Giải Bài Tập Vật Lí 9 Bài 4

     

Giải bài tập SBT đồ dùng lý lớp 9 bài xích 4: Đoạn mạch tiếp nối được pgdtxhoangmai.edu.vn tham khảo và chia sẻ nhằm khuyên bảo giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm đa số tài liệu hay giao hàng quá trình đào tạo và giảng dạy và tiếp thu kiến thức môn đồ dùng lý lớp 9. Chúc chúng ta học tốt.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 4

Bạn vẫn xem: Giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 bài bác 4 sbt


Vật lý 9: bài xích 1 trang 9 sách bài bác tập thứ Lí 9

Hai năng lượng điện trở R1 cùng R2 và ampe kế được mắc tiếp tục đuôi nhau với nhau vào nhị điểm A và B.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên


b ) đến R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, ampe kế chỉ 0,2 A. Tính hiệu điện ráng của đoạn mạch AB theo hai cách.

Lời giải:

a ) Sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện như hình dưới : b ) Tính hiệu điện chũm theo hai cách : giải pháp 1 : U1 = I1R1 = 1V ; U2 = I2R2 = 2V ; bởi vì mạch được mắc tiếp tục đuôi nhau nên I = I1 = I1 đề nghị UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V. Giải pháp 2 : Ta tất cả Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω UAB = IRtđ = 0,2 × 15 = 3V.

Vật lý 9: bài 2 trang 9 sách bài bác tập trang bị Lí 9

Một năng lượng điện trở 10 Ω được mắc vào hiệu điện nỗ lực 12V a ) Tính cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở đó b ) muốn kiểm tra chức năng tính trên, ta trả toàn hoàn toàn có thể dùng ampe kế nhằm đo. Mong ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ chiếc điện đã tính được nên có điều kiện kèm theo gì đối với ampe kế ? bởi vì sao ?

Lời giải:

a ) Cường độ chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở là :

*
b ) Ampe kế phải bao gồm điện trở rất nhỏ so với năng lượng điện trở của mạch, khi ấy điện trở của ampe kế không tác động tác động đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế chính là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn xét.

Vật lý 9: bài 3 trang 9 sách bài xích tập thứ Lí 9

có mạch điện có sơ đồ vật như hình 4.1, trong các số ấy điện trở R1 = 10 Ω, R2 = trăng tròn Ω, hiệu điện rứa giữa nhị đầu đoạn mạch AB bởi 12V. A ) Số chỉ của vôn kế với ampe kế là bao nhiêu ? b ) chưa đến hai điện trở bên trên đây, nêu hai giải pháp làm bức tốc mức độ chiếc điện vào mạch lên gấp ba lần ( hoàn toàn rất có thể biến hóa UAB )

Lời giải:

a ) Ta tất cả số chỉ của ampe kế là :

*
*
Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4 A. B ) phương pháp 1 : giữ nguyên hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau tuy thế tăng hiệu điện nuốm của đoạn mạch lên vội vàng 3 lần. Biện pháp 2 : Chỉ mắc năng lượng điện trở R1 = 10 Ω ngơi nghỉ trong mạch, duy trì hiệu điện núm như khởi đầu.

Vật lý 9: bài 4 trang 9 sách bài tập đồ dùng Lí 9

mang lại mạch điện bao gồm sơ đồ dùng như hình 4.2, trong những số ấy có điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω. Vôn kế chỉ 3V a ) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu ? b ) Tính hiệu điện núm giữa hai đầu AB của đoạn mạch

Lời giải:

a ) Số chỉ của ampe kế là :

*
b ) Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu AB của đoạn mạch là :
*

Vật lý 9: bài bác 5 trang 10 sách bài bác tập vật Lí 9:

tía điện trở có mức giá trị là 10 Ω, trăng tròn Ω, 30 Ω. Có thể mắc các điện trở này thế nào vào mạch bao gồm hiệu điện nuốm 12V để chiếc điện trong mạch tất cả cường độ 0,4 A ? Vẽ sơ đồ giải pháp mắc đó.

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch là :

*
Có ba cách mắc năng lượng điện trở kia vào mạch. Cách đầu tiên là chỉ mắc điện trở R = 30 Ω trong khúc mạch ; phương pháp thứ nhì là mắc hai năng lượng điện trở R = 10 Ω cùng R = 20 Ω tiếp diễn đuôi nhau nhau trong khúc mạch. Cách thứ ba là mắc cha điện trở R = 10 Ω tiếp tục đuôi nhau nhau.

Vật lý 9: bài 6 trang 10 sách bài xích tập thứ Lí 9

đến hai điện trở R1 = đôi mươi Ω chịu đựng được chiếc điện gồm cường độ buổi tối đa là 2A và R2 = 40 Ω chịu đựng được chiếc điện gồm cường độ tối đa 1,5 A. Hiệu năng lượng điện thế tối đa hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm R1 tiếp diễn đuôi nhau R2 là : A. 210V B. 120V C. 90V D. 100V lời giải : chọn C. 90V giải đáp : khi R1, R2 mắc tiếp tục đuôi nhau thì mẫu điện chạy qua hai năng lượng điện trở gồm cùng cường độ. Cho nên vì thế đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ cái điện về tối đa là : U = I x Rtđ = I x ( R1 + R2 ) = 1,5 A. Vậy hiệu năng lượng điện thế về tối đa là : U = 1,5 × ( trăng tròn + 40 ) = 90V.

Vật lý 9: bài xích 7 trang 10 sách bài xích tập vật Lí 9

ba điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 15 Ω được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện ráng 12V a ) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch b ) Tính hiệu điện chũm giữa hai đầu mỗi điện trở

Lời giải:

a ) Điện trở tựa như của đoạn mạch là : Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30 Ω

b) Ta tất cả cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn: I = U/R = 12/30 = 0,4A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Laptop Với Màn Hình Máy Tính Bàn Siêu Đơn Giản

Hiệu điện cầm cố giữ hai đầu mỗi điện trở là : U1 = IR1 = 0,4 × 5 = 2V U2 = IR2 = 0,4 × 10 = 4V U3 = IR3 = 0,4 × 15 = 6V

Vật lý 9: bài xích 8 trang 10 sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 9

Đặt hiệu điện gắng U = 12V vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở R1 = 40 Ω cùng R2 = 80 Ω mắc tiếp tục đuôi nhau. Hỏi cường độ loại điện chạy qua mạch này là từng nào ? A. 0,1 A B. 0,15 A C. 0,45 A D. 0,3 A

Lời giải:

chọn A. 0,1 A.

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là: I = U/Rtđ = U/(R1 + R2) = 12/(40 + 80) = 0,1A


Vật lý 9: Bài 9 trang 10 sách bài xích tập vật Lí 9

một đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1 và R2 = 1,5 R1 mắc tiếp tục đuôi nhau với nhau. Cho cái điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện vậy giữa nhì đầu năng lượng điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện vắt giữa nhì đầu đoạn mạch là từng nào ? A. 1,5 V B. 3V C. 4,5 V D. 7,5 V

Lời giải:

lựa chọn D. 7,5 V hướng dẫn : bởi vì hai năng lượng điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau cùng với nhau phải ta bao gồm : U1 / U2 = ( IR1 ) / ( IR2 ) = R1 / ( 1,5 R1 ) ⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5 V U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5 V.

Vật lý 9: bài xích 10 trang 10 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9

phát biểu nào tiếp sau đây không đúng đối với đoạn mạch bao gồm những điện trở mắc tiếp diễn đuôi nhau ? A. Cường độ chiếc điện là tương đồng tại phần lớn vị trí của đoạn mạch. B. Hiệu điện ráng giữa nhì đầu đoạn mạch bởi tổng đa số hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch C. Hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện vậy giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch D. Hiệu điện cầm giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc vào mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó

Lời giải:

chọn C. Hiệu điện nạm giữa hai đầu đoạn mạch bởi hiệu điện cố giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch vì chưng trong đoạn mạch tất cả những năng lượng điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau thì hiệu điện cố giữa nhị đầu đoạn mạch bởi tổng đa số hiệu điện gắng giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong đoạn mạch.

Vật lý 9: bài xích 11 trang 11 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9

Đoạn mạch có những điện trở mắc tiếp diễn đuôi nhau là đoạn mạch không có đặc thù nào dưới đây ? A. Đoạn mạch bao gồm điểm nối chung của không ít điện trở B. Đoạn mạch có những điểm nối thông thường của hai năng lượng điện trở C. Chiếc điện chạy qua đông đảo điện trở của đoạn mạch bao gồm cùng cường độ D. Đoạn mạch tất cả những năng lượng điện trở mắc thường xuyên với nhau và không tồn tại mạch rẽ.

Lời giải:

lựa chọn B. Đoạn mạch có những điểm nối bình thường chỉ của hai năng lượng điện trở. Vì chưng đoạn mạch có những năng lượng điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau là đoạn mạch gồm có điểm nối chung của nhiều điện trở.

Vật lý 9: bài bác 12 trang 11 sách bài xích tập vật dụng Lí 9

Đặt một hiệu điện vắt UAB vào nhì đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối đuôi nhau. Hiệu điện rứa giữa nhì đầu mỗi điện trở khớp ứng là U1, U2. Hệ thức làm sao sau đấy là không đúng ? A. RAB = R1 + R2 B. IAB = I1 = I2 C. U1 / U2 = R2 / R1 D. UAB = U1 + U2

Lời giải:

lựa chọn C do hiệu điện vắt giữa nhị đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó : U1 / U2 = R1 / R2

Vật lý 9: bài 13 trang 11 sách bài tập đồ Lí 9

Đặt một hiệu điện cố kỉnh U vào nhì đầu một đoạn mạch gồm sơ vật như bên trên hình 4.3, trong những số đó những điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn nguồn K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn từng nào lần đối với khi công tắc nguồn nguồn K mở ? A. Nhỏ dại hơn 2 lần B. To hơn 2 lần C. Nhỏ tuổi hơn 3 lần D. To hơn 3 lần

Lời giải:

lựa chọn D. Lớn hơn ba lần.

Vật lý 9: bài bác 14 trang 11 sách bài tập thứ Lí 9

Đặt một hiệu điện ráng U = 6V vào nhị đầu đoạn mạch gồm bố điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 7 Ω mắc tiếp tục đuôi nhau. A ) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch trên đây b ) trong các ba điện trở đang cho, hiệu điện cầm cố giữa nhì dầu điện trở nào là lớn số 1 ? bởi sao ? Tính trị số của hiệu điện thế lớn số 1 này

Lời giải:

a ) Điện trở tương tự như của mạch là : Rtđ = R1 + R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15 Ω ⇒ Do ba điện trở mắc tiếp tục đuôi nhau buộc phải cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở : I = I1 = I2 = U / Rtđ = 6/15 = 0,4 A. B ) Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là U3 = 0,4 × 7 = 2,8 V bởi I không đổi nếu R lớn ⇒ U lớn.

Vật lý 9: bài bác 15 trang 12 sách bài bác tập đồ Lí 9

Đặt một hiệu điện nuốm U vào hai đầu đoạn mạch bao gồm sơ thiết bị như bên trên hình 4.4 trong số đó điện trở R1 = 4 Ω, R2 = 5 Ω. A ) cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở với khi K đóng góp hơn nhát nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3 b ) cho thấy U = 5,4 V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn nguồn K mở là bao nhiêu ?

Lời giải:

a ) Ta bao gồm : ⇒ R3 = 18 Ω b ) Rtđ = R1 + R2 + R3 = 27 Ω ⇒ Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn nguồn K mở : I = U / Rtđ = 5,4 / 27 = 0,2 A.

Vật lý 9: bài bác 16 trang 12 sách bài xích tập đồ vật Lí 9

Đặt một hiệu điện nắm U vào nhị đầu một đoạn mạch có sơ thứ như bên trên hình 4.5. Lúc đóng công tắc nguồn nguồn K vào địa chỉ 1 thì ampe kế có số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc nguồn nguồn này sang vị trí số 2 thì ampe kế bao gồm số chỉ cần I2 = I / 3, còn khi gửi K sang địa điểm 3 thì ampe kế bao gồm số chỉ I3 = I / 3. Cho thấy R1 = 3 Ω, hãy tính R2 với R3.

Xem thêm: Bài 36 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 36 Trang 87

Lời giải:

+ ) lúc K đóng ở vị trí 1 : I1 = I ; R1 = 3 Ω. ( 1 ) + ) Khí K tại vị trí 2 : I2 = I / 3 ; R = R1 + R2 = 3 + R2 ( 2 ) lúc K ở phần 3 : I3 = I / 8 ; R = R1 + R2 + R3 = 3 + R2 + R3 = 3 + R2 + R3 ( 3 ) từ bỏ ( 1 ) ⇒ U = I1. R1 = 3I ( 1 ” ) từ ( 2 ) ⇒ U = I2 ( 3 + R2 ) = I / 3 ( 3 + R2 ) ( 2 ” ) trường đoản cú ( 3 ) ⇒ U = I3 ( 3 + R2 + R3 ) = I / 8 ( 3 + R2 + R3 ) ( 3 ” ) rứa ( 1 ” ) và ( 2 ” ) ⇒ 3I = I / 3 ( 3 + R2 ) ⇒ R2 = 6 Ω

Thay (1″) và R2 vào (3″) ⇒ 3I = I/3(3 + 6 + R3) ⇒ R3 = 15Ω


Trên trên đây pgdtxhoangmai.edu.vn đã chia sẻ bài Giải sách bài tập đồ vật lý 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. Đây là lời giải hay mang lại các thắc mắc trong SBT nằm trong chương trình đào tạo và giảng dạy môn trang bị lý lớp 9. Hy vọng rằng đây vẫn là phần đa tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và chúng ta học sinh.

………………………………….. Quanh đó Giải sách bài xích tập đồ gia dụng lý 9 bài bác 4 : Đoạn mạch tiếp tục đuôi nhau. Mời những bàn sinh hoạt viên còn hoàn toàn có thể tham khảo thêm thêm Giải bài bác tập đồ vật Lí 9, Giải Vở BT thiết bị Lý 9, định hướng Vật lý 9 hoặc đề thi học tập học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 số đông môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà cửa hàng chúng tôi đã sưu tầm với tinh lọc. Cùng với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp những bạn rèn luyện thêm năng lực và kỹ năng giải đề và làm cho bài giỏi hơn. Chúc những bàn sinh hoạt tốt