HÒA TAN HỖN HỢP BỘT GỒM M GAM CU

     Bạn đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu

Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 0,224 lít khí N2 (sản phẩm khử duy nhất) ở (đktc). Kim loại M là:


Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong hỗn hợp HNO3 loãng, nhận được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc) gồm tỉ khối so với H2 bởi 22. Khí NxOy và sắt kẽm kim loại M là:


Khi mang lại 9,6 gam Mg chức năng hết với hỗn hợp H2SO4 đậm đặc, thấy có 49 gam H2SO4 thâm nhập phản ứng, tạo muối MgSO4, H2O và sản phẩm khử X. X là:


Hòa chảy 15 gam các thành phần hỗn hợp X có hai sắt kẽm kim loại Mg và Al vào hỗn hợp Y có HNO3 với H2SO4 sệt thu được 0,1 molmỗikhí SO2,NO,NO2,N2O. Phầntrăm cân nặng của Al cùng Mg trong X theo thứ tự là


Cho a gam các thành phần hỗn hợp bột tất cả Ni cùng Cu vào dung dịch AgNO3 (dư). Sau khi dứt phản ứng nhận được 54g hóa học rắn. Ngoài ra cũng mang lại a gam các thành phần hỗn hợp trên vào hỗn hợp CuSO4 (dư). Sau khi hoàn thành phản ứng thu được chất rắn có cân nặng (a + 0,5) gam. Quý hiếm của a là:


Dung dịch X bao gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 gồm cùng mật độ mol. đem một lượng lếu láo hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe bỏ vô l00 ml hỗn hợp X đến lúc phản ứng kết thúc thu được rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư giải hòa 0,07 gam khí. độ đậm đặc mol của 2 muối hạt là:


Cho 7,6 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg cùng Ca làm phản ứng hoàn toản với 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có Cl2 với O2 nhận được 19,85 gam chất rắn Zchỉ gồm các muối clorua và những oxit kim loại. Khối lượng của Mg trong 7,6gam X là


Hòa tan hoàn toàn 1,23 g tất cả hổn hợp X có Cu và Al vào hỗn hợp HNO3đặc, nóng, dư thu được 1,344 lít NO2 (duy độc nhất vô nhị ở đktc). Tỷ lệ về cân nặng của Cu trong tất cả hổn hợp X là:
Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Số 1, Nghị Luận Về Đọc Sách Hay Nhất (19 Mẫu)

Đốt cháy 5,6g Fe bởi oxi không khí, sau phản ứng chiếm được 6,8g lếu láo hợp các chất rắn. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn bởi dung dịch HNO3 dư. Thành phầm là Fe(NO3)3 , V lít khí NO nghỉ ngơi đktc và nước. Tính V?


Cho 33,35 gam hỗn hợp A có Fe3O4,Fe(NO3)3,Cu công dụng hoàn toàn với dung dịch cất 0.414 mol H2SO4 (loãng) thì chiếm được khí NO duy nhất cùng dung dịch B chỉ chứa 2 muối. Cô cạn B thu được từng nào gam muối khan?


Cho miếng fe nặng m gam vào hỗn hợp HNO3, sau phản bội ứng thấy gồm 13,441 NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và sót lại 4,8g chất rắn không tan. Giá trị của m là:


Điện phân dung dịch đựng m gam lếu láo họp 2 muối CuSO4 với NaCl bằng điện cực trơ, bao gồm màng ngăn đến lúc nước bị điện phân ở cả 2 điện rất thì chấm dứt điện phân. Dung dịch sau năng lượng điện phân hoà tan hoàn toản 1,16 gam Fe3O4 cùng ở anot của bình năng lượng điện phân tất cả 448ml khí cất cánh ra (đktc). Khối lượng dung dịch giảm sau thời điểm điện phân là:


Hỗn vừa lòng A có 2 kim loại X, Y có hóa trị không đổi. Cho hỗn hợp A làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lít NO là thành phầm khử duy nhất. Nếu mang đến lượng tất cả hổn hợp A trên phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 độ đậm đặc thấp hơn thì thu được V lít khí N2 cũng là sản phẩm khử duy nhất. Những thể tích khí đa số đo sinh hoạt đktc. Giá trị của V là:


Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 cùng CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm thu được các thành phần hỗn hợp A. Hoà tan trọn vẹn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) sống đktc. Cực hiếm của V là


Cho láo hợp bao gồm Mg cùng Fe có khối lượng 8,64 gam được tạo thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: Hòa tan trọn vẹn vào dung dịch HNO3 loãng, dư bay ra 555ml hỗn hợp khí NO với NO2 đo ở 27,3° C với 2 atm và tất cả tỉ khối tương đối so với H2 bởi 18,8889.

Phần 2: Đem hòa hợp vào 400ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau phản nghịch ứng thu được hóa học rắn tất cả 3 sắt kẽm kim loại có trọng lượng 7,68g. Hòa tan chất rắn này trong hỗn hợp HCl dư thấy trọng lượng chất rắn đã giảm xuống 21,88%. Nồng độ của hỗn hợp AgNO3 cùng Cu(NO3)2 trong dung dịch lần lượt là
Xem thêm: Quân Tốt Trong Bàn Cờ Tướng Có Bao Nhiêu Quân Tốt, Tìm Hiểu Thông Tin Cơ Bản Về Cờ Tướng

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam