Hỗn hợp x gồm axit axetic etyl axetat và metyl axetat

     

Câu 61988:  Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X yêu cầu V lít O2(đktc) kế tiếp cho cục bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Xác minh V?

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit axetic etyl axetat và metyl axetat

19,04 lít

B.

Xem thêm: Tính Đạo Hàm Của E Mũ 2X - Đạo Hàm Của Hàm Số ${Y = {E^{2X}}}$ Là

17,36 lít

C.

Xem thêm: Tin Học 9 Bài 3 - Lý Thuyết Tin Học 9: Bài 3

19,60 lít

D. 15,12 lít


Giải đưa ra tiết:

Đặt CT bình thường của X là CnH2nO2

=> Đốt cháy X tạo thành nCO2 = nH2O

Mà mCO2 + mH2O = 40,3

=> nCO2 = nH2O = 

*
 = 0,65 mol

nNaOH = 0,2 mol => nX = 0,2 => nO(trong X) = 0,4 mol

Bảo toàn trọng lượng => mX = 0,4.16 + 0,65.(12+2) = 15,5

Mà X +  mol O2 

*
 CO2 + H2O

Bảo toàn cân nặng => 15,5 + .32 = 40,3 => V = 17,36

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát