EXCITED HAY EXCITING, INTERESTED HAY INTERESTING

     

Nhiều các bạn học tiếng anh thường gặp mặt vấn đề về câu hỏi phân biệt excited với exciting, xem bao giờ thì dùng các tính từ gồm “–ing” và bao giờ thì dùng các tính trường đoản cú “-ed” sinh hoạt cuối để trình bày biểu cảm. Một vài ví dụ các tính trường đoản cú thường chạm chán nhất trong khi học, tiếp xúc bằng giờ anh như:


Exciting/Excited Interesting/Interested Boring/Bored Amazing/Amazed Confusing/Confused

Và rất nhiều nữa nhưng có một phương pháp rất dễ dàng và đơn giản để lưu giữ và ráng được cách thực hiện những tự đó. Xem ví dụ bên dưới đây

I’m so excited. (Tôi khôn xiết phấn khích) I’m so exciting.

Bạn đang xem: Excited hay exciting, interested hay interestingXem thêm: Cách Xác Định Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản, Phương Thức Biểu Đạt

(Tôi là người rất sôi động)

Bạn phải luôn nhớ răng, 2 câu này còn có nghĩa khác nhau, nhưng khác nhau thế nào?

*

Những tính từ kết thúc bằng “ing” nhằm mô tả đặc điểm của sự vật, sự việc nào đó. Bạn cũng có thể dùng nhằm chỉ tính tình, phiên bản chất… của người nào đó.

Marc is really interesting! – Marc thất sự là bạn thú vị!

Khi chúng ta dùng tính tự –ing để mô tả bạn nào đó, có nghĩa là bạn đang nói tới tính cách, xuất xắc phẩm chất, hay triệu chứng của fan đó thời điểm đó. Chẳng hạn, khi bạn nói bạn nào đó “confusing – cạnh tranh hiểu”, người này sẽ làm các bạn cảm thấy “confused – bối rối”. Ai kia “exciting- sôi đông”, chúng ta làm các bạn cảm thấy “excited – phần khích (bị phấn khích)”

Vậy đa số tính từ với “_ed” sinh hoạt cuối dùng để chỉ cảm xúc của ai đó về ai kia hoặc về đồ vật gi đó. Hãy nhớ rằng, tính trường đoản cú với “_ing” để chỉ tính chất, tính từ bỏ với “_ed” để chỉ cảm giác.

Xem thêm: Em Hãy Kể Tóm Tắt Truyện Thạch Sanh Hay, Ngắn Nhất (5 Mẫu), Tóm Tắt Thạch Sanh Hay, Ngắn Gọn (9 Mẫu)

A boring lesson makes you feel bored.

Dưới đấy là danh sách những tính từ kết thúc bởi “_ing” cùng “_ed” thường gặp:

Alarmed – Alarming Aggravated – Aggravating Amused – Amusing Annoyed – Annoying Astonished – Astonishing Astounded – Astounding Bored – Boring Captivated – Captivating Challenged – Challenging Charmed – Charming Comforted – Comforting Confused – Confusing Convinced – Convincing Depressed – Depressing Disappointed – Disappointing Discouraged – Discouraging Disgusted – Disgusting Distressed – Distressing Disturbed – Disturbing Embarrassed – Embarrassing Encouraged – Encouraging Entertained – Entertaining Excited – Exciting Exhausted – Exhausting Fascinated – Fascinating Frightened – Frightening Frustrated – Frustrating Fulfilled – Fulfilling Gratified – Gratifying Inspired – Inspiring Insulted – Insulting Interested – Interesting Moved – Moving Overwhelmed – Overwhelming Perplexed – Perplexing Pleased – Pleasing Relaxed – Relaxing Relieved – Relieving Satisfied – Satisfying Shocked – Shocking Sickened – Sickening Soothed – Soothing Surprised – Surprising Tempted – Tempting Terrified – Terrifying Threatened – Threatening Thrilled – Thrilling Tired – Tiring Touched – Touching Troubled – Troubling Unsettled – Unsettling Worried – Worrying