Hai đường thẳng cắt nhau

     

Lý thuyết bài hai tuyến đường thẳng cắt nhau hai đường thẳng tuy nhiên song môn toán 6 bộ sách giáo khoa CD. Nay bọn họ sẽ với mọi người trong nhà tìm hiểu triết lý và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng cắt nhau


Table of Contents

Bài luyện tập tập hai đường thẳng giảm nhau hai tuyến đường thẳng tuy vậy song của trường Nguyễn Khuyến

I. Hai tuyến đường thẳng giảm nhau

Hai mặt đường thẳng chỉ bao gồm một điểm chung gọi là hai tuyến đường thẳng cắt nhau cùng điểm chung được gọi là giao điểm của hai tuyến đường đó. (SGK Cánh Diều, trang 80)

*

Hai mặt đường thẳng a cùng b giảm nhau trên điểm O với điểm O được điện thoại tư vấn là giao điểm của hai tuyến phố thẳng đó.

Ví dụ 1: Vẽ hai tuyến đường thẳng MN và HK giảm nhau tại I.

Giải:

*

Ví dụ 2: Cho tía điểm A, B, C ko thẳng hàng. Kẻ những đường thẳng đi qua những cặp điểm. Hãy nêu những cặp mặt đường thẳng cắt nhau và xác minh giao điểm của chúng.

Giải:

*

Các cặp mặt đường thẳng giảm nhau trong hình là:

- hai tuyến đường thẳng AB và AC cắt nhau tại A.

- hai tuyến phố thẳng AB và BC cắt nhau trên B.

- hai đường thẳng AC cùng BC giảm nhau trên C.

II. Hai đường thẳng song song

*

*
Chú ý: hai đường thẳng song song thì không tồn tại điểm chung. (SGK Cánh Diều, trang 81)

Ví dụ 3: Quan gần cạnh hình vẽ mặt và chỉ ra các cặp con đường thẳng song song.

Giải:

*

- hai đường thẳng AB và CD tuy vậy song với nhau. Kí hiệu: AB // CD.

- hai đường thẳng AD với BC tuy nhiên song cùng với nhau. Kí hiệu: AD // BC.

Bài luyện tập tập hai tuyến đường thẳng giảm nhau hai tuyến phố thẳng tuy vậy song của ngôi trường Nguyễn Khuyến

1. Bài bác tập tự luận

Bài 1. Vẽ hình theo cách biểu đạt sau:

Hai mặt đường thẳng a và b giảm nhau trên I. Vẽ mặt đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a cùng b thứu tự tại H và K. Vẽ con đường thẳng d trải qua I và giảm đường thẳng c tại điểm M nằm trong lòng hai điểm H cùng K.

ĐÁP ÁN

*

Bài 2. mang lại hình vẽ bên.

*

*

ĐÁP ÁN

a) hai tuyến đường thẳng AB cùng CD song song với nhau.

Kí hiệu: AB // CD.

b)

*

Các cặp con đường thẳng giảm nhau là:

- hai tuyến phố thẳng AB và AC cắt nhau trên A.

- hai đường thẳng AC với CD cắt nhau trên C.

Xem thêm: Sinh Năm 40 Tuổi Là Tuổi Con Gì ? Review Tuổi Quý Hợi Năm 2022

- hai tuyến phố thẳng AB và BD cắt nhau tại B.

- hai tuyến đường thẳng BD với CD giảm nhau trên D.

- hai tuyến đường thẳng AC cùng BD cắt nhau tại O ( kéo dãn AC với BD giảm nhau trên O).

Bài 3. đến hình vẽ bên.

*

a) đã cho thấy cặp mặt đường thẳng tuy vậy song và viết kí hiệu.

b) Điểm A là giao điểm của các đường trực tiếp nào?

c) Đường trực tiếp n cắt phần nhiều đường trực tiếp nào?

ĐÁP ÁN

a) Đường trực tiếp m tuy nhiên song với con đường thẳng n. Kí hiệu: m // n.

b) Điểm A là giao điểm của 3 mặt đường thẳng m, p, q.

c) Đường trực tiếp n cắt đường thẳng q trên B và giảm đường thẳng p tại C.

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Số điểm chung của hai tuyến đường thẳng cắt nhau là

A. 0

B. 1

C. 2

D. Vô số

ĐÁP ÁN

Chọn giải đáp B.

Câu 2. ba đường thẳng giảm nhau từng đôi một có rất nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án D.

*
*

Câu 3. Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu cặp mặt đường thẳng giảm nhau?

*

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

ĐÁP ÁN

Chọn lời giải C.

Trong hình bao gồm 6 cặp mặt đường thẳng giảm nhau, đó là:

AD và AC; AD và BE; AD cùng BD; AC và BD; BE cùng BD; AC với BE.

Câu 4. Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu cặp con đường thẳng tuy nhiên song?

*

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

ĐÁP ÁN

Chọn lời giải D.

Trong hình có 6 cặp mặt đường thẳng tuy vậy song, đó là:

a // b; a // c; a // d; b // c; b // d; c // d.

Xem thêm: Các Loại Rượu Đắt Nhất Việt Nam Dành Cho Giới Thượng Lưu, Các Loại Rượu Đắt Nhất Thế Giới Có Bán Ở Việt Nam

Câu 5. đến 3 con đường thẳng song song cùng với nhau cùng 4 mặt đường thẳng không giống cũng tuy vậy song với nhau đồng thời cắt 3 mặt đường thẳng đã cho. Số giao điểm của chúng là