Unit 1 lớp 12 skills

     

C. Listening (Trang 16 SGK tiếng Anh 12)

Task 1. Listen to the conversation between Paul & Andrea & decide whether the statements are true (T) or false (F).

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12 skills

I. BEFORE YOU LISTEN ( Trước khi nghe tới )

Look at the picture below và describe what is happening in it. (Nhìn vào hình dưới đây hãy thể hiện điều gì đang xảy ra.)

 

*

Lời giải:

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on every family member’s face.

Hướng dẫn dịch: 

Hình hình ảnh cho thấy cảnh sum vầy của một mái ấm gia đình trong bữa ăn lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy vẻ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của mọi thành viên vào gia đình.

Task 1: Listen & repeat. ( Nghe với nhắc lại)

Click tại phía trên để nghe:

 

flight /flaɪt/

reserved /rɪˈzɜːvd/

coach /kəʊtʃ/

rarely /ˈreə.li/

close-knit /ˌkləʊsˈnɪt/

spread out /spred/

leftovers /ˈleftˌəʊ.vər/

crowded /ˈkraʊ.dɪd/ 

II. WHILE YOU LISTEN(Trong lúc nghe)

Task 1. Listen khổng lồ the conversation between Paul and Andrea & decide whether the statements are true (T) or false (F).  ( Nghe đoạn hội thoại giữa Paul và Andrea, kế tiếp quyết định những câu tiếp sau đây đúng giỏi sai)

Click tại đây để nghe:

 

 

T

F

1. Andrea can’t wait for her flight.

 

2. Paul is very excited about coming home.

 

 

3. Paul’s trang chủ is 280 kilometers from where they are now.

 

 

4. There are more children in Andrea’s family than in Paul’s.

 

 

5. When Andrea"s family get together, they often go out for dinner.

 

 

Lời giải:

1. Andrea can’t wait for her flight. => T(“I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon & I can"t wait.”)

2. Paul is very excited about coming home. => F(“I haven"t decided yet. I"m still considering ....”)

3 .Paul’s home is 280 kilometers from where they are now. F(“Well, it"s not very important khổng lồ me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.”)

4. There are more children in Andrea’s family than in Paul’s. T(Andrea’s family: 6 children, Paul’s family: three brothers & him)

5. When Andrea"s family get together, they often go out for dinner. T(“And there are too many people khổng lồ cook for. So we over up going out lớn dinner a lot. That"s also fun.”)

Hướng dẫn dịch:

1. Andrea cần thiết đợi chuyến bay. 

2. Paul rất hứng thú với câu hỏi trở về nhà. 

3. Nhà đất của Paul phương pháp nơi bọn họ ở hiện nay là 280km.

4. Gia đình của Andrea có không ít con hơn gia đình nhà Paul. 

5. Khi mái ấm gia đình Andrea sum họp , chúng ta thường ăn tối ở ngoài. 

Task 2. Listen again and lưu ý down two things that are different about Paul’s và Andrea’s families. (Nghe lại và khắc ghi những điều biệt lập về gia đình họ)

Click tại đây để nghe:

Lời giải:

Paul

Andrea

 1. His family members are not very close

 1. He lives in a very close-knit family.

 2. The family often have the big meal the mother cooks at home.

 2. The family often go out to eat when they get together.

Hướng dẫn dịch: 

Paul:

1. Member trong mái ấm gia đình của anh ấy không đính bó lắm. 

2. Gia đình anh ấy thông thường sẽ có những bữa ăn lớn do bà mẹ anh ấy nấu bếp ở nhà. 

Andrea: 

1. Anh ấy sinh sống trong một gia đình rất khăng khít. 

2. Mái ấm gia đình a ấy hay đi ăn ở ko kể khi ở thuộc nhau. 

❖ Tapescript

Paul : p. ; Andrea : A

P: So Andrea, you"re going trang chủ for the holiday?

A: I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon & I can"t wait.

P: That sounds great.

A: What about you? Going home, too?

P: I haven"t decided yet. I"m still considering ....

A: Haven’t decided yet? Oh, you’re never going to lớn get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It"s the holiday season, after nil.

P: Well, it"s not very important khổng lồ me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.

A: You don"t sound excited about it.

P: Well we are not really a very close-knit family. I have three brothers, and they"re spread out all over the place. We rarely get together as a family any more.

A: Well I try to lớn get trang chủ as soon as possible. We’re a big family — there are six of us - children - so it"s always a lot of fun.

P: Six kids?

A: Yes. & we"re all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holiday. & there are too many people lớn cook for. So we kết thúc up going out to lớn dinner a lot. That"s also fun.

Xem thêm: Nên Tụng Kinh Gì Hàng Ngày Nên Tụng Kinh Gì ? Phật Tử Tại Gia Nên Niệm Kinh Gì

P: Well, at my home, my Mother loves to lớn cook so when we get home, she often cooks big meals. We have leftovers fur days. 

Hướng dẫn dịch:

P: Andrea, chúng ta có dự tính về bên trong kỳ du lịch không?

A: chắc hẳn rằng rồi. Tôi sẽ đặt vé đến chuyến cất cánh vào chiều mai và tôi quan trọng đợi được nữa. 

P: thật tuyệt!

A: cầm còn bạn? chúng ta cũng về bên chứ?

P: Tôi chưa đưa ra quyết định được. Tôi vẫn đang cân nặng nhắc.....

A: không quyết định? Oh, các bạn sẽ không khi nào có được một chuyến bay thoát khỏi đây. Tôi chắc hẳn rằng tất cả những chỗ ngồi đã làm được đặt trước lúc này bởi sẽ là mùa lễ.

P: Vâng, nó không phải rất quan trọng đặc biệt với tôi. Gia đình tôi sống cách đó 180 km. Tôi hay đi tàu hoả hoặc xe pháo buýt đường dài.

A: các bạn có vẻ không tồn tại hứng thú về nó.

P: Vâng, công ty chúng tôi không thực thụ là một mái ấm gia đình khăng khít. Tôi có tía anh em, và chúng đi khắp nơi. Shop chúng tôi hiếm khi gặp mặt nhau như một gia đình nữa.

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng cấp tốc càng tốt. Công ty chúng tôi là một mái ấm gia đình lớn - tất cả sáu fan trong số shop chúng tôi - trẻ nhỏ - vì chưng vậy luôn luôn vui vẻ.

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Với tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Bạn bè của tôi đã lập gia đình, vị vậy điều này làm đến nhà tôi rất nhiều đúc trong kỳ nghỉ. Và yêu cầu nấu nạp năng lượng cho không ít người. Vì vậy chúng tôi rất giỏi đi ra bên ngoài để nạp năng lượng tối. Đó cũng chính là niềm vui.

P: Vâng, trong nhà tôi, bà mẹ tôi siêu thích làm bếp nướng cần khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu những bữa tiệc lớn. Chúng tôi để lại thức ăn uống thừa cho phần nhiều ngày sau đó. 

III. AFTER YOU READ (Sau lúc nghe)

Work in groups. Discuss the importance of family in a person"s life. (Làm bài toán từng nhóm. Luận bàn tầm đặc trưng của mái ấm gia đình trong cuộc sống mỗi người.)

Lời giải:

A: I think there"s no doubt about the importance of family lớn one’s life.

B: Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society.

A: I can"t agree more with your idea. Just at the first moment of life we witness and learn the speech, gestures of love from our beloved dears.

B: What’s more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can be given the true love, support, security and safety.

A: and it’s a safe place in which you are brought up và protected.

B: As a result of this, we should learn how lớn appreciate its values and how khổng lồ conserve them.

A: So, this important mailer should be taught at schools even at children’s early stage.

B: If only all our kindergartens and nurseries would vị it.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ về rằng không có nghi ngờ gì về tầm đặc biệt quan trọng của gia đình đối với cuộc sống thường ngày của một người.

B: cứng cáp chắn. Bạn cũng có thể nói ko gì trong cuộc sống thường ngày quan trọng hơn nó. Gia đình là một căn cơ thiết yếu đến xã hội. Không có gia đình, không tồn tại xã hội.

A: Tôi gật đầu với tưởng của bạn. Tức thì trong khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, bọn họ chứng kiến và học cách nói chuyện, đa số cử chỉ yêu thương từ người thân trong gia đình yêu của chúng ta.

B: rộng nữa, mái ấm gia đình là thực thể ko thể thay thế được cũng chính vì không ở đâu khác bạn cũng có thể nhận tình yêu thật sự, hỗ trợ, an ninh và an toàn.

A: chúng ta được nuôi dạy dỗ và bảo đảm theo biện pháp an đoàn đó.

B: vày đó, họ nên học tập cách review cao các giá trị của mái ấm gia đình và làm cố gắng nào để bảo đảm chúng.

Xem thêm: Ý Nghĩa Vòng Phong Thủy Mệnh Thổ Nam: Top Mẫu Vòng Tay Hot Nhất

A: bởi vì vậy, thông điệp đặc biệt này đề xuất được dạy ở những trường ngay cả ở tiến độ đầu của trẻ em.