Hỗn Hợp A Gồm Fe Cu Al Mg

     Bạn đang xem: Hỗn hợp a gồm fe cu al mg

Hoàn tan hết m gam bao gồm Fe với một oxit sắt (FexOy) vào 800ml hỗn hợp HCl 1M (vừa đủ) thu được hỗn hợp X cùng 1,792 lít khí H2 (ở đktc). đến dung dịch X tính năng với dung dịch AgNO3 dư nhận được 132,08 gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa tung một khí X vào nước, thu được hỗn hợp Y. đến từ từ hỗn hợp Y mang đến dư vào hỗn hợp ZnSO4 , ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tung dần. Khí X là


Khi nung nóng lếu hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 với FeCO3 trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, thu được một hóa học rắn là:


Hỗn phù hợp khí X bao gồm CH4, C2H2có M X = 23,5. Trộn V(lít) X cùng với V1(lít) hiđrocacbon Y được 107,5 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V1(lít) X cùng với V(lít) hiđrocacbon Y được 91,25 gam tất cả hổn hợp khí F. Biết V1 – V = 11,2 (lit) (các khí hầu như đo nghỉ ngơi đktc). Bí quyết của Y là:


Trung hoà 5,4 gam X tất cả CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H5OH và C6H5COOH buộc phải dùng Vml hỗn hợp NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng chiếm được 6,94 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Quý hiếm của V là


Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon mạch hở X đề xuất vừa đầy đủ V lít khí O2 (ở đktc), thu được 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Quý giá của V là
Xem thêm: Lời Bài Hát Chúc Vợ Ngủ Ngon, Chúc Vợ Ngủ Ngon (Vũ Duy Khánh)

Có 1 nhiều loại oleum X trong đó SO3 chỉ chiếm 70% theo khối lượng. Tính cân nặng nước buộc phải thêm vào 100 gam oleum trên để thu được hỗn hợp mới trong các số đó H2SO4 chiếm phần 80% theo khối lượng


Đung rét 18 gam CH3COOH cùng với 13,8 gam C2H5OH có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác. Sau bội nghịch ứng thu được 12,32 gam este. Công suất của bội nghịch ứng este hóa là


Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp A có Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tính năng hoàn toàn với dung dịch đựng 0,48mol H2SO4 (loãng) thì nhận được khí NO duy nhất với dung dịch B chỉ chứa 2 muối bột sunfat. Cô cạn B chiếm được m gam muối bột khan. M có mức giá trị gần nhất là:


Cho những hợp chất hữu cơ:

(1) ankan;

(2) ancol no, solo chức, mạch hở;

(3) xicloankan;

(4) ete no, đối chọi chức, mạch hở;

(5) anken;

(6) ancol không no (có một links đôi C=C), mạch hở;

(7) ankin;

(8) anđehit no, 1-1 chức, mạch hở;

(9) axit no, solo chức, mạch hở;

(10) axit không no (có một links đôi C=C), đơn chức.

Dãy gồm những chất khi đốt cháy trọn vẹn đều mang lại số mol CO2 ngay số mol H2O là:


Khi mang đến 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml hỗn hợp HCl thì bội nghịch ứng xẩy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trong hỗn hợp đã sử dụng là
Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 10 Bài Viết Số 2 Ngữ Văn 10 Hay Nhất Với Tất Cả Các Đề (4 Đề)

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam