EVER SINCE HUMANS HAVE INHABITED THE EARTH, THEY HAVE MADE

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the questions from 1 to 8.

Bạn đang xem: Ever since humans have inhabited the earth, they have made


Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts và feelings has been in the khung of oral speech. When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words & ideas. Tourists, the deaf, and the mute have no resort lớn this size of expression. Many of these symbols of the whole words are very picturesque và exact và can be used internationally: spelling, however, can not.
Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally. A wink can be a way of flirting or indicating that the party is only joking. A nod signifies approval, while shaking the head indicates a negative reaction.
Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with fingertips), signal flags, Morse code, and smoke signals. Road maps và picture signs also guide, warn and instruct people.While verbalization is the most common size of language, other systems và techniques also express human thoughts và feelings.

*

A. Everybody uses only one size of communication

B. When language is a barrier, people will find other forms of communication.

C. Nonlinguistic language is invaluable to foreigners.

D. Although other forms of communication exist, verbalization is the fastest.


Đáp án B

Dịch nghĩa: Câu nào dưới đây tóm tắt bài văn này đúng nhất?A . Mọi fan chỉ thực hiện một bề ngoài giao tiếp B. Khi ngôn từ là rào cản, mọi người sẽ kiếm được những hình thức giao tiếp khácC. Dạng diễn đạt phi ngôn ngữ không có giá trị cùng với người nước ngoài D. Tuy vậy có đều dạng ngữ điệu khác tồn tại, miêu tả bằng tiếng nói vẫn là cấp tốc nhấtGiải thích: Để thay được ý thiết yếu của bài bác để cầm tắt thì t cần tìm được ý bao gồm của từng đoạn:+, “Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication”: Từ cơ hội con bạn sinh sống trên trái đất, họ đã thực hiện nhiều hình thức giao tiếp không giống nhau+, “Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally”: ngữ điệu hình thể truyền đạt ý tưởng hay thông tin qua những hành động nhất định, một cách cố ý giỏi vô ý+, “Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with fingertips), signal flags, Morse code, and smoke signals”: phần đông dạng thức không giống nhau của dạng biểu đạt phi ngôn ngữ được search thấy làm việc Chữ nổi (một hệ thống chấm trội đọc bằng ngón tay), cờ hiệu, mã Morse giỏi khói+, “While verbalization is the most common khung of language, other systems và techniques also express human thoughts and feelings”: khoác dù diễn đạt bằng nói lời là dạng thức giao tiếp phổ đổi mới nhất, những khối hệ thống và kĩ thuật khác cũng đều có thể diễn tả được xem xét và xúc cảm của con người=> Ngoài mô tả bằng ngôn ngữ, còn tồn tại những dạng thức tiếp xúc ngôn ngữ khác=> B


Đáp án D

Dịch nghĩa: từ “these” trong đoạn 1 chỉ với __________A. Khách du ngoạn B. Fan điếc và bạn câm C. Xem xét và xúc cảm D. Những hoạt động của ngữ điệu kí hiệuGiải thích: “these” được dùng để bổ nghĩa đến symbol: kí hiệu => these này sẽ phải được nhắc đến ở phần trên cùng với một loại kí hiệu gì đóỞ trên, tác giả đang nói do “sign language in which motions stand for letters, words và ideas”: một loại ngôn từ kí hiệu mà vận động thay chũm cho chữ cái, tự ngữ và ý tưởng=> these = sign language motions


A.

Xem thêm: Nêu Nội Dung Và Ý Nghĩa Cuộc Duy Tân Minh Trị Lịch Sử 8, Lý Thuyết Cuộc Duy Tân Minh Trị

the deaf và the mute use an oral khung of communication

B. verbalization is the most common form of communication

C. there are many forms of communication in existence today

D. ideas và thoughts can be transmitted by body language


Đáp án A

Dịch nghĩa: tất cả những câu sau những đúng bên cạnh ____________________A. Người câm và bạn điếc thực hiện một dạng tiếp xúc bằng tiếng nói B. Mô tả ngôn trường đoản cú là dạng thức giao tiếp phổ biến hóa nhấtC. Có nhiều dạng giao tiếp tồn tại ngày nayD. Phát minh và lưu ý đến có thể được truyền đạt qua ngữ điệu hình thể.Giải thích: tin tức nằm sống đoạn: “When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words & ideas. Tourists, the deaf, & the mute have no resort khổng lồ this khung of expression”: Khi tất cả rào cản về ngôn ngữ, giao tiếp được tiến hành qua ngôn ngữ kí hiệu mà lại trong đó hoạt động thay nỗ lực cho chữ cái, ngữ điệu và ý tưởng. Bạn du khách, fan điếc và bạn câm không tồn tại cách như thế nào khác quanh đó dạng thức miêu tả này=>Người câm và bạn điếc không tiếp xúc bằng tiếng nói mà bởi hành độngB. Đúng bởi “verbalization is the most common size of language”: biểu đạt ngôn ngữ là dạng tiếp xúc phổ biến chuyển nhấtC. Đúng vị “Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication” Từ lúc con bạn sinh sống trên trái đất, chúng ta đã sử dụng nhiều bề ngoài giao tiếp khác nhau => có khá nhiều dạng giao tiếpD. Đúng vì “Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally”: ngôn từ hình thể truyền đạt ý tưởng hay thông tin qua những hành vi nhất định, một cách cố ý hay vô ý


Đáp án C

Dịch nghĩa: Dạng nào sau đây ngoại trừ biểu đạt bằng khẩu ca là được sử dụng thoáng rộng nhất một trong những người mù?A. Ngôn ngữ hình thể B. Kí hiệu hình mẫu vẽ C. Chữ nổi D. Cờ kí hiệuGiải thích: tin tức nằm ngơi nghỉ câu: “Braille (a system of raised dots read with fingertips)”: Chữ nổi một hệ thống chấm nổi được đọc bằng ngón tay => tín đồ khiếm thị rất có thể dùng tay để đọc chữA,B, C tín đồ khiếm thị không thể nhìn thấy => thiết yếu đọc hay tiếp xúc được


Đáp án C

Giải thích: bao gồm: oral speech, sign language, body language, ,Braille , signal flags, Morse code, smoke signals, Road maps, picture signs


Câu 18. Sign language is said lớn be very picturesque và exact và can be used internationally EXCEPT for____________

Đáp án A

Dịch nghĩa: bạn ta nói rằng ngôn ngữ kí hiệu những hình ảnh, đúng mực và có thể được áp dụng trên toàn thế giới ngoại trừ____________A. Thiết yếu tả B. Phát minh C. Từ bỏ ngữ D. Biểu đạtGiải thích: thông tin có vào câu: “Many of these symbols of the whole words are very picturesque & exact và can be used internationally: spelling, however, can not”: không ít những kí hiệu này trong tổng thể từ vựng rất nhiều hình ảnh, đúng chuẩn và có thể được sử dụng trên toàn rứa giới, tuy vậy chính tả thì không => A


A. keep from reading with their fingertips

B. create language barriers

C. express thoughts & feelings

D. be picturesque and exact


Đáp án C

Dịch nghĩa: Con tín đồ cần tiếp xúc để_______________A. Kìm nén đọc bởi ngón tay họ B: tạo ra rào cản ngôn ngữC. Thể hiện suy xét và cảm xúcD: trở đề xuất nhiều hình hình ảnh và thiết yếu xácGiải thích: tin tức nằm sinh hoạt câu: “Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts & feelings has been in the khung of oral speech”: Từ lúc con fan sinh sinh sống trên trái đất, bọn họ đã thực hiện nhiều dạng giao tiếp. Nói chung, cách mô tả suy suy nghĩ và xúc cảm này có hình thức là bởi lời nói=> expression of thoughts và feelings = communication=> C


A. The Importance of Sign Language

B. Picturesque symbols of communication

C.

Xem thêm: Cách Đo Size Nhẫn Bằng Tiền, Top 6 Cách Đo Size Nhẫn Online Cực Chuẩn Tại Nhà

Ways of expressing feelings

D. Many forms of communication


Đáp án D

Dịch nghĩa: Đâu là tiêu đề thích hợp nhất cho bài?A. Tầm đặc biệt của ngôn ngữ kí hiệu B. Biểu tượng giao tiếp các hình ảnhC. Phương pháp để miêu tả cảm xúc D. Có nhiều dạng thức giao tiếp Giải thích: Như ngơi nghỉ câu một, ta hoàn toàn có thể thấy ý thiết yếu của bài xích là có khá nhiều dạng thức tiếp xúc khác nhau với trong bài người sáng tác chỉ ra đầy đủ dạng đó là gì => Tiêu đề: có rất nhiều dạng thức giao tiếp


*


Liên hệ

bibun.vn