Hoa Văn Trang Trí Hình Vuông

     

Hoa văn hình vuông vắn sắc màu sắc pic_27865095 được in từ hình ảnh gốc chất lượng cao trên làm từ chất liệu vải canvas, hình ảnh có độ sắc nét cao, sắc đẹp nét, cẩn thận từng đưa ra tiết. Tranh được xay lên ván, khung kế bên là compusite phòng cong vênh.

Gía theo kích thước:

60cm x 60cm80cm x 80cm100cm x 100cm
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":400000,"display_regular_price":400000,"image":"title":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","caption":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","url":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","alt":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","srcset":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg 456w, https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-400x600.jpg 400w, https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-200x300.jpg 200w","sizes":"(max-width: 456px) 100vw, 456px","full_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","full_src_w":456,"full_src_h":684,"gallery_thumbnail_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":456,"src_h":684,"image_id":37233,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"400.000₫","sku":"pic_27865095","variation_description":"","variation_id":37230,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"size-80x80cm","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":690000,"display_regular_price":690000,"image":"title":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","caption":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","url":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","alt":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","srcset":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg 456w, https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-400x600.jpg 400w, https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-200x300.jpg 200w","sizes":"(max-width: 456px) 100vw, 456px","full_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","full_src_w":456,"full_src_h":684,"gallery_thumbnail_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":456,"src_h":684,"image_id":37233,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"690.000₫","sku":"pic_27865095","variation_description":"","variation_id":37231,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"size-100x100cm","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1000000,"display_regular_price":1000000,"image":"title":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","caption":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","url":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","alt":"Hoa vu0103n hu00ecnh vuu00f4ng su1eafc mu00e0u pic_27865095","src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","srcset":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg 456w, https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-400x600.jpg 400w, https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-200x300.jpg 200w","sizes":"(max-width: 456px) 100vw, 456px","full_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095.jpg","full_src_w":456,"full_src_h":684,"gallery_thumbnail_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bibun.vn/wp-content/uploads/2021/07/pic_27865095-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":456,"src_h":684,"image_id":37233,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"1.000.000₫","sku":"pic_27865095","variation_description":"","variation_id":37232,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">