Hai Thửa Ruộng Thu Hoạch Được 3 Tấn 2 Tạ Thóc

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 bạn đang xem: nhị thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc


Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

*

hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được không ít hơn thửa thứ hai 6 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc
Xem thêm: Những Thành Ngữ Hán Việt Và Giải Nghĩa, Tổng Hợp Thành Ngữ Hán

*

Đổi : 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(left(3200+600 ight):2=900) (kg)

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(3200-1900=1300) (kg)

Đáp số : Thửa ruộng thứ nhất : 1900 kilogam thóc

Thửa ruộng máy hai : 1300 kilogam thóc
Xem thêm:

*

Đổi : 3 tấn 2 tạ = 3200 kg; 6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(3200+600): 2= 900(3200+600):2=900 (kg)

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

3200−1900=13003200−1900=1300 (kg)

Đáp số : Thửa ruộng trước tiên : 1900 kilogam thóc

Thửa ruộng máy hai : 1300 kilogam thóc

Đổi: 3 tấn 2 tạ thóc = 3200kg / 6 tạ = 600kg

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số gạo là:

3200 : 2 + 600 = 2200 (kg)

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai thu hoạch được số gạo là:

3200 - 2200 = 1000 (kg)

Đáp số thửa ruộng máy nhất: 2200 kilogam thóc

thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai: 1000 kilogam thóc

nhì thửa ruộng thu hoạch 10 tấn 4 tạ thóc . Thửa ruộng trước tiên thu hoạch rộng thửa ruộng vật dụng hai 2 tạ thóc . Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc

Hai thửa ruộng thu hoạch 10 tấn 4 tạ thóc . Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch hơn thửa ruộng vật dụng hai 2 tạ thóc . Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc ?

2 thửa ruộng thu hoạch được 10t 4 tạ thóc. Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ 2 là 2 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc.

Thu hoạch ở hai thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch sinh hoạt thửa ruộng được không ít hơn thửa ruộng trước tiên đc nhiều hơn thế thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sinh sống mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki -lô -gam thóc ?

hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 2 tạ thóc thửa đầu tiên thu hoạch được nhiều hơn thửa thiết bị hai nhì tạ hỏi thửa ruộng sản phẩm hai thu hoạch được từng nào kilôgam thóc

Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ,thóc thu hoạch thửa ruộng trước tiên nhiều rộng thửa ruộng thiết bị hai là 8 tạ thóc.Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu kilôgam thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch 8t 2 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được không ít hơn thửa ruộng thứ hai tạ thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên từng thửa ruộng.

Hai thửa ruộng thu hoạch được 5,2 tấn thóc , thử trước tiên được nhiều hơn thế nữa thửa đồ vật hai 8 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào kg thóc ?

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch thấp hơn thửa ruộng thứ hai 4 tạ thóc. Biết 3/7 số thóc thu hoạch được sinh sống thửa ruộng trước tiên bằng 1/3 số thóc thu hoạch thiết bị hai. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?