Fe Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng

     

Ở nhiệt độ thường, Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được thành phầm gồm H2 và chất nào sau đây?


lời giải và Đáp án

Ở ánh sáng thường, Fe tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được thành phầm gồm H2 và FeSO4.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với h2so4 đặc nóng

Đáp án đúng: C


Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X tất cả Al, sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dược 10,08 lít khí (đkc). Biết Fe chỉ chiếm 60,87% về khối lượng. Quý giá m là

A. 13,8 gam B. 9,6 gam C. 6,9 gam

D. 18,3 gam

thực hiện các phân tách sau : (a) Ag vào HNO3 loãng. (b) Cr vào HCl loãng, nóng. (c) sắt vào H2SO4 loãng nguội. (d) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2. (e) đến Na2O vào dung dịch K2SO4. (f) mang lại Al2O3 vào hỗn hợp KHSO4. Trong các thí nghiệm trên, số trường hợp xẩy ra phản ứng là

A. 2 B. 4 C. 3

D. 5

Có các thí nghiệm sau: (1) Nhúng thanh fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. (2) Sục khí SO2 vào nước brom. (3) Sục khí CO2 vào nước Javen. (4) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 4 B. 3 C. 2

D. 1

Có những thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. (III) Sục khí CO2 vào nước Javen. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 4 B. 3 C. 1

D. 2

Hòa tan hoàn toàn 5,5 gam lếu hợp tất cả Al với Fe vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được 4,48 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp đầu là

A. 50,91% B. 76,36% C. 25,45%

D. 12,73%

hài hòa 8,4 gam fe vào 500 ml dung dịch X tất cả HCl 0,2M với H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau làm phản ứng thì thu được từng nào gam muối hạt khan?

A. 18,75 gam. B. 16,75 gam. C. 13,95 gam.

D. 19,55 gam.

những kim các loại chỉ chức năng với dung dịch H2SO4 loãng cơ mà không công dụng với dung dịch H2SO4 quánh nguội là

A. Cu và Fe B. Fe và Al C. Mg và Al

D. Mg với Cu

Hòa tan trọn vẹn Fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng hoàn toản thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch trong điều kiện không tồn tại oxi thu được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là

A. 30,4 B. 15,2 C. 22,8

D. 20,3

mang đến Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng sinh sản thành khí X; sức nóng phân tinh thể KNO3 tạo nên thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc sinh sản thành khí Z. Những khí X, Y và Z lần lượt là

A. SO2, O2 với Cl2 B. Cl2, O2 cùng H2S. C. H2, O2 và Cl2.

D. H2, NO2 với Cl2

hỗn hợp H2SO4 loãng phản ứng được với sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Ag. B. Cu. C. Fe.

D. Au

cho 5,2 gam láo hợp có Al, Mg với Zn chức năng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4 10% thu được hỗn hợp Y cùng 3,36 lít khí H2 (đkc). Trọng lượng của hỗn hợp Y là:

A. 152 gam B. 146,7 gam C. 175,2 gam

D. 151,9 gam

Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau: (a) 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (b) 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (c) Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O (d) 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O trong số phản ứng trên, bội phản ứng xẩy ra với dung dịch H2SO4 loãng là

A. (d) B. (c) C. (a)

D. (b)

Phân một số loại Liên Quan

bài học trong sách giáo khoa phương trình bao gồm liên quan


Fe H2SO4: Sắt tính năng với axit sunfuric loãng

1. Phương trình bội phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 loãngFe + H2SO4 → FeSO4 + H22. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra Fe tác dụng với H2SO4 loãng3. đặc điểm hóa học tập của Fe3.1. Tính năng với phi kim3.2. Tính năng với hỗn hợp axit3.3. Công dụng với dung dịch muối4. Bài xích tập áp dụng liên quan

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và thăng bằng phương trình bội phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 loãng, sau làm phản ứng thành phầm sinh ra sau bội phản ứng khí H2 với muối fe II.

Hy vọng thông qua nội dung phương trình làm phản ứng, cũng như các kim chỉ nan liên quan, sẽ giúp bạn hiểu vận dụng tốt vào giải các dạng câu hỏi, bài bác tập liên quan.

Hai dung dịch đa số phản ứng được với kim loại Fe làKim một số loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đâyCho fe dư vào dung dịch HNO3 loãng thì hỗn hợp thu được chứaNhúng thanh fe vào hỗn hợp CuSO4 quan sát thấy hiện tượng lạ gìFe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2OFeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgClFeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgClFeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

1. Phương trình làm phản ứng Fe tính năng với H2SO4 loãng

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra Fe tính năng với H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường, H2SO4 loãng

3. Tính chất hóa học của Fe

3.1. Công dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*

Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu huỳnh: fe + S FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt phản bội ứng được với nhiều phi kim.

3.2. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không chức năng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

3.3. Công dụng với hỗn hợp muối

Sắt đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo ra thành muối hạt sắt tương xứng và giải phóng kim loại mới.

Fe + Cu(NO3)2 → sắt (NO3)2 + Cu

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1.Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Crom là sắt kẽm kim loại cứng duy nhất trong tất cả các kim loại

B. Nhôm với crom phần đông phản ứng với HCl theo thuộc tỉ lệ số mol.

C. đồ dùng dụng làm bởi nhôm và crom số đông bền trong không khí với nước vì có màng oxit bảo vệ.

D. Sắt và nhôm những bị bị động hóa vị HNO3 đặc, nguội

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 2. Nội dung đánh giá nào dưới đây không đúng

A. Kim loại có độ cứng tối đa trong những kim loại là Crom

B. Các kim nhiều loại Al, Fe, Cr bị tiêu cực hóa trong dung dịch HNO3 sệt nguội với H2SO4 đặc

nguội C. Sắt kẽm kim loại kiềm được pha chế bằng phương pháp điện phân hỗn hợp muối halogenua của nó

D. Sulfur là chất bao gồm tính lão hóa yếu, Hg có thể tác dụng lưu huỳnh ngay ở ánh nắng mặt trời thường. Với các kim nhiều loại khác cần có xúc tác hoặc nhiệt độ độ.

Xem đáp ánĐáp án CCác sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ được pha chế bằng phương pháp điện phân lạnh chảy muối bột halogen.

Các kim loại kiềm và kiềm thổ được điều chế bằng phương thức điện phân lạnh chảy muối halogen.

Câu 3. Để nhận ra sự có mặt của sắt trong láo lếu hợp có Fe và Ag có thể dùng hỗn hợp nào

A. HCl loãng

B. AgNO3

C. H2SO4 đặc, nguội

D. NaOH

Xem đáp ánĐáp án CĐể nhận biết sự xuất hiện của sắt trong lếu hợp tất cả Fe với Ag hoàn toàn có thể dùng dung dịch:

C. H2SO4 đặc, nguội bởi Fe bị thụ động

Câu 4.Vì sao có thể dùng thùng bằng thép để siêng chở axit H2SO4 sệt nguội vì:

A. H2SO4 bị bị động hóa trong thép

B. Sắt bị tiêu cực trong axit H2SO4 đặc nguội

C. H2SO4 sệt không phản bội ứng với kim loại ở ánh sáng thường

D. Thép có chứa các chất hỗ trợ không phản ứng với H2SO4 đặc

Xem đáp ánĐáp án BCó thể sử dụng thùng bằng vật liệu thép để chuyên chở axit H2SO4 sệt nguội vì chưng Sắt bị bị động trong axit H2SO4 đặc nguội

Câu 5. Cho Fe3O4 chức năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng chế tác ra thành phầm là:

A. FeSO4, Fe2(SO4)3, H2O

B. Fe2(SO4)3, H2O

C. FeSO4, H2O

D. Fe2(SO4)3, SO2, H2O

Xem đáp ánĐáp án DCho Fe3O4 chức năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng tạo ra ra sản phẩm là:

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

Câu 6. Cho 5,6 gam fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M và HCl 2M nhận được khí NO và m gam kết tủa. Khẳng định m. Hiểu được NO là thành phầm khử duy nhất của NO3- và không tồn tại khí H2 bay ra.

A. 6,4

B. 2,4

C. 3,2

D. 1,6

Xem đáp ánĐáp án CFe sẽ phản ứng cùng với H+ và NO3- trước

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O.

0,15 ← 0,4 mol

nFe = 0,2 mol ; nH+ = 0,4 mol ; nNO3- = 0,4 mol ; nCu2+ = 0,2 mol

( vày 8nFe / 3 > nH+ => chỉ chế tạo ra muối Fe2+ )

=> fe dư 0,05 mol

Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+

0,05 → 0,05

=> m↓ = 0,05 . 64 = 3,2 g

Câu 7.Cho 12 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau bội nghịch ứng thu được dung dịch A cùng 11,2 lít khí NO2 độc nhất (đktc). Mật độ % những chất gồm trong dung dịch A là :

A. 36,66% và 28,48%.

B. 27,19% với 21,12%.

C. 27,19% với 72,81%.

D. 78,88% với 21,12%.

Xem đáp ánĐáp án BPhương trình phản ứng chất hóa học xảy ra:

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

nNO2 = 0,5 mol => nHNO3 = 2nNO2 = 1 (mol)

Áp dụng định qui định bảo toàn khối lượng ta có:

mhh muối hạt = mhh kim loại + m dd HNO3 – mNO2 = 12 + 1.63.100/63 – 46.0,5 = 89 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu lần lượt là a, b mol

Ta bao gồm hệ phương trình như sau:

56a + 64b = 12 (1)

3a + 2b = 0,5 (2)

Giải hệ phương trình (1) , (2) ta bao gồm => a = 0,1 ; b = 0,1

mFe(NO3)3 = 0,1.(56 + 62.3) = 24,2 (gam)

mCu(NO3)2 = 0,1.(64 + 62.2) = 18,8 (gam)

% mFe(NO3)3 = 24,2/89.100% = 27,19%

% mCu(NO3)2 = 18,8/89.100% = 21,1%

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 20 gam tất cả hổn hợp Mg và Fe trong hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) cùng dung dịch X. Để kết tủa hoàn toàn các ion trong X đề xuất 600 ml hỗn hợp NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là:

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,1 lít

D. 0,025 lít

Xem đáp ánĐáp án AÁp dụng định phương pháp bảo toàn yếu tắc Natri

nNaCl = nNaOH = 1,2(mol)

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn yếu tố Clo

=> nHCl = nNaCl = 1,2 (mol)

VHCl = 1,2 : 4 = 0,3 lít

Câu 9.Tên tương ứng của những quặng chứa FeCO3, Fe2O3. Fe3O4, FeS2 theo lần lượt là?

A. Pirit, hematit, manhetit, xiđêrit

B. Xiđêrit, hematit, manhetit, pirit

C. Xiđêrit, hematit, pirit, manhetit

D. Hematit, pirit, manhetit, xiđêrit

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 10. Những đánh giá và nhận định sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) kim loại sắt gồm tính khử trung bình.

(2) Ion Fe2+ bền lâu Fe3+.

Xem thêm: Giải Bài Tập Ôn Cuối Năm Lớp 7 Bài Tập Ôn Cuối Năm, Giải Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm

(3) fe bị bị động trong H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng bao gồm hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trái đất tự quay với sắt là nguyên nhân làm Trái Đất gồm từ tính.

(6) kim loại sắt hoàn toàn có thể khử được ion Fe3+. Số nhận định đúng là

A. 3

B. 4


C. 5

D. 6

Xem đáp ánĐáp án B(1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong không khí dễ dẫn đến oxi biến thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng gồm hàm lượng sắt cao nhất.

(5) sai, vì từ ngôi trường Trái Đất sinh ra bởi vì sự chuyển động của các chất lỏng dẫn điện

(6) đúng, fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy gồm 4 tuyên bố đúng

Câu 11. Dãy bao gồm các ion bố trí theo chiều sút dần tính lão hóa là

A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 12.Tiến hành tư thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Nhúng thanh fe vào dung dịch FeCl3

Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3

Thí nghiệm 4: mang đến thanh fe tiếp xúc cùng với thanh Cu rồi nhúng vào hỗn hợp HCl

Số ngôi trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Xem đáp ánĐáp án BThí nghiệm 1: sắt + 2FeCl3 → 3FeCl2

→ làm mòn hóa học vị không hiện ra 2 điện cực mới

Thí nghiệm 2:

Zn + CuSO4: bào mòn điện hóa vày hình thành 2 điện rất Zn cùng Cu.

Hai điện cực tiếp xúc với nhau với tiếp xúc cùng với dung dịch năng lượng điện li

Zn2+, Cu2+

Thí nghiệm 3: Cu + FeCl3 : bào mòn hóa học do không có mặt 2 điện cực mới

Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

Thí nghiệm 4: Ăn mòn năng lượng điện hóa vì có 2 kim loại tiếp xúc với nhau và thuộc tiếp xúc với dung dịch chất điện li. Fe là cực (-), Cu là cực (+)

Tại rất (-) : fe → Fe2++ 2e

Tại rất (+) : 2H+ + 2e → H2

Có 2 Thí nghiệm xẩy ra ăn mòn điện hóa

Câu 13. Cho bột fe vào dung dịch có AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X có hai muối hạt và hóa học rắn Y bao gồm hai kim loại. Nhì muối vào X và hai kim loại trong Y theo thứ tự là:

A. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 với Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 với Cu; Fe.

C. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Ag; Cu.

D. Cu(NO3)2; AgNO3 với Cu; Ag.

Xem đáp ánĐáp án CY bao gồm hai kim loại có tính khử yếu đuối nhất: Ag, Cu

X có hai muối bột của sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh dạn nhất: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, không có muối Fe(NO3)3 bởi vì do gồm Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe + Cu(NO3)2 dư → Fe(NO3)2 + Cu↓

Câu 14. Mệnh đề không đúng là:

A. Tính oxi hóa của những ion tăng theo đồ vật tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

B. Sắt khử được Cu2+ vào dung dịch.

C. Fe2+ oxi hoá được Cu.

D. Fe3+ tất cả tính oxi hóa táo bạo hơn Cu2+.

Xem đáp ánĐáp án CTheo chiều tự trái qua đề xuất tính thoái hóa của ion kim loại tăng nhiều và tính khử của sắt kẽm kim loại giảm dần. Do đó:

A. Đúng

B. Đúng. Theo quy tắc anpha: fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

C. Sai

D. Đúng. Theo phép tắc anpha: 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

Fe + Cl2 → FeCl3Fe + CuSO4 → FeSO4 + CuFe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2OFe + HNO3 → FeNO3)3 + NO+ H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

............................................

Xem thêm: Gợi Ý Các Cách Tẩy Vết Ố Vàng Trên Áo Màu Đơn Giản, Hiệu Quả Nhanh

Trên đây VnDoc.com vừa reviews tới các bạn phương trình hóa học fe + H2SO4 → FeSO4 + H2, ao ước rằng qua nội dung bài viết này các bạn cũng có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng bài viết liên quan các môn Ngữ văn 12, giờ đồng hồ Anh 12, Thi thpt đất nước môn Toán, Thi THPT quốc gia môn đồ gia dụng Lý,....

kimsa88
cf68