Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn sẽ xem: nhì thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc


Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ

*

hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa ruongj sản phẩm công nghệ hai thu hoạch thấp hơn thửa ruộng đầu tiên 6 tạ. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc.
Xem thêm: Cách Đo Chân Chọn Size Giày Dép Chuẩn Nhất, Hướng Dẫn Chọn Size Giày Chuẩn Với Mọi Đôi Chân

*Xem thêm: Nhu Cầu Vitamin C Hàng Ngày, Dùng Vitamin C Đúng Cách Thời Dịch Để Tránh Thừa

*

Đổi:3 tấn 2 tạ thóc =32 tạ thóc

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là:

(32+6) phân chia 2=19(tạ)

Thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được là:

19-6=13(tạ)

Đổi:19 tạ thóc=1900 kilogam thóc,13 tạ thóc=1300 kilogam thóc

Đáp số:thửa ruộng đồ vật nhất:1900 kilogam thóc

thửa ruộng sản phẩm hai:1300 kg thóc

Học tốt!!!!!

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng máy hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruộng trước tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng máy hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 2 tấn 56 kilogam thóc . Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được ít hơn thửa sản phẩm hai 4 tạ 2 kg thóc . Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa trước tiên thu hoạch nhiều hơn nữa thửa sản phẩm hai 6 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa trước tiên thu hoạch nhiề hơn thửa lắp thêm hai 6 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

cả nhì thửa ruộng thu hoạch được một tấn 5 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được rất nhiều hơn thửa ruộng trang bị hai 3 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc ?

Hai thửa ruộng đơn vị ông Hùng thu hoạch được tất cả 350 tấn thóc. Biết thửa ruộng trước tiên thu hoạch ít hơn thửa ruộng lắp thêm hai 1 tạ 70kg thóc. Hỏi từng thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoạch được ít hơn số thóc thửa máy hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5tạ thóc . Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai 5 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?