Giải bài tập hóa 11 sgk nâng cao

     

Giải bài bác tập trang 158 bài 39 anken: danh pháp, cấu trúc và đồng phân SGK hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào vết < > sinh sống mỗi câu sau....

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 sgk nâng cao


Câu 1 trang 158 SGK hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu < > ở mỗi câu sau:

a) Anken là hiđrocacbon mà lại phân tử có chứa một link đôi C = C < >

b) Anken là hiđrocacbon tất cả công thức phân tử là (C_nH_2n) < >

c) Anken là hiđrocacbon không no bao gồm công thức phân tử (C_nH_2n) < >

d) Anken là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử tất cả chứa một links đôi C = C < >

Giải

a) S b) S

c) Đ d) Đ

 

Câu 2 trang 158 SGK hóa học 11 Nâng cao

Viết cách làm phân tử với công thức cấu trúc chung mang đến anken. Hãy đối chiếu thành phần và đặc điểm cấu trúc của aken cùng với ankan và monoxicloankan.

Xem thêm: Cách Làm Thẻ Ngân Hàng Tp Bank Online Ngay Tại Nhà, Đăng Ký Nhanh

Giải

- phương pháp phân tử anken (C_nH_2nleft( n ge 2 ight))

- Công thức cấu trúc chung anken:

 

*

 

Ankan

Anken

Xicloankan

Thành phần

Chứa C cùng H

Chứa C với H

Chứa C với H

Cấu tạo

- Mạch hở

- trong phân tử chỉ có link đơn

- Mạch hở

- vào phân tử có một liên kết đôi C=C

- Mạch vòng

- trong phân tử chỉ có link đơn

 

Câu 3 trang 158 SGK chất hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các anken sau:

a) pent-2-en

b)2-metylbut-1-en

c) 2-metylpent-2-en

d) isobutilen

e) 3-metylhex-2-en

g) 2,3-đimetylbut-2-en

Giải

 

*

 

Câu 4 trang 158 SGK chất hóa học 11 Nâng cao

a) Xiclobutan có phải là đồng phân của những buten tốt không, nếu tất cả thì là đồng phân các loại gì ?

b) Hãy mang thí dụ để minh chứng rằng con số đồng phân của anken nhiều hơn của ankan có cùng nguyên tử C cùng lí giải vì sao lại bởi vậy ?

Giải

a) Xiclobutan là đồng phân của các buten, thuộc các loại đồng phân cấu tạo khác nhau về bản chất nhóm chức.

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Lượng Giác Có Nghiệm Thuộc Khoảng, Bài Giảng Toán 11

b) Anken có con số đồng phân nhiều hơn nữa akan bao gồm cùng số nguyên tử cacbon vì ngoại trừ đồng phân mạch cacbon những anken còn có đồng phân vị trí links đôi.

Ví dụ:

(C_4H_10) có hai đồng phân:

 

*

(C_4H_8) tất cả bốn đồng phân:

*

 

 

Câu 5 trang 158 SGK hóa học 11 Nâng cao

a) vị sao but-2-en gồm 2 đồng phân cis cùng trans còn but-1-en thì không ?

b) tất cả cả thảy 6 penten đồng phân, hãy viết công thức, hotline tên cùng nói rõ chúng thuộc những nhiều loại đồng phân như thế nào ?

Giải

a) But-2-en gồm 2 dạng cis cùng trans còn but-1-en thì không, do kết cấu but-2-en thỏa đk tồn trên đồng phân cis-trans: