LISTENING UNIT 7 LỚP 10

     

3. I rarely listen khổng lồ the news and learning-English programmes in foreign languages on the radio, because almost all pieces of news have already been broadcast on TV. Moreover, the news on TV is the latest & more interesting because they are broadcast with pictures.

Bạn đang xem: Listening unit 7 lớp 10

Tạm dịch:

1. Chúng ta có tiếp tục nghe radio không?

=> Tôi hiếm khi nghe radio.

2. Bạn nghe nó bao nhiêu tiếng từng tuần?

=> Tôi dành riêng ít thời hạn để nghe radio.

3. Bạn thích chương trình nào và tại sao?

=> Tôi hiếm lúc nghe tới các lịch trình tin tức với học giờ đồng hồ Anh bởi tiếng quốc tế trên đài phân phát thanh, bởi vì hầu hết những tin tức đã được phát sóng bên trên TV. Rộng nữa, tin tức trên TV là tiên tiến nhất và độc đáo hơn bởi vì chúng được vạc sóng cùng với hình ảnh.


Task 1

WHILE YOU LISTEN 

Task 1: Listen khổng lồ the two radio news stories and tick the words you hear in the right column under News story 1 and News story 2.

(Hai hai bản tin bên trên đài cùng tích vào các từ nhưng em nghe thấy nghỉ ngơi cột bên buộc phải bên dưới News story 1 và News story 2)

 

 News story 1

News story 2

healthy

 

strong

 

 

young

 

 

cloudy

 

 

highest

 

 

wonderful

 

 

fine

  

Phương pháp giải:

Bài nghe:

The time is 7 o"clock and here is the news summary.

Heavy rain during the night has caused floods all over the country today. Many people have left their homes because rivers have risen. Some roads in the north-west are under two metres of water. The rain has stopped at the moment, but it"s still cloudy and there"s strong wind. Because of the bad weather people can"t go out to lớn work.

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the twenty-third times. At 4.418 metres, Mount Whitney is the highest mountain in California. The woman says the view from the đứng top is wonderful. She also says that mountain has kept her young và healthy. In spite of her old age the woman tries to climb the mountain very often.

Dịch bài:

Bây giờ là 7 giờ với đây là phiên bản tóm tắt tin tức.

Mưa mập trong tối đã gây nên lũ lụt trên toàn quốc hiện nay. Nhiều người đã rời ra khỏi nhà vì chưng sông đã tăng lên. Một vài con mặt đường ở phía tây-bắc dưới nhì mét nước. Mưa đã dừng lại vào dịp này, dẫu vậy trời vẫn còn đấy nhiều mây và bao gồm gió mạnh. Vì chưng thời máu xấu yêu cầu mọi tín đồ không thể đi làm.

Một thiếu phụ chín mươi tuổi sẽ leo lên đỉnh Whitney nghỉ ngơi California trong nhì mươi ba lần. Tại 4.418 mét, Núi Whitney là ngọn núi cao nhất ở California. Người thanh nữ nói cảnh thật là tốt vời. Bà cũng bảo rằng ngọn núi đang giữ cho bà trẻ cùng khỏe mạnh. Bất chấp tuổi già, fan phụ nữ nỗ lực leo lên núi khôn xiết thường xuyên.

Lời giải chi tiết:

 

 News story 1

News story 2

healthy

 

strong

 ✓

 

young

 

 ✓

cloudy

 ✓

 

highest

 

 ✓

wonderful

 

 ✓

fine

 

Tạm dịch:

 

 Câu chuyện tin tức 1

Câu chuyện tin tức 2

khoẻ 

 

mạnh mẽ

 ✓

 

trẻ

 

 ✓

có mây

 ✓

 

cao nhất

 

 ✓

tuyệt vời

 

 ✓

ổn

 

Task 2

Task 2: Listen khổng lồ the radio news stories again and fill in the missing words.

(Nghe lại các bạn dạng tin với điền tự còn thiếu.)


Heavy rain causes floods all over the country

Heavy rain during the night (1)______all over the country today. Many people (2)______because rivers (3)______. Some roads in the north-west are under (4)______of water. The rain (5)_______at the moment, but it"s still (6)_______and there"s a (7)______. Because of the bad weather, people can"t go out lớn work.

90-year-old American woman climbs Mount Whitney

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the (1)_____ time. At (2)_____metres, Mount Whitney is the highest mountain in (3)______. The woman says the view from the vị trí cao nhất is (4)_____ , so she tries to lớn climb it often. She also says that the mountain has kept her (5)______. In spite of her old age, the woman tries to climb the mountain very often.

Xem thêm: Gdcd 9 Bài 2: Tự Chủ Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 2 : Tự Chủ, Giải Bài Tập Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 9


Lời giải chi tiết:


- Heavy rain causes floods at over the country

1. Has caused floods 2. Have left their homes

3. Have risen 4. Two metres

5. Has stopped 6. Cloudy

7. Strong wind


- 90-year-old American woman climbs Mount Whitney

1. Twenty-third 2. 4,418

3. California 4. Wonderful

5. Young & healthy

Tạm dịch:

Mưa khủng trong tối đã gây nên lũ lụt trên đất nước hình chữ s hiện nay. Nhiều người dân đã bong khỏi nhà do sông đã tiếp tục tăng lên. Một trong những con mặt đường ở phía tây bắc dưới hai mét nước. Mưa đã dừng lại vào dịp này, cơ mà trời vẫn tồn tại nhiều mây và tất cả gió mạnh. Bởi vì thời tiết xấu đề nghị mọi người không thể đi làm.

Một thanh nữ chín mươi tuổi vẫn leo tột đỉnh Whitney ngơi nghỉ California trong nhị mươi ba lần. Tại 4.418 mét, Núi Whitney là ngọn núi tối đa ở California. Người phụ nữ nói cảnh thật là giỏi vời. Bà cũng bảo rằng ngọn núi đã giữ đến bà trẻ và khỏe mạnh. Mặc kệ tuổi già, tín đồ phụ nữ nỗ lực leo lên núi hết sức thường xuyên.


Task 3

Task 3Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

1. What has happened during the night?

2. Why have people left their homes?

3. How many times has the old woman climbed Mount Whitney?

4. Why does she climb it so often?

Lời giải đưa ra tiết:

1. Heavy rain has happened all over the country during the night.

2. People have left their homes because the rivers have risen.

3. The old woman has climbed Mount Whitney twenty-three times.

4. She climbs it so often because this has kept her young và healthy.

Tạm dịch:

1. Điều gì đã xẩy ra trong đêm?

=> Mưa mập đã xẩy ra trên khắp toàn nước trong đêm.

2. Lý do có bạn rời khỏi nhà của họ?

=> Mọi người đã rời khỏi nhà của họ bởi vì các sông sẽ dâng lên.

3. Người phụ nữ lớn tuổi leo lên đỉnh Whitney bao nhiêu lần?

=> Người thiếu nữ đã trèo lên núi Whitney hai mươi cha lần.

4. Lý do bà thường xuyên leo lên nó?

=> Bà leo lên nó thường xuyên vì vấn đề này đã giữ đến bà trẻ với khỏe mạnh.


After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Choose one of the news stories & tell your classmates about it.

(Làm câu hỏi nhóm. Lựa chọn 1 trong các bản tin cùng kể cho chúng ta cùng lớp nghe.)

Lời giải đưa ra tiết:

A ninety-year-old woman has climbed the highest mountain in California, Mount Whitney, for the twenty-third times. She says that the view from the đứng đầu is wonderful & that she tries to lớn climb it very often despite her old age because the mountain has kept her young and healthy.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Câu Lạc Bộ Arsenal, Lịch Thi Đấu Mới Nhất Trên Vnexpress

Tạm dịch:

Một đàn bà chín mươi tuổi vẫn leo lên ngọn núi cao nhất ở California, Núi Whitney, trong nhị mươi tía lần. Bà bảo rằng cảnh trên đỉnh núi thiệt là tuyệt vời và bà nỗ lực để leo lên nó siêu thường xuyên tuy nhiên tuổi của chính bản thân mình vì núi đang giữ mang đến bà trẻ với khỏe mạnh.