Hỗn hợp x gồm 2 andehit đơn chức y và z

     

=>nêu đ bài cấm đoán chất ban đu là anđehit thì đề nghị xét thêm trường hợp chất đó là HCOOH.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 andehit đơn chức y và z


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hỗn hợp X bao gồm hai ancol no, đối chọi chức, mạch hở, kế tỉếp nhau trong hàng đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X có trọng lượng m gam bằng CuO ở ánh sáng thích hợp, thu được láo hợp thành phầm hữu cơ Y. Mang lại Y tác dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là


A. 15,3.


B. 13,5.


C. 8,1.


D. 8,5.


Câu 2:


Để hiđro hoá trọn vẹn 0,025 mol các thành phần hỗn hợp X có hai anđehit có cân nặng 1,64 gam, đề xuất 1,12 lít H2 (đktc). Khía cạnh khác, khi mang đến cũng lượng X trên bội phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì nhận được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của nhì anđehit trong X là


A.CH2=C(CH3)-CHO với OHC-CHO


B.OHC-CH2-CHO và OHC-CHO


C.HCHOvà OHC-CH2-CHO


D.CH2=CH-CHO cùng OHC-CH2-CHO


Câu 3:


Một hỗn hợp gồm 2 anđehit X với Y no, solo chức, mạch hở, kế tỉếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mang đến 1,02 gam hỗn hợp trên phản ứng trọn vẹn với AgNO3 trong NH3 thu được 4,32 gam Ag kim loại. Công thức cấu trúc của X và Y


A.HCHO; CH3CHO


B.HCHO;C2H5CHO


C.CH3CHO; C2H5CHO


D.C3H7CHO; C4H9CHO


Câu 4:


Chia m gam các thành phần hỗn hợp 2 anđehit 1-1 chức mạch hở thành 2 phần đều nhau Phần 1 chức năng với lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 thu được 86,4 gam Ag kết tủa Phần 2 chức năng vừa đủ với một gam hiđro gồm xúc tác Niken nung nóng thu được hỗn hợp ancol Y. Dừng tụ Y rồi cho tổng thể vào bình cất Na thấy cân nặng bình tăng (0,5m+0,7) gam. Phương pháp của 2 anđehit là:


A.HCHOvà C2H5OH


B. CH2=CHCHO cùng HCHO


C.CH2=CHCHO và CH3CHO


D.

Xem thêm: Ngâm Một Lá Sắt Trong Dung Dịch Cuso4, Ngâm Một Lá Sắt Trong 100 Ml Dung Dịch Cuso4

HCHO với CH3CHO


Câu 5:


Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm HCHO với C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 tạo nên 91,2 gam kết tủa. Nếu cho toàn bộ lượng X sống trên vào bình đựng dung dịch brom trong CC14 thì cân nặng brom vẫn phản ứng về tối đa là


A. 32gam.


B.80 gam.


C. 64gam.


D.40 gam


Câu 6:


Chia 0,16 mol hỗn hợp X bao gồm hai anđehit đối kháng chức A với hai chức B ( MA B) thành nhị phần bằng nhau. Hiđro hóa phần 1 đề nghị vừa đúng 3,584 lít H2 (đktc). Cho phần 2 tính năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 chiếm được 25,92 gam Ag với 8,52 g hỗn hợp hai muối amoni của nhì axit hữu cơ. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhân tố % cân nặng của A trong các thành phần hỗn hợp X là:


A. 49,12%


B. 50,88%


C. 34,09%


D. 65,91%


Câu 7:


Chia m gam HCHO thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag.

- Phần 2 oxi hóa bằng O2, xúc tác Mn2+, công suất phản ứng là h% thu được các thành phần hỗn hợp X. đến X công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thì thu được 6,48 gam Ag. Công suất h% có giá trị là:


A. 80%


B. 75%


C. 50%


D. 25%


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại bibun.vn


*

link
tin tức bibun.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


bibun.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bibun.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Top 21 Bài Văn Tả Một Loại Trái Cây Mà Em Thích Lớp 3 Ngắn Gọn Nhất


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để đưa lại password
rước lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bibun.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
bibun.vn