HỖN HỢP X GỒM O2 VÀ O3 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI H2 LÀ 22

     

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22. Các thành phần hỗn hợp khí Y gồm metylamin với etylamin gồm tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y yêu cầu vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2, những chất khí lúc đo sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là :

Đặt CTPT vừa phải của 2 amin là $C_ar nH_2ar n + 3N$

Quy đổi tất cả hổn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn trọng lượng :$m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O$

Bảo toàn yếu tắc O : $2n_CO_2 + n_H_2O = 2n_O_2$

Đặt CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar nH_2ar n + 3N).Bạn vẫn xem: các thành phần hỗn hợp x gồm o2 với o3

Theo giả thiết suy ra : (14ar n + 17 = 2.17,833 Rightarrow ar n = frac43).

Sơ vật phản ứng :

(2C_arnH_2arn+3Nxrightarrowt^o2arnCO_2+(2arn+3)H_2O+N_2,,,,(1))

mol : 1 (arn) (dfrac2arn+32)

Theo (1) ta gồm : 

(n_O,,pu = 2overline n + dfrac2overline n + 32 = 5,5,,mol Rightarrow m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O = 5,5.16 = 88,,gam Rightarrow n_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = frac882.22 = 2,,mol.)

Vậy VY : VX = 1 : 2.

Đáp án đề nghị chọn là: d

Bài tập tất cả liên quan

Bài tập đốt cháy amin Luyện tức thìBạn đang xem: Hỗn hợp x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22

*

*

*Xem thêm: Lời Bài Hát Em Chịu Đựng Giỏi Lắm Mà, Lời Bài Hát Em Sẽ Ổn Thôi

*

*

Câu hỏi liên quan

Đốt cháy 1 amin A thu được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là

Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta nhận được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là

Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức X bằng một lượng khí oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 và 9,9 gam H2O. CTPT của X là

Khi đốt cháy trọn vẹn một amin 1-1 chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn) và 20,25 gam H2O. CTPT của X là

Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp amin A buộc phải V lít O2 (đktc) thu được N2 cùng 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Quý hiếm V là

Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bởi lượng không khí đầy đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết bầu không khí chỉ tất cả N2 và O2 trong các số ấy oxi chỉ chiếm 20% thể tích không khí. X bao gồm công thức là :

Đốt cháy hoàn toàn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng dungdịch Ca(OH)2 dư thấy tất cả 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam và bao gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát thoát khỏi bình. X gồm CTPT là

Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hở đối chọi chức bắt buộc dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là

Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp hai amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng liên tiếp, chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :

Có nhị amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam amin A ra đời khí CO2, khá H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). Khi đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Hiểu được tên của A tất cả tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu tạo của A, B lần lượt là :

Hỗn hợp X gồm bố amin 1-1 chức là đồng đẳng tiếp nối nhau. Đốt cháy trọn vẹn 11,8 gam X chiếm được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) với V lít khí N2 (đktc). Cha amin trên gồm công thức phân tử theo thứ tự là :

Hỗn thích hợp X tất cả O2 cùng O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y tất cả metylamin cùng etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y buộc phải vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O và N2, những chất khí lúc đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là :

Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp 2 amin no, 1-1 chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp đến nhau, nhận được CO2 và H2O với tỉ lệ thành phần số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhị amin bên trên là:

Đốt cháy không còn 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X tất cả 2 amin đơn chức, bậc một A cùng B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí cùng hơi sau thời điểm đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :

Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 amin no, solo chức , mạch hở bằng không khí, tiếp đến cho các thành phần hỗn hợp qua NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy thoát ra V lít khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) bao gồm 2 khí gồm tỉ lệ mol là 1:9. Quý hiếm của V là

Khi đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a biến đổi như nuốm nào ?

Hỗn vừa lòng M gồm một anken và hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X cùng Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M đề xuất dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 cùng 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam tất cả hổn hợp A (gồm amin no, mạch hở X và ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản ứng nhận được m gam H2O; 19,04 lít CO2 cùng 0,56 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

Đốt cháy 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bằng oxi vừa đủ, nhận được 375 ml các thành phần hỗn hợp khí với hơi Y. Mang lại Y đi qua H2SO4 sệt dư thì còn sót lại 175 ml, những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X bao gồm 1 amin no, mạch hở, đối chọi chức cùng 1 ancol no, mạch hở, solo chức bởi 151,2 lít bầu không khí (vừa đủ) nhận được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc). CTPT của ancol cùng amin là

Hỗn thích hợp X đựng 1 amin no mạch hở đơn chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X đề xuất dùng đầy đủ 1,03 mol O2. Thành phầm cháy thu được bao gồm chứa 0,56 mol CO2 cùng 0,06 mol N2. Phần trăm cân nặng của anken bao gồm trong X sớm nhất với :

Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đối chọi chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) với 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu trúc thuộc các loại amin bậc hai của nhì amin kia là:

Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là

13,35 gam tất cả hổn hợp X gồm 2 amin no đối chọi chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp công dụng với dung dịch HCl toàn vẹn thu được dung dịch đựng 22,475 gam muối bột . Giả dụ đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy có VCO2/VH2O bằng

Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Trọng lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là

Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no đối chọi chức mạch hở người ta thu được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2(đktc). Cực hiếm của m là:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp M gồm hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X với Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần số lượng vừa dùng 13,44 lít O2, chiếm được H2O, N2 với 6,72 lít CO2. Chất Y là:

Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no 1-1 chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Thương hiệu của amin là:

Hỗn hòa hợp khí E gồm một amin bậc III no, solo chức, mạch hở và hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp E buộc phải dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp F tất cả CO2, H2O và N2. Dẫn toàn cục F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư mang lại phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình bazơ nặng thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu tạo ankin X, Y vừa lòng là

Hỗn phù hợp X cất etylamin với trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở bao gồm số link pi nhở hơn 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được tất cả hổn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z phải dùng đầy đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy tất cả CO2, H2O với N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của etylamin trong X sát nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tính năng vừa đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Khía cạnh khác, lúc đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol hỗn hợp X thu được tất cả hổn hợp khí với hơi. Dẫn toàn cục hỗn hòa hợp khí và hơi đó vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, giá buốt thì thu được m gam kết tủa với thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Giá trị của m là

Hỗn thích hợp E chứa axetilen, propin và một amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam các thành phần hỗn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O với khí N2, trong các số đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là

X là 1 trong những amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được CO2 cùng H2O tất cả tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Biết rằng khi cho X tính năng với dung dịch HCl chế tác muối có công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu trúc của X thỏa mãn nhu cầu điều kiện trên là:
Xem thêm: Cách Đo Điện 3 Pha Bằng Đồng Hồ Vạn Năng, Cách Đo Dòng Điện 3 Pha Bằng Đồng Hồ Ampe Kìm

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.