Giải bài tập 3 toán 12 trang 10

     

Chứng minh rằng hàm số (y=dfracxx^2+1) đồng biến hóa trên khoảng (left( -1; 1 ight)) cùng nghịch biến trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) và (left( 1;+infty ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập 3 toán 12 trang 10

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) search tập khẳng định của hàm số.

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (i =1,2,3,…,n) nhưng mà tại kia đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) Xét lốt đạo hàm và tóm lại khoảng đồng trở nên nghịch biến.


Tập xác định: (D=R.)

Có: (y"=dfrac(x)".(x^2+1)-x.(x^2+1)"left( x^2+1 ight)^2=dfracx^2+1-2x^2left( x^2+1 ight)^2=dfrac1-x^2left( x^2+1 ight)^2)

(Rightarrow y"=0Leftrightarrow 1-x^2=0Leftrightarrow left< eginalign& x=1 \ & x=-1 \ endalign ight..)

Ta có: (y" > 0 Leftrightarrow 1 - x^2 > 0 ) (Leftrightarrow - 1 1\x bibun.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 83 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm 2 Andehit Đơn Chức Y Và Z, Hỗn Hợp X Gồm 2 Anđehit Đơn Chức Y, Z

TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp bibun.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng bibun.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*Xem thêm: Tiểu Sử Cristiano Ronaldo Ở Câu Lạc Bộ Nào ? Tài Sản Của Ronaldo?

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.