HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 12

     

Nhi: Oh, I lượt thích this series, but I"ve only seen Star Trek 2009. What"s Into Darkness about?

Duong: Well, after their adventures on the journey to lớn Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew return lớn Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to lớn fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to lớn destroy Earth.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học tiếng anh lớp 8 unit 12

Nhi: Sounds thrilling!

Duong: Yes, it was! Actually, Kirk dies trying to stop him, but fortunately, he comes back to life. It"s just a film, after all!

Nhi: A happy ending! But it does make me think about the real world... Could Earth ever be in that kind of danger?

Duong: That"s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

Nhi: & how did you answer?

Duong: I said I didn"t know but that Earth might be run by aliens!

Nhi: Ha! That"s true, nobody knows.

 

*

a. Tick (✓) true (T) or false (F) 

(Chọn đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. Duong & Trang saw a boring film yesterday.

 

 

2. Nhi has seen Star Trek 2009.

 

 

3. Star Trek is a non-fiction film.

 

 

4. Nhi & Trang sometimes think about the future of the world.

 

 

5. Duong sounds sure about the future of the Earth.

 

 

Phương pháp giải:


Dịch bài hội thoại:


Dương: Bạn có biết, Trang và mình đã xem một tập phim rất lôi kéo ngày ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình thích loại phim này, nhưng tôi chỉ xem Star Trek 2009. Into the Darkness nói về gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của họ trên chuyến hành trình đến toàn cầu Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk cùng đội anh ta trở lại Trái đất trên dòng Enterprise trong thời gian 2259. Mặc dù nhiên, bọn họ đã có một cuộc chiến chống tên lớn bố nguy hại John Harrises người mà muốn tiêu diệt Trái đất. 

Nhi: Nghe thiệt ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thật ra Kirk bị tiêu diệt khi cố gắng ngăn hắn, dẫu vậy may là anh ấy đang sống lại. Sau cuối thì nó chỉ với phim thôi!

Nhi: Một ngừng vui. Dẫu vậy nó làm mình suy nghĩ về nhân loại thật... Trái đất rất có thể bị nguy hại như vậy không?

Dương: Nghe bi đát cười quá, Trang cũng hỏi bản thân rằng mình bao gồm nghĩ là điều gì sẽ xẩy ra với Trái đất sau này không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào? 

Dương: Mình nói rằng mình băn khoăn nhưng Trái đất rất có thể bị tinh chỉnh bởi tín đồ ngoài hành tinh.


Nhi: Ha! Đúng vậy, không một ai biết được.


Lời giải chi tiết:

1. F2. T3. F4. T5. F

1. F 

Duong & Trang saw a boring film yesterday.

(Dương cùng Trang đang xem một bộ phim chán vào ngày hôm qua.)

=> They saw a very interesting film. 

(Họ sẽ xem một phim cực kỳ hay.)

2. T 

Nhi has seen Star Trek 2009.

(Nhi vẫn xem Star Trek 2009.)

3. F 

Star Trek is a non-fiction film.

(Star Trek không phải là phim viễn tưởng.)

=> It is a fiction film.

(Nó là phim viễn tưởng.)

4. T 

Nhi & Trang sometimes think about the future of the world.

(Nhi cùng Trang thỉnh thoảng nghĩ về sau này của nạm giới.)

5. F 

Duong sounds sure about the future of the Earth.

(Dương dường như chắc chắn về tương lai của Trái Đất.)

=> She said she hadn"t known.

(Cô ấy nói cô ấy ko biết.)


Bài 1 b

1b. Read the conversation again & answer the questions.

(Đọc bài xích đàm thoại đợt nữa và trả lời câu hỏi.)

1. Who is the captain of the spaceship?

(Ai là thuyền trưởng của con tàu ko gian?)

2. Where did the crew go in Star Trek 2009?

(Phi hành đoàn đã đi đâu trong Star Trek 2009?)

3. When does the story in Star Trek in to lớn Darkness happen?

(Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào?)

4. What vày you think is the Enterprise?

(Bạn suy nghĩ Enterprise là gì?)

5. What does John Harrison want to do?

(John Harrison hy vọng làm gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. James Kirk is the captain of the spaceship.

(James Kirk là thuyền trưởng của tàu ko gian.)

2. They went lớn Nibiru planet.

(Họ đi cho hành tinh Nibiru.)

3. It happens in 2259.

(Nó xảy ra trong năm 2259.)

4. It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

(Nó là tên gọi của tàu không khí mà phi hành đoàn đi bên trên đó.)

5. He wants to lớn destroy the Earth.

(Hắn muốn tàn phá Trái Đất.)


Bài 1 c

1c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

Xem thêm: Cách Làm Diếp Cá Trị Mụn

(Em hoàn toàn có thể tìm mọi câu mà lại ở dạng câu trần thuật trong bài xích đàm thoại không? Gạch dưới chúng.)

Lời giải đưa ra tiết:

- That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen lớn Earth in the future. 

(Thật bi thảm cười, Trang cũng hỏi tôi rằng tôi có nghĩ về điều gì sẽ xẩy ra với trái khu đất trong tương lại không.)

- I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

(Tôi đang nói rằng tôi ko biêt tuy nhiên Trái Đất hoàn toàn có thể bị điều khiển bởi fan ngoài hành tinh!)


bài xích 2


Video lí giải giải


2. Use the words/ phrases in the box to lớn label the pictures. Then listen & repeat. 

(Sử dụng tự hoặc cụm từ trong form để hotline tên hình ảnh. Sau đó nghe với lặp lại.)

*

Lời giải chi tiết:

1. Aliens (người quanh đó hành tinh)

2. Space buggy (toa không gian)

3. UFO (vật thể bay không xác định)

4. Weightless (không trọng lực)

5. Galaxy (thiên hà)

6. Spaceship (tàu ko gian)

7. Solar system (hệ mặt trời)

8. Planet (hành tinh)


3. Use the words/ phrases in 2 to lớn fill the blanks. 

(Sử dụng từ/ nhiều từ vào phần 2 để điền vào vị trí trống.)

1. The were green & they had huge heads và big eyes.

2. The aliens came out of a which looked like a disk.

3. A is a vehicle used for travelling on the surface of the moon.

4. A moon moves round a & a moves round a star.

5. In a environment, everything floats uncontrollably.

6. There are eight planets that move round the Sun in our .

7. We don"t know how many solar systems there are in each .

8. Vostok 1 is the name of the in which Yuri Gagarin flew into outer space.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Aliens2. UFO3. Space buggy4. Planet; planet
5. Weightless6. Solar system7. Galaxy8. Spaceship

1. The aliens were green and they had huge head and big eyes.

(Những fan ngoài hành tinh màu xanh lá cây lá và họ có đầu to với mắt to.)

2. The aliens came out of a UFO, which looked lượt thích a disk.

(Những người dải ngân hà ra khỏi một trang bị thể cất cánh không định, nhưng mà trông như một chiếc đĩa.)

3. A space buggy is a vehicle used for travelling on the surface of the moon.

(Một toa không khí là một phương tiện được dùng làm di xung quanh trăng.)

4. A moon moves round a planet & a planet moves round a star.

(Một khía cạnh trăng di chuyển quanh một hành tinh cùng một hành tinh chuyển quanh một khía cạnh trăng.)

5. In a weightless environment, everything floats uncontrollably.

(Trong một môi trường không trọng lực, đa số thứ bay bướm không kiểm soát.)

6. There are eight planets that move round the Sun in our solar system.

(Có 8 toàn cầu mà dịch chuyển quanh phương diện trời vào hệ mặt trời của bọn chúng ta.)

7. We don’t know how many solar systems there are in each galaxy.

(Chúng ta trù trừ có bao nhiêu hệ phương diện trời trong mỗi thiên hà.)

8.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mẹ Cách Trị Tiêu Đờm Cho Trẻ Sơ Sinh, 3 Cách Trị Đờm Cho Trẻ Sơ Sinh Đơn Giản Tại Nhà

Vostok 1 is the name of the spaceship in which Yuri Gagarin flew into outer space.

(Vostok 1 là tên của phi thuyền mà trong những số ấy Yuri Gagarin đã cất cánh vào không gian.)