Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ

     

Mệnh đề nhượng bộ, một trong những phần kiến thức ngữ pháp thường gặp gỡ trong các bài thi,được dùng những trong cả văn viết cùng văn nói.Although, Though, However, In spite of, Despitechính là gần như từthường gặp mặt trong mệnh đề nhượng bộ. Kề bên những từ thông dụng như trên, cũng có những trường đoản cú và cụm từ đồng nghĩa, cũng diễn đạt sự nhượng bộ, hỗ trợ cho bài văn không xẩy ra lặp từ khiến nhàm chán.


Bây giờ, hãy để WOW English khiến cho bạn tìm gọi kĩ hơn về cấu trúcmệnh đề nhượng bộ nhé!

*

1. Mệnh đề nhượng bộ là gì?

Mệnh đề nhượng bộ (Concessive clause) là một phần tử trong câu phức, sử dụng để diễn tả sự tương bội phản với mệnh đề thiết yếu trong câu.

Bạn đang xem: Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ

Nếu vào câu đã bao gồm trạng tự chỉ sự nhượng bộ rồi thì không được dùng “but”.

Ví dụ:

Although she worked very hard, she couldn"t get promotion. (Mặc dù côấy thao tác rất vất vả nhưng lại cô ấy vẫn quan trọng thăng chức.)

→ She worked very hard but she couldn"t get promotion.

Lưu ý: rất có thể thêm “the fact that” vào sau những liên từ bỏ để nhấn mạnh vấn đề sự tương phản.

Ví dụ:

Despite the fact that his stage wasevaluated as the best performance today, he didn"t win the first prize. (Mặc dù sự thậtlà sảnh khấu của anh ý ấy được review là màn trình diễn xuất sắc nhất bây giờ nhưng an ấy vẫn không giành được giải nhất.)

2. Mệnh đề nhượng cỗ với Although

Cấu trúc mệnh đề nhượng bộ:

Although + S + V, S + V.

Albeit (mặc dù) + N/Adj/Adv/P2, S +V

Trong đó:Although = Though=Even though=Much as Ví dụ:

He stays at the head of the office although he was punished. (Anh ta vẫn luôn là người cai quản văn phòng dù rằng anh ta vừa bị kỷ luật.)

→Although punished, he stays at the head of the office.→Albeit his punishment/punished, he stays at the head of the office.

Although performing badly in the interview, she was chosen for the job. (Mặc dù biểu thị tệ trong buổi bỏng vấn, cô ấy vẫn được trao vào vào việc.)

→ Much as/ Even though she performed badly in the interview, she was chosen for the job

Lưu ý:

Albeit thường đứng ngơi nghỉ đầu câuAlthough có thể đứng làm việc đầu câu hoặc giữa câu, nếu câu bao gồm cùng nhà ngữ thì mệnh đề nhượng cỗ với Although hoàn toàn có thể lược vứt chủ ngữ, chuyển thành thừa khứ phân từ, lúc này phân từ bỏ hoặc thụ động rút gọnNếu mệnh đề Although đứng trước mệnh đề chính thì cần phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính. Ví như mệnh đề Although che khuất mệnh đề bao gồm thì không buộc phải dấu phẩyNếu vào câu có 2 nhà ngữ khác biệt thì trước danh từ bỏ phải bao gồm sở hữu.

Ví dụ: He is intelligent, we don’t admire him. (Dù ràng anh ta khôn xiết thông minh nhưng cửa hàng chúng tôi không hề yêu mến anh ta.)

→ Although his intelligence, we don"t admire him.

3. Mệnh đề nhượng cỗ với However

Cấu trúc:

However adj/adv S + V, S + V.

However + S + V, S + V.

S, however, V…, S + V

S + V, S + V however.

Ví dụ:

She was unhappy but she came to the party. (Cô ấy ko vui mà lại vẫn đến tham dự bữa tiệc.)

–However sad she was, she came to the party. (Dù ko vui, cô ấy vẫn cho dự bữa tiệc.)

The boy tried hard but he couldn’t open the door. (Cậu nhỏ xíu cố hết sức nhưng cần thiết mwor được cánh cửa.)

– The boy tried hard however he couldn’t mở cửa the door. (Cậu nhỏ xíu đã gắng hết sức, thế nhưng cậu vẫn cần yếu mở được cửa.)– The boy tried hard he, however, couldn’t xuất hiện the door.– The boy tried hard, he couldn’t open the door however.

Trong đó:However = Notwithstanding (notwithstanding rất có thể đứng chính giữa câu hoặccuối câu)

Notwithstanding + N, S + V

Notwithstanding + S + V, S + V

– Notwithstanding he was short of money, he decided khổng lồ buy a car.

– Notwithstanding his shortage of money, he decided khổng lồ buy a car.

– He decided khổng lồ buy a oto notwithstanding his shortage of money.

4. Mệnh đề nhượng cỗ với Despite/ In spite of.

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Despite + N, S + V.

Xem thêm: Gói Gia Vị Lẩu Thập Cẩm Gồm Những Gì, Gia Vị Lẩu Thập Cẩm Haidilao

In spite of + N, S + V.

Trong đó: Despite = In spite of = Regardless of = Much khổng lồ = In the face of = In the teeth of = As opposed to = Contrary khổng lồ = In/by contrast to.

Lưu ý: bắt buộc phân biệt Much lớn + N Much as + clause. (Much to là giới từ, Much as là liên từ)

Ví dụ:

Poverty can’t prevent him from leaving happily. (Sự nghèo khổ không thể phòng anh ấy sống hạnh phúc.)

–Regardless of his poverty, he lives happily. (Dẫu túng bấn nhưng anh ấy vẫn sống hết sức hạnh phúc.)– Much khổng lồ his poverty, he lives happily– Much as he is poor he lives happily.

5. Mệnh đề nhượng bộ với Nevertheless

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Nevertheless S + V, S + V

Trong đó: Nevertheless = be that as it may = even now = even then = even so

Lưu ý: Nevertheless vàcụm từ đồng nghĩa trênkhông cầm đầu câu.

Ví dụ:

I have broken up with her for a long time but I hope she is doing well. (Tôi chia ly cô ấy đã lâu tuy vậy tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn.)

→ Ihope she is doing well nevertheless I have broken up with her for a long time.→I hope she is doing well, as it may I have broken up with her for a long time.→I hope she is doing well even now I have broken up with her for a long time.→ I hope she is doing well even then I have broken up with her for a long time.→ I hope she is doing well even so I have broken up with her for a long time.

6. Mệnh đề nhượng cỗ với tính từ/trạng từ

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Adj/Adv as S + V, S + V

Ví dụ:

Although he works very hard, he can’t earn enough money khổng lồ build a house. (mặc mặc dù anh ấy thao tác rất chuyên cần nhưng anh ấy vẫn không tìm kiếm đủ tiền nhằm xây nhà)

→ Very hard as he works, he can’t earn enough money khổng lồ buy a house.

Even though he is rich, he doesn"t feel happy. (Dẫu rằng ông ấy rất giàu có nhưng ông ấy vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc.)

→ Rich as he is, he doesn"t feel happy.

7. Mệnh đề nhượng bộ với No matter

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

No matter who/what/when/ where + S + VNo matter how + adj/adv/p2 S + V, S + V

Ví dụ:

No matter who she loves, her mother objected to. (Bất kì bạn nào cô ấy yêu, chị em cô ấy hầu như phản đối.)No matter what skin màu sắc is, everyone needs to lớn be respected. (Bất nhắc màu da gì, mọi tín đồ đều cần được tôn trọng.)No matter how modern the central thành phố is, I want to lớn live with my family in the suburb area . (Dù trung tâm thành phố có tiến bộ thế nào, tôi vẫn mong mỏi sống cùng với gia đình ở vùng nước ngoài ô.)No matter when you come to my house, you are always welcome. (Bất kì bao giờ bạn đến nhà tôi,bạn luôn luôn được xin chào đón.)

8. Mệnh đề nhượng cỗ với In any case

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

In any case + S + V, S +V

Trong đó: In any case = In any rate = In any sự kiện = In either event = In all event

Ví dụ:

In any sự kiện I shall come lớn help you. (Dù vào trường đúng theo nào đi chăng nữa, tôi sẽ luôn luôn đến giúp sức em.)Nothing can prevent me from that job. (Không gì hoàn toàn có thể ngăn tôi làm các bước đó.)In any case, I shall take that job. (Dù có ra làm sao đi nữa, tôi vẫn làm các bước đó.)

9. Bài bác tập mệnh đề nhượng bộ bao gồm đáp án

Bài 1. Chọn giải đáp đúng nhất cho những câu dưới đây.

1. _____ Lisa likes ice cream, she tries not khổng lồ buy it.A. As B .Though C. Since D. Despite

2. In spite _____ , the basketball game was not postponed.

A. The rain B. Of the rain C. It was raining D. There was a rain

3. ______ he could afford , he refused khổng lồ buy a new car . A. In spite B. In spite of C. Despite D. Although

4. Mrs.Johnson couldn’t come to lớn the meeting on time, though she took a taxi.A. Even though taking a taxi, Mrs Jonhson couldn’t come khổng lồ the meeting on time.B. In spite of taking a taxi, but Mrs.Johnson couldn’t come to lớn the meeting on time.C. Mrs Jonhson couldn’t come khổng lồ the meeting on time despite he took a taxiD. Mrs Jonhson couldn’t come khổng lồ the meeting on time although having taken a taxi.

5. _______ they are twins, they bởi not look alike .A. Although B B. Even C. Despite D. In spite of

6. Even though Taylor had a cough and running nose, she still went khổng lồ Rihana"s concert.A. In spite of her cough và running nose, Taylor went to lớn Rihana’s concert.B. Taylor had a cough và running nose because she went lớn Rihana’s concert.C. Taylor went to lớn Rihana’s concert despite having a cough và running nose.D. Taylor had a cough and running nose. However, she went lớn Rihana’s concert.

7. ___________ the heavy rain, the flight still takes off.A. In terms of B. Regarded as C. In spite of D. Because of

8. I won’t change my decision _________what you say.A. Whether B. No matter C. Because D. Although

9. In spite of not being fluent Chinese , Cealan decided lớn live in Beijing.A. Eventhough Cealan wasn’t fluent in Chinese, but he decided to lớn live in Beijing.B. Cealan decided to lớn live in Paris despite he wasn’t fluent Chinese.C. Cealan decided lớn live in Chinese though the fact that not fluent Chinese.D. Although Cealan wasn"t fluent Chinese; he decided khổng lồ live in Beijing.

10. Janny is a successful model even though the fact that she is short.A. Short as she is, Janny is a successful modelB. In spite of she is short, Janny is a successful model.C. Janny is a successful mã sản phẩm much as short.D. Much to she is short, Janny is a successful model.

Bài 2. Viết lại các câu sau, thực hiện từ gợi ý

1. Jessica studied very hard. Jessica didn’t get a high mark.→ No matter________________________________________________

2. In spite of the expensive cost , my friend decided lớn buy that dress.→ Even though______________________________________________

3. Although it snows heavily, his house is very warm.→ Despite__________________________________________________

4. In spite of his 40 years, he still looks very young.→ Even though______________________________________________

5. She is going on a diet but she can’t thất bại any weight.

→However_________________________________________________

Đáp án bỏ ra tiếtBài 1.

B .Though B. Of the rainD. AlthoughD. Mrs Jonhson couldn’t come lớn the meeting on time although having taken a taxi.A. AlthoughA. In spite of her cough và running nose, Taylor went khổng lồ Rihana’s concert.C. In spite oB. No matterD. Although Cealan wasn"t fluent Chinese; he decided lớn live in Beijing.A. Short as she is, Janny is a successful model

Bài 2.

No matter how hard she studied, Jessica didn’t get a high mark.Even though the cost is expensive , my friend decided lớn buy that dress.Despite the heavy snow, his house is very warm.Even though he is 40 years old, he still looks very young.She is going on a diet however she can’t thất bại any weight.

Xem thêm: Chủ Nhật Văn Phòng Công Chứng Có Làm Việc Chủ Nhật Không ?" Dịch Vụ Công Chứng Ngoài Giờ

Như vậy, Wow English vẫn cung cấp cho chính mình đầy đủ kết cấu về mệnh đề nhượng bộ. Mong muốn rằng những kỹ năng và kiến thức trong bài học nàyđã giúp bạn nâng cao trình độ ngữ pháp, đa dạng chủng loại mẫu câu trong biểu đạt đoạn văn, ý tưởng.

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề danh ngữ

Mệnh đề trạng ngữ

cd;">Hãy nhằm Wow Englishlà nơi học tiếng anh giao tiếp ở đầu cuối của bạn, với bảo hiểmchuẩn áp sạc ra bằng vừa lòng đồng kèm thẻ bh kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: tự 4 mang lại 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên vn + Giảng viên nước ngoài +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có nhiều thứ cần phải làm, bắt buộc học tiếng Anh là cần thật cấp tốc để còn khiến cho việc khác, hiện nay Tiếng Anh là cái BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ 1 những bước đầu tiên" nhanh tay đăng kí học tập ngay hôm nay để có thể nói rằng tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 mon nữa