Mẫu Nguyên Tử Bo Khác Mẫu Nguyên Tử

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây?

A. Tinh thần có tích điện ổn định.

Bạn đang xem: Mẫu nguyên tử bo khác mẫu nguyên tử

B. Quy mô nguyên tử gồm hạt nhân.

C. Bản thiết kế quỹ đạo của các electron.

D. Lực hệ trọng giữa electron và hạt nhân nguyên tử


*


Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho sinh sống điếm như thế nào ?

A. Quy mô nguyên tử gồm hạt nhân.

B. Hình trạng quỹ đạo của các êlectron.

C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân với êlectron.

D. Trạng thái có tích điện ổn định.


Xét nguyên tử Hidro theo mẫu mã nguyên tử Bo, trả sử nguyên tử H tất cả 6 tâm lý dừng, trong số trang thái dừng electron chuyển động tròn đều bao bọc hạt nhân. Hotline r0 là nửa đường kính Bo. Khi nguyên tử đưa từ trạng thái ngừng có nửa đường kính quỹ đạo rm sang trọng trạng thái giới hạn có nửa đường kính rn thì lực shop tĩnh năng lượng điện giữa electron cùng hạt nhân giảm đi 16 lần. Quý giá rn-rm lớn số 1 bằng

A. 12 r0

B. 3 r0

C. 16 r0.

Xem thêm: Top 5 Các Loại Nấm Linh Chi Rừng, Nấm Linh Chi Có Mấy Loại, Loại Nào Tốt Nhất

D. 27r0.


Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Call F là độ lớn của lực địa chỉ điện giữa electron và hạt nhân lúc electron hoạt động trên quỹ đạo giới hạn K. Lúc độ mập của lực shop tính năng lượng điện giữa electron cùng hạt nhân là F 16 thì electron đang vận động trên quỹ đạo giới hạn nào?

A. Quỹ đạo ngừng L

B. Quỹ đạo dừng M

C. Quỹ đạo giới hạn N

D. Quỹ đạo ngừng Q


Xét nguyên tử Hidro theo chủng loại nguyên tử Bo. Hotline F là độ bự của lực địa chỉ điện giữa electron và hạt nhân lúc electron vận động trên quỹ đạo giới hạn K. Lúc độ lớn của lực ảnh hưởng tính điện giữa electron cùng hạt nhân là F 16 thì electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào?

A. quỹ đạo dừng L

B. quỹ đạo giới hạn M

C. quỹ đạo ngừng N


Xét nguyên tử Hidro theo mẫu mã nguyên tử Bo. Call F là độ mập của lực cửa hàng điện thân electron và hạt nhân lúc electron vận động trên quỹ đạo ngừng K. Lúc độ bự của lực shop tĩnh năng lượng điện giữa electron cùng hạt nhân là

*
thì electron đang vận động trên quỹ đạo giới hạn nào?

A. Quỹ đạo ngừng L

B. Quỹ đạo giới hạn M

C. Quỹ đạo ngừng N

D. Quỹ đạo dừng Q


*
 

Trong đó năng lượng E là tổng hễ năng Eđ và nuốm năng can dự tĩnh điện giữa electron với hạt nhân Et . Biết Eđ = -Et / 2. Khi vẫn ở tâm trạng cơ bản, nguyên tử hấp thụ một photon và đưa lên tâm trạng kích thích yêu cầu động năng sụt giảm 10,2 eV. Photon nó vẫn hấp thụ có năng lượng bằng

A. 3,4 eV

B. 10,2eV

C. 12,09 eV

D. 1,51eV


Theo chủng loại nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron hoạt động tròn hầu hết quanh phân tử nhân dưới tính năng của lực tĩnh điện giữa êlectron với hạt nhân. Những mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định theo cách làm E = - 13 , 6 n 2 e V  (n = 1,2,3…). Trong đó năng lượng E là tổng rượu cồn năng Eđ và nạm năng xúc tiến tĩnh năng lượng điện giữa electron với hạt nhân Et. Biết Eđ = –Et / 2. Khi đang ở tinh thần cơ bản, nguyên tử dung nạp một photon và chuyển lên trạng thái kích thích đề xuất động năng sụt giảm 10,2 eV. Photon nó đã hấp thụ có tích điện bằng 

A. 3,4 eV

B. 10,2eV

C. 12,09 eV

D. 1,51eV


Lớp 12 đồ vật lý
1
0

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu mã nguyên tử Bo. Hotline F là độ lớn lực liên can điện giữa êlectron cùng hạt nhân khi êlectron hoạt động trên quỹ đạo giới hạn K. Lúc độ phệ lực liên quan điện giữa electron với hạt nhân là  F 16 thì êlectron đang vận động trên quỹ đạo dừng nào? 

A. Quỹ đạo giới hạn L 

B. Quỹ đạo dừng M 

C. Quỹ đạo ngừng N 

D. Quỹ đạo dừng O 


Lớp 12 thứ lý
1
0

Xét nguyên tử hiđrô theo chủng loại nguyên tử Bo. Hotline F là độ mập lực liên quan điện giữa êlectron và hạt nhân lúc êlectron hoạt động trên quỹ đạo giới hạn K. Khi độ to lực liên hệ điện thân electron và hạt nhân là F 16 thì êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo giới hạn nào?

A. Quỹ đạo dừng L

B. Quỹ đạo giới hạn M

C. Quỹ đạo dừng N

D. Quỹ đạo ngừng O


Lớp 12 thiết bị lý
1
0

Theo chủng loại Bo về nguyên tử hiđrô, lực tác động tĩnh điện giữa electron và hạt nhân lúc electron hoạt động trên quỹ đạo dừng K cùng F. Lúc electron hoạt động từ tiến trình N về quy trình L thì lực shop tĩnh năng lượng điện giữa electron cùng hạt nhân khi electron tăng thêm

A. 12 F.

B. 15 16 F .

C. 240 F.

Xem thêm: Writing Unit 11 Lớp 11 : Sources Of Energy, Unit 11 Lớp 11 Writing

D. 15 256 F .


Lớp 12 vật lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)