chung về giáo viên của chúng tôi.

Tôi là một trong những người new băt đầu học tập tiếng anh tôi chỉ nói cách khác một chút giờ Anh, chính vì vậy tôi mong muốn học thêm về 4 kỹ năng bao gồm: Viết, Nói, Nghe, Đọc. Ông/bà có thể gửi đến tôi cụ thể về khóa học cũng giống như học giá thành được không?