Hỗn hợp x gồm k và al

     

Hỗn hòa hợp X tất cả K với Al. Mang lại 12 gam hỗn hợp X vào một lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) với còn lại một phần chất rắn không tan. Nếu mang lại m gam tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp KOH dư thì thu được bao nhiêu lít khí H2 (đktc)?

Cho tất cả hổn hợp X vào nước, K bội phản ứng hết tạo thành KOH với Al bội phản ứng cùng với KOH và còn dư => tính số mol theo KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

+) mhh X = mK + mAl phản bội ứng + mAl dư

Cho các thành phần hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp KOH dư => K bội nghịch ứng hết với H2O và Al phản nghịch ứng hết với KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,1 mol → 0,1 mol

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

0,3 mol → 0,45 mol

Phần hóa học rắn không tan là Al còn dư

Gọi nK = x mol

Cho các thành phần hỗn hợp X vào nước, K bội phản ứng hết chế tạo ra KOH với Al phản bội ứng với KOH và còn dư => tính số mol theo KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = 0,2,, = > x = 0,1,,mol $

Ta có: mhh X = mK + mAl phản nghịch ứng + mAl dư

=> mAl dư = 12 – 0,1.39 – 0,1.27 = 5,4 gam

=> nAl trong hh X = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

Cho tất cả hổn hợp X tác dụng với hỗn hợp KOH dư => K bội phản ứng không còn với H2O với Al phản nghịch ứng hết với KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,1 mol → 0,05 mol

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

0,3 mol → 0,45 mol

$ = > sum n_H_2 = 0,05 + 0,45 = 0,5,mol,, = > ,,V = 11,2 $ lít

Đáp án nên chọn là: b

...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm k và al

Bạn vẫn xem: các thành phần hỗn hợp x gồm k cùng al

Bài tập có liên quan

Bài tập nhôm và hợp hóa học của nhôm chức năng với dung dịch kiềm Luyện tức thì

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Hòa rã 2,7 gam Al vào dung dịch NaOH dư nhận được V lít khí thoát ra sinh sống đktc. Cực hiếm của V là

Hoà tan các thành phần hỗn hợp A tất cả 13,7 gam bố và 5,4 gam Al vào một lượng nước bao gồm dư thì thể tích khí thoát ra ở đk tiêu chuẩn chỉnh là

Trộn dung dịch cất a mol AlCl3với dung dịch đựng b mol NaOH. Để nhận được kết tủa thì cần có tỉ lệ

Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml hỗn hợp NaOH, sau phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng 3,6 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH là

Để hòa tan hoàn toàn m gam Al bắt buộc dùng 100 ml dung dịch đựng NaOH 1M với Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của m là

Hòa rã a gam các thành phần hỗn hợp Mg cùng Al bằng dung dịch HCl nhận được 17,92 lít H2 (đktc). Cũng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn trong hỗn hợp NaOH dư thu được 13,44 lít H2 (đktc). Giá trị của a là

Cho láo lếu hợp tất cả Na cùng Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong những : 2 vào nước dư. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) với m gam hóa học rắn ko tan. Giá trị của m là

Hỗn đúng theo X gồm K với Al. Mang lại 12 gam các thành phần hỗn hợp X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra 4,48 lít khí H2 (đktc) với còn lại 1 phần chất rắn không tan. Nếu cho m gam các thành phần hỗn hợp X vào hỗn hợp KOH dư thì thu được từng nào lít khí H2 (đktc)?

Hỗn phù hợp X tất cả Na với Al. đến m gam X vào một lượng dư nước thì bay ra V lít khí. Giả dụ cũng mang đến m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo cân nặng của mãng cầu trong X là

Cho 100mL dung dịch NaOH 1M vào 200mL dung dịch AlCl3 2M nhấp lên xuống đều cho đến khi xong phản ứng nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Nhỏ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol AlCl3 chiếm được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau làm phản ứng có hai muối trong đó có một muối clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã cần sử dụng là

Cho V lít hỗn hợp KOH 2M vào 150mL hỗn hợp AlCl3 1M rung lắc đều cho tới khi bội nghịch ứng ngừng thu được 3,9 gam kết tủa. Quý hiếm của V là

Cho 8,05 (g) na vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M. Sau bội phản ứng thu được hóa học kết tủa, nung kết tủa đến cân nặng không thay đổi được m gam chất rắn A. Quý hiếm của m là

Cho một mẫu mã Na vào 100ml dung dịch AlCl3 1M nhận được V lit khí (đktc) với một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được 2,55 gam hóa học rắn. Quý hiếm của V là

Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm AlCl3 cùng Al2(SO4)3 vào nước thu được 200 gam hỗn hợp X, chia dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 đem chức năng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 13,98 gam kết tủa trắng.

Biết cân nặng phần 2 gấp n lần khối lượng phần 1 (n: nguyên) và lượng hóa học tan vào phần 2 nhiều hơn nữa trong phần một là 32,535 gam. Tính mật độ % các chất tan gồm trong hỗn hợp X

Tiến hành nhì thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: đến 650 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml dung dịch AlCl3 aM chiếm được 3b gam kết tủa.

Xem thêm: Cách Xóa Lịch Sử Tìm Kiếm Trên Điện Thoại Android, Cách Xóa Lịch Sử Tìm Kiếm Google

-Thí nghiệm 2: cho 700 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM thu được 2b gam kết tủa.

Xem thêm: Top 9 Bài Văn Thuyết Minh Về Món Bánh Cuốn Thanh Trì), Thuyet Minh Ve Mon Banh Cuốn

Giá trị của a, b là:

Cho 200 ml dung dịch NaOH 2M công dụng hoàn toàn với 200 ml hỗn hợp AlCl3 aM. Sau phản bội ứng nhận được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Quý hiếm của a là:


Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.