Looking back unit 3 lớp 7

     

1. Complete the table with the words & phrases from the box. 2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember to use the correct forms of the verbs. 3. Use the correct khung of the verbs from the box to lớn complete the passage. 4. Write full sentences about the activities the students did lớn help their community last year.


Vocabulary

1. Complete the table with the words and phrases from the box.

Bạn đang xem: Looking back unit 3 lớp 7

(Hoàn thành bảng với các từ và cụm từ vào ô.)

homeless children food litter the elderly bottles books

 

help

pick up

donate

 

 

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

help (giúp đỡ)

pick up (nhặt)

donate (quyên góp)

- homeless children (trẻ vô gia cư)

- the ederly (người già)

- bottles (chai lọ)

- litter (rác)

- food (đồ ăn)

- books (sách)


2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember to lớn use the correct forms of the verbs.

 (Hoàn thành mỗi câu với một các từ ở bài xích 1. Ghi nhớ sử dụng những dạng đúng của hễ từ.)

1. The club ______ lớn some poor farmers last week.

2. Yesterday, we _______ around our area & recycled them.

3. We ______ summer. Vì chưng the cleaning last.

4. Last month, our club lớn the community library.

5. In our recent project, we ______ learn to read & write.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The club donated food to some poor farmers last week.

(Câu lạc cỗ đã quyên góp đồ ăn cho một vài nông dân nghèo tuần trước.)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì thừa khứ đối chọi “last week”: donate => donated

2. Yesterday, we picked up bottles around our area và recycled them.

(Hôm qua, cửa hàng chúng tôi đã nhặt chai lọ xung quanh khu vực của chúng về tối và tái chế chúng.)

Giải thích: vệt hiệu nhận ra thì thừa khứ đối chọi “yesterday”: pick => picked

3. We helped the elderly do the cleaning last summer.

(Chúng tôi đã giúp người già dọn dẹp vệ sinh vào mùa hè năm ngoái.)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ solo “last summer”: help => helped

4. Last month, our club donated books to the community library.

(Tháng trước, câu lạc cỗ của công ty chúng tôi đã quyên góp sách cho thư viện cộng đồng.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ đối chọi “last month”: donate => donated

5. In our recent project, we helped homeless children learn to lớn read and write.

Xem thêm: Lừa Và Ngựa Đẻ Ra La, Vậy La Đẻ Con Lừa Là Con Gì, Con La Là Con Gì

(Trong dự án cách đây không lâu của bọn chúng tôi, công ty chúng tôi đã góp trẻ vô gia cư học tập đọc với viết.)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu cần sử dụng thì quá khứ đơn: help => helped


bài bác 3


Video lý giải giải


Grammar

3. Use the correct khung of the verbs from the box lớn complete the passage.

(Sử dụng dạng đúng của các động tự trong vỏ hộp để chấm dứt đoạn văn.)

donate collect have sell go

Warm Clothes is a famous volunteer group in Viet Nam. Its members are both parents and their children. Last year, they (1) ________ many activities lớn help their community. The group (2) _______ clothes and sent them to poor people in rural areas. The parents taught their children khổng lồ make things from bamboo and bottles. They then (3) ________ these khổng lồ buy books, và (4) _________ them khổng lồ village children. They also (5) ________ khổng lồ the villages & tutored small kids there. They really brought love to those small villages.

Phương pháp giải:

- donate: quyên góp

- collect: thu gom

- have:

- sell: bán

- go: đi

Lời giải chi tiết:

1. Had2. Collected3. Sold4. Donated5. Went

Warm Clothes is a famous volunteer group in Viet Nam. Its members are both parents and their children. Last year, they (1) had many activities khổng lồ help their community. The group (2) collected clothes and sent them to lớn poor people in rural areas. The parents taught their children khổng lồ make things from bamboo & bottles. They then (3) sold these to buy books, và (4) donated them lớn village children. They also (5) went to the villages và tutored small kids there. They really brought love lớn those small villages.

Giải thích:

Cả đoạn văn nói về sự việc việc đã xẩy ra trong vượt khứ, vết hiệu nhận ra "last year" nên tất cả động từ phần lớn dùng thì quá khứ đơn.

(1) Động trường đoản cú bất quy tắc: have => had

(2) Động từ bao gồm quy tắc: collect => collected

(3) Động từ bất quy tắc: sell => sold

(4) Động từ có quy tắc: donate => donated

(5) Động từ bất quy tắc: go => went

Tạm dịch:

“Áo Ấm” là một trong những nhóm tình nguyện danh tiếng tại Việt Nam. Những thành viên của mọi là phụ huynh và con cháu của họ. Năm ngoái, bọn họ đã gồm nhiều chuyển động để góp đỡ xã hội của mình. Nhóm đã quyên góp áo quần và gửi đến những người nghèo ngơi nghỉ vùng nông thôn. Các bậc cha mẹ đã dạy con cái của họ làm gần như thứ từ bỏ tre và chai lọ. Sau đó, họ buôn bán những sản phẩm công nghệ này để mua sách, và bộ quà tặng kèm theo chúng cho trẻ nhỏ trong làng. Chúng ta cũng đến các ngôi làng với dạy kèm cho các đứa trẻ bé dại ở đó. Họ đích thực đã sở hữu tình yêu đến với hầu như ngôi làng nhỏ bé ấy.


4. Write full sentences about the activities the students did to lớn help their community last year. 

(Viết các câu tương đối đầy đủ về các vận động mà học sinh đã làm để giúp đỡ đỡ cộng đồng trong năm ngoái.)

1. Mi: singing & dancing for the elderly at a nursing home

(múa hát cho những người già nghỉ ngơi viện chăm sóc lão)

2. Mark & his friends: collecting books và setting up a community library

(Mark và những người bạn của anh ý ấy: nhặt nhạnh sách và ra đời thư viện cùng đồng)

3. Lan & Mai: growing and donating vegetables khổng lồ a primary school

(trồng với quyên khuyến mãi rau cho trường tiểu học)

4. Minh & his friends: giving food lớn young patients in a hospital

(Minh và các bạn: khuyến mãi thức ăn uống cho bệnh dịch nhân nhỏ tuổi trong bệnh viện)

5. Tom: making và sending postcards to lớn the elderly at Christmas 

(làm với gửi bưu thiếp cho người già vào lễ Giáng sinh)

Phương pháp giải:

Thì thừa khứ đơn, dạng khẳng định:

- Động từ tất cả quy tắc: Ved

- Động từ bỏ bất quy tắc: V2 (cột thứ hai của bảng cồn từ bất quy tắc)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. ngươi sang and danced for the elderly at a nursing home.

(Mi hát và múa cho cụ công cụ bà già ngơi nghỉ viện chăm sóc lão.)

Giải thích:

- sing => sang

- dance => danced

2. Mark và his friends collected books and set up a community library.

(Mark và anh em của anh ấy đã sưu tầm sách và ra đời một thư viện cùng đồng.)

Giải thích:

- collect => collected

- phối => set

3. Lan và Mai grew and donated vegetables to a primary school.

(Lan với Mai trồng và khuyến mãi rau cho 1 trường tiểu học.)

Giải thích:

- grow => grew

- donate => donated

4. Minh & his friends gave food to lớn young patients in a hospital.

(Minh và chúng ta phát đồ ăn cho căn bệnh nhân nhỏ dại tuổi trong bệnh viện.)

Giải thích: give => gave

5.

Xem thêm: Mách Cha Mẹ Địa Điểm Mua Xe Scooter Ở Đâu Hà Nội, Mua Xe Trượt Scooter Ở Đâu Tại Hà Nội

Tom made and sent postcards khổng lồ the elderly at Chrismas.

(Tom đã làm cho và gởi bưu thiếp cho người già tại Chrismas.)

Giải thích:

- make => made

- send => sent

 


trường đoản cú vựng

1. 

*
volunteer group in Viet Nam." translate_example1="Warm Clothes là 1 trong nhóm tình nguyện nổi tiếng ở Việt Nam." type="lghaudio" />

3. 

*
và bottles." translate_example1="Ba bà bầu dạy con làm ra một thứ gì đó từ tre cùng chai nhựa." type="lghaudio" />

4. 

*
love to lớn those small villages." translate_example1="Họ thật sự mang lại tình cảm cho rất nhiều vùng quê nhỏ tuổi kia." type="lghaudio" />

5. 

*
a community library." translate_example1="Mark ra đời thư viện cùng đồng." type="lghaudio" />