Một Vật Có Trọng Lượng P 20N

     
*Bạn đang xem: Một vật có trọng lượng p 20n

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 vật dụng lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12


Xem thêm: 8 Bài Văn Hãy Tưởng Tượng Và Tả Lại Một Nhân Vật Trong Truyện Em Đã Đọc Lớp 5

Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 vật dụng lí 11

Môn Lý - Lớp 10 20 bài tập Tổng hợp với phân tích lực - điều kiện cân bằng của hóa học điểm mức độ vận dụng


Câu hỏi Một vật bao gồm trọng lượng p. = 20N được treo vào một trong những vòng nhẫn O (coi là hóa học điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB. Biết dây OA nằm theo chiều ngang và phù hợp với dây OB một góc là 1200. Tra cứu lực căng của nhì dây OA với OB.

A  (T_A = T_B = dfrac40sqrt 3 N) B  (T_A = dfrac40sqrt 3 N;T_B = dfrac20sqrt 3 N) C  (T_A = dfrac20sqrt 3 N;T_B = dfrac40sqrt 3 N) D  (T_A = T_B = dfrac20sqrt 3 N)


Xem thêm: “ Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần Là Gì? Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần

Phương pháp giải:

- Phân tích những lực công dụng vào vật

- Điều kiện thăng bằng của một chất điểm là vừa lòng lực của những lực tác dụng lên nó phải bởi không:

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... = overrightarrow 0 )


Lời giải chi tiết:

Các lực chức năng vào O gồm:

+ lực kéo của đồ gia dụng nặng: (overrightarrow phường ) (P = 20N)

+ trương lực của dây OA: (overrightarrow T_A )

+ lực căng của dây OB: (overrightarrow T_B )

Biểu diễn các lực công dụng vào vật:

 

*

Chất điểm O nằm cân bằng: (overrightarrow T_A + overrightarrow T_B + overrightarrow p = 0 Leftrightarrow left( overrightarrow T_A + overrightarrow p ight) + overrightarrow T_B = 0 Leftrightarrow overrightarrow Q + overrightarrow T_B = 0 Leftrightarrow left{ eginarrayloverrightarrow Q uparrow downarrow overrightarrow T_B \Q = T_Bendarray ight.)

( Rightarrow alpha = left( overrightarrow T_A ;overrightarrow Q ight) = 180 - 120 = 60^0)

Có (overrightarrow T_A ot overrightarrow p Rightarrow )Hình bình hành là hình chữ nhật

Xét tam giác vuông OTAQ có: (left{ eginarraylT_A = dfracP an alpha = dfrac20 an 60 = dfrac20sqrt 3 N\Q = dfracPsin alpha = dfrac20sin 60 = dfrac40sqrt 3 Nendarray ight.)