Một loài thực vật có bộ nst 2n=24

     

Một loại thực vật tất cả bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể tía nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?


*
*
*
*
*
*
*
*

Một loài thực vật bao gồm bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể tía nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?


Đậu Hà lan gồm bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, hoàn toàn có thể tìm thấy ở


Một loại thực vật bao gồm bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể bố nhiễm. Tính số NST những cặp NST số đông phân li thông thường thì ngơi nghỉ kì sau I số nhiễm nhan sắc thể vào tế bào là?


Một tế bào sinh chăm sóc của thể một kép vẫn ở kì sau nguyên phân, fan ta đếm được 44 nhiễm dung nhan thể. Cỗ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội bình thường của loại này là bao nhiêu?


Ở con ruồi giấm đực bao gồm bộ nhiễm dung nhan thể được cam kết hiệu AaBbDdXY. Trong thừa trình cách tân và phát triển phôi sớm, sinh hoạt lần phân bào thiết bị 6 tín đồ ta thấy ở một số trong những tế bào cặp Dd không phân ly. Thể bất chợt biến có


Ở một số loài động vật có vú, cho phép lai (P): ♂ XbY x ♀ XBXb. Trong quá trình giảm phân ở bé cái, ở một vài tế bào, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li bình thường ở giảm phân I dẫu vậy không phân li ở giảm phân II. Quy trình giảm phân ở bé đực xảy ra bình thường. Các giao tử đực và mẫu kết phù hợp với nhau chế tạo thành các hợp tử, biết các giao tử đều có tác dụng tạo thành vừa lòng tử. Các hợp tử tất cả kiểu gene nào sau đây rất có thể được hình thành từ quá trình trên?


Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x ♂ AaBb, biết ở khung hình đực có một số trong những tế bào xôn xao phân li trong bớt phân của cặp nhiễm sắc đẹp thể có cặp ren Aa. đến rằng toàn bộ các loại tinh trùng đều có khả năng thụ tinh và những hợp tử được tạo ra thành đều có chức năng sống sót. Theo lý thuyết, ở đời con có bao nhiêu các loại kiểu gen lưỡng bội và bao nhiêu loại đẳng cấp gen lệch bội ?


Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb x ♀ Aabb. Mang sử trong quy trình giảm phân của khung người đực, ở một số trong những tế bào, cặp NST mang cặp ren Aa ko phân li trong sút phân I, các sự khiếu nại khác diễn ra bình thường, khung người cái giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, sự phối hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và dòng trong thụ tinh hoàn toàn có thể tạo ra buổi tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và từng nào hợp tử lệch bội?


Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbdd x♀AaBbDd.

Bạn đang xem: Một loài thực vật có bộ nst 2n=24

mang sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào có hiện tượng lạ cặp nhiễm nhan sắc thể sở hữu cặp gene Aa không phân li trong bớt phân I, ở một vài tế bào khác có hiện tượng kỳ lạ NST có gen B ko phân li trong giảm phân II, những sự khiếu nại khác ra mắt bình thường. Quy trình giảm phân ở khung hình cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, sự phối kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và mẫu trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại phù hợp tử thừa nhiễm sắc đẹp thể?


Bộ NST lưỡng bội của loại = 24. Gồm bao nhiêu trường hợp thể 3 có thể xảy ra?


Một tế bào của thể bỗng biến trực thuộc thể bố nguyên phân liên tục 5 lần đã mang ở môi trường xung quanh nội bào 279 NST. Loài này còn có thể có nhiều nhất bao nhiêu loại thể một không giống nhau ?


Một loài động vật có bộ NST 2n=12. Khi quan sát quy trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh ở một cá thể, fan ta thấy 40 tế bào gồm cặp NST số 3 ko phân li trong bớt phân 1, các sự kiện khác trong sút phân ra mắt bình thường; các tế bào sót lại giảm phân bình thường. Các loại giao tử gồm 6 NST chiếm phần tỉ lệ


Thực hiện nay phép lai thân hai cơ thể cùng loài có bộ NST 2n=18. Biết rằng trong giảm phân 1 có 01/05 số tế bào sinh tinh không phân ly sinh hoạt cặp NST số 3, 1/3 số tế bào sinh trứng không phân ly sinh hoạt cặp NST số 7. Những tinh trùng thiếu hụt NST sinh ra số đông chết. Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử đựng 19 NST nghỉ ngơi đời F1 là:


Một loài gồm bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Gồm bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

1. Ở loài này còn có tối nhiều 6 thể thốt nhiên biến thể ba

2. Một tế bào của thể đột nhiên biến thể ba thực hiện nguyên phân, sống kì sau của nguyên phân mỗi tế bào có 18 nhiễm sắc đẹp thể đơn.

3. Ở các thể đột nhiên biến lệch bội thể cha của loại này sẽ có được tối nhiều 216 hình dạng gen.

4. Một thành viên mang hốt nhiên biến thể ba triển khai giảm phân tạo nên giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) được tạo nên là 1/8


Cho biết trong quy trình giảm phân của khung hình đực gồm 12% số tế bào bao gồm cặp nhiễm sắc thể với cặp gene Dd ko phân li trong sút phân I, sút phân II diễn ra bình thường, những tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quy trình giảm phân của khung hình cái tất cả 24% số tế bào gồm cặp nhiễm dung nhan thể với cặp gen Bb ko phân li trong sút phân I, sút phân II ra mắt bình thường, các tế bào khác bớt phân bình thường. Cho phép lai P: ♂ AabbDd x ♀AaBbdd, theo lí thuyết nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về đời con?


Đề thi thpt QG – 2021, mã đề 206

Giả sử 1 chủng loại sinh vật tất cả bộ NST 2n =- 8; các cặp NST được kí hiệu là A, a; B, b; D, d và E, e. Cá thể có bộ NST làm sao sau đó là thể một?


Một cá thể có cỗ nhiễm sắc đẹp thể kí hiệu là AaBbDdEeXY. Trong quá trình giảm phân I của các tế bào sinh tinh gồm 0,015% số tế bào ko phân ly ở cặp nhiễm sắc đẹp thể Aa; 0,012% số tế bào khác không phân li sinh sống cặp nhiễm dung nhan thể Dd; bớt phân II ra mắt bình thường, các cặp nhiễm sắc đẹp thể không giống phân ly bình thường. Biết trong quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc đẹp thể tương đồng. Theo lí thuyết, số một số loại tinh trùng buổi tối đa hoàn toàn có thể tạo ra từ cá thể trên là bao nhiêu?


Xét một cặp gen Bb của một cơ thể lưỡng bội hầu hết dài 4080Å, alen B gồm 3120 liên kết hidro và alen b có 3240 links hidro. Do bỗng biến lệch bội đã mở ra thể 2n + 1 và bao gồm số nucleotit thuộc những alen B cùng alen b là A = 1320 và G = 2280 nucleotit. Dạng hình gen đột biến lệch bội nói bên trên là


Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d với E, e. Khung hình có bộ NST làm sao sau đó là thể một?


Ở một loài gồm bộ NST 2n =24, trên từng cặp NST chỉ xét 1 cặp gene dị hợp. đưa sử tất cả 60000 tế bào sinh tinh của một khung hình tiến hành giảm phân sinh sản giao tử. Trong quá trình giảm phân tất cả 12 tế bào bao gồm cặp NST số 2 ko phân li trong giảm phân I, sút phân II diễn ra bình thường, 18 tế bào khác gồm cặp NST số 5 ko phân li trong giảm phân I, sút phân II diễn ra bình thường, những tế bào còn sót lại giảm phân bình thường. Những giao tử của khung hình nói bên trên thụ phấn với những giao tử của một khung người không bỗng dưng biến. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phát biểu sau đấy là sai?

I. Nhiều loại giao tử bỗng nhiên biến chỉ chiếm tỉ lệ 0,05%.

Xem thêm: Cung Gì Mệnh Gì: Nữ Sinh Năm 1976 Mệnh Gì? Xem Tử Vi Trọn Đời Nữ Mạng Sinh Năm 1976

II. Số các loại giao tử tối đa là 32768.

III. Đời con bao gồm tối đa 1586131 một số loại kiểu gen thông thường dị hợp.

IV. Đời con sẽ có tối đa kiểu ren 1240029.

Xem thêm: Các Mẫu Bánh Sinh Nhật Con Heo Đẹp Nhất, Bánh Kem Hình Những Chú Heo Con Ngộ Nghĩnh


Một tế bào sinh tinh của khung hình có loại gen (fracABabX^DX^d) sút phân, cặp NST hay không phân li trong sút phân I, bớt phân II ra mắt bình thường, cặp NST giới tính phân li bình thường. Theo lí thuyết, số một số loại giao tử về tối đa được sản xuất ra rất có thể là trường hòa hợp nào sau đây?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.