Fe+hno3 đặc nguội

     

Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO+ H2O là bội phản ứng oxi hóa khử, được tinycollege.edu.vn biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học: cân đối phản ứng thoái hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học của Al và đặc thù hóa học tập HNO3. Cũng giống như các dạng bài xích tập. Hy vọng có thể giúp chúng ta viết và cân bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng mực hơn.

Bạn đang xem: Fe+hno3 đặc nguội


Bạn đang xem: fe + hno3 quánh nguội

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O ( rắn )

(trắng)


(dung dịch) (lỏng) ( khí ) ( ko màu ) ( lỏng ) ( không màu ) M = 56 M = 63 M = 242 M = 30 M = 18

Fe HNO3 = FeNO3)3 NO H2O

1. Điều khiếu nại phản ứng Fe tính năng với HNO3

HNO3 loãng dư

2. Cách thực hiện phản ứng mang lại Fe tác dụng HNO3

cho Fe ( fe ) chức năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

3. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

kim loại tan dần chế tác thành hỗn hợp muối muối sắt ( III ) nitrat với khí không màu hóa nâu trong không khí NO thoát ra.

4. Bài xích tập minh họa

Câu 1. mang lại 11,2 gam sắt tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau bội nghịch ứng nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Xem đáp án Đáp án D: Số mol của fe bằng:nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O =>nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít Đáp án D : Số mol của sắt bằng : nFe = 0,2 mol. Fe + 4HNO3 fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2. 22,4 = 4,48 lít


Câu 2. cho phương trình hóa học sau: Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau : A. 8 B. 9 C. 12 D. 16 Xem đáp án Đáp án B: Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O Đáp án B : Al + 4HNO3 Al ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O

Câu 3. Thành phần bao gồm của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3 B. Fe3O4 C. Fe2O3. NH2O D. Fe2O3 Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 4. nhận định nào sau đó là sai?

A. HNO3 bội nghịch ứng với tổng thể và toàn diện bazơ. B. HNO3 ( loãng, đặc, nóng ) làm phản ứng với số đông kim đào thải Au, Pt. C. Toàn bộ những muối hạt amoni khi nhiệt phân các tạo khí amoniac. D. Tất cả hổn hợp muối nitrat cùng hợp hóa học hữu cơ rét chảy hoàn toàn hoàn toàn có thể bốc cháy. Xem đáp án Đáp án C Đáp án C

Câu 5. nhiệt độ phân trọn vẹn Fe(NO3)2 trong không khí thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2. B. Fe2O3, NO2. C. Fe, NO2, O2. D. Fe2O3, NO2, O2. Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 6. Để điều chế Fe(NO3)2 ta hoàn toàn có thể dùng phản ứng như thế nào sau đây?

A. Sắt + hỗn hợp AgNO3 dư B. Fe + hỗn hợp Cu ( NO3 ) 2 C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3 Xem đáp án Đáp án B Đáp án B

Câu 7.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 25 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 52 53 Sgk Toán 9 Tập 2

Chỉ áp dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được từng nào chất rắn đơn lẻ sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 8. trong những phản ứng sau, phản ứng như thế nào HNO3 không vào vai trò hóa học oxi hóa?


A. ZnS + HNO3 ( quánh nóng ) B. Fe2O3 + HNO3 ( sệt nóng ) C. FeSO4 + HNO3 ( loãng ) D. Cu + HNO3 ( sệt nóng ) Xem đáp án Đáp án B Đáp án B

Câu 9. mang đến 16,8 gam bột fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối hạt thu được cho vô dung dịch NaOH dư nhận được kết tủa. Nung lạnh kết tủa mà không tồn tại không khí thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam B. 21,6 gam C. 7,2 gam D. 16,2 gam Xem đáp án Đáp án A Đáp án AnFe = 0,3 mol, nHNO3 = 0,4 mol sắt + 4HNO3 sắt ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O Bđ 0,3 0,4 Pư 0,1 0,4 0,1 0,1

Kt0,2 0 0,1 0,12F e ( NO3 ) 3 + fe dư 3F e ( NO3 ) 2 Bđ 0,1 0,2 Pư 0,1 0,05 0,15 Kt 0 0,15 0,15 sắt ( NO3 ) 2 sắt ( OH ) 2 FeO 0,15 0,15 trọng lượng FeO chiếm được : 0,15. 72 = 10,8 gam

Câu 10.

Sắt tính năng với H2O ở ánh nắng mặt trời cao hom 570 °C thì tạo nên H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. Fe ( OH ) 2. Xem đáp án Đáp án A Đáp án A

Câu 11. mang đến m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, sống đktc). Cực hiếm của m cùng V theo lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48. B. 10,8 với 2,24. C. 17,8 và 4,48. D. 17,8 với 2,24. Xem đáp án Đáp án Đáp ánnCu ( NO3 ) 2 = 0,8. 0,2 = 0,16 mol nH2SO4 = 0,8. 0,25 = 0,2 mol vì chưng sau phản ứng còn dư các thành phần hỗn hợp bột kim loại Fe còn dư, Cu2 + hết, muối Fe2 + 3F e + 2NO3 + 8H + 3F e2 + + 2NO + 4H2 O ( 1 ) 0,32 0,4 0,15 0,1 0,4 0,1 fe + Cu2 + Fe2 + + Cu V = 0,1. 22,4 2,24 lít m ( 0,15 + 0,16 ). 56 + 0,16. 64 = 0,6 m m = 17,8

Câu 12. Dãy các chất với dung dịch nào dưới đây khi mang dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành Fe(III)?


A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, lạnh B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 13: dung dịch FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên tự nhiên H2SO4 B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường thiên nhiên tự nhiên H2SO4 C. Dung dịch Br2 D. Dung dịch CuCl2 Xem đáp án Đáp án D Đáp án D

Câu 14. đến m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5, sống đktc). Quý giá của m cùng V theo thứ tự là:

A. 10,8 với 4,48. B. 10,8 cùng 2,24. C. 17,8 với 4,48. D. 17,8 với 2,24. Xem đáp án Đáp án D Đáp án DDo sau bội phản ứng thu được tất cả hổn hợp bột KL yêu cầu Fe dư, phản ứng tạo thành muối Fe2 + nCu2 + = nCu ( NO3 ) 2 = 0,16 mol ; nNO3 = 2 nCu ( NO3 ) 2 = 0,32 mol ; nH + = 2 nH2SO4 = 0,4 mol PTHH : 3F e + 8H + + 2NO3 3F e2 + + 2NO + 4H2 O ( Ta thấy : 0,4 / 8 + hết, NO3 dư ) 0,15 0,4 0,1 0,1 sắt + Cu2 + Fe2 + + Cu 0,16 0,16 0,16 Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol => m KL sau = mFe dư + mCu => m 0,31. 56 + 0,16. 64 = 0,6 m => m = 17,8 gam => VNO = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Câu 15.

Xem thêm: Cách Phối Đồ Với Chân Váy Dài Đen Phối Với Áo Gì, 1001 Cách Phối Chân Váy Đen Dài Cực Thời Thượng

Dãy những chất với dung dịch nào dưới đây khi đem dư rất có thể oxi hoá fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, rét B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng Xem đáp án Đáp án D Đáp án Dgửi tới những các bạn phương trình sắt + HNO3 fe ( NO3 ) 3 + NO + H2O được tinycollege.edu.vn biên soạn chấm dứt xong giữ hộ tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp gần như bạn biết phương pháp viết và cân đối phương trình bội nghịch ứng, hiện tượng lạ kỳ kỳ lạ sau phản ứng khi mang đến Fe anh tài với HNO3 loãng dư. Các bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể những em cùng bài viết liên quan thêm 1 số ít tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như : Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập vật dụng Lí 12, .

Tham khảo thêmĐánh giá nội dung bài viết 1 11.995 phân tách sẻ bài viết Tải về phiên bản in 0 bình luận sắp xếp theo khoác định mới nhất Cũ tốt nhất Phương trình phản ứng Giới thiệu chế độ Theo dõi shop chúng tôi Tải ứng dụng ghi nhận

*

meta.vn. Giấy phép số 366/GP-BTTTT do cỗ TTTT cấp.

Chuyên mục: tìm hiểu thêm thêmĐánh giá bài bác viết1 11.995 share bài viếtTải về bạn dạng in0 Bình luậnSắp xếp theo mang định mới nhất Cũ nhấtPhương trình bội nghịch ứngGiới thiệu chế độ Theo dõi shop chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhậnmeta. Vn. Giấy phép số 366 / GP-BTTTT do cỗ TTTT cấp. Chuyên mục : kỹ năng và kiến thức mê hoặc