Năm Nay Mẹ 32 Tuổi Con 8 Tuổi Hỏi Sau Mấy Năm Nữa Thì Tổng Số Tuổi Của Hai Mẹ Con Sẽ Bằng 50 Tuổi

     
home Blogs năm nay mẹ 32 tuổi bé 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì toàn bô tuổi của hai chị em con sẽ bởi 50 tuổi

Mỗi năm mẹ thêm 1 tuổi thì nhỏ cũng thêm 1 tuổi vày vậy hiệu số tuổi của hai mẹ con không biến hóa theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa chị em vẫn hơn nhỏ 25 tuổi

Ví dụ 2.Bạn vẫn xem: năm nay mẹ 32 tuổi bé 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì toàn bô tuổi của hai chị em con sẽ bằng 50 tuổi

bây giờ tuổi bà mẹ hơn tổng số tuổi hai bé là đôi mươi tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi người mẹ hơn tổng thể tuổi của hai bé là từng nào tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa bà mẹ thêm 5 tuổi tuy nhiên tổng số tuổi hai bé thêm 10 tuổi.

Bạn đang xem: Năm nay mẹ 32 tuổi con 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 50 tuổi

Vậy sau 5 năm nữa tuổi người mẹ hơn tổng thể tuổi hai bé là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. trong năm này (2020) Lan 10 tuổi cùng em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh vào năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – năm ngoái = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của tía Mai, chị em Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Chị em và Mai co tất cả 35 tuổi. Ba hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

Giải:

Tuổi của ba Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của bà mẹ Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. hiện thời em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Giải:

Anh rộng em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến lúc anh gấp đôi tuổi em thì anh vẫn rộng em 6 tuổi, ta gồm sơ đồ:


*

Tuổi anh thời điểm sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số thời gian nữa tuổi anh gấp hai tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. hiện giờ con 8 tuổi, tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi nhỏ bằng 1/5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ hiện nay là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Ta bao gồm sơ trang bị tuổi bà bầu và tuổi con khi đó:


*

Tuổi con trước đây là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đây số năm tuổi nhỏ bằng 1/5 tuổi bà mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Tam Giác Cân Lớp 7 Bài 6, Tam Giác Cân

Tuổi của Hoa tiếp sau đây 3 năm vội vàng 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm. Hỏi hiện giờ Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa tiếp sau đây 3 năm nhiều hơn thế tuổi Hoa trước đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là 1 trong phần, ta bao gồm sơ đồ:


*

Tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện tại nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bởi 1/10 tuổi của ba và bởi 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn người mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là 1 phần thì tuổi cha là 10 phần, tuổi mẹ là 8 phần. Ta tất cả sơ đồ:


*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. chị em sinh bé năm bà bầu 24 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ thì bà bầu bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài 2. bây giờ tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng gấp hai thì thời điểm đó tuổi anh vội mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn con 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ hiện nay.

Bài 4.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Bột Khoai Bột Báng, Bột Báng Là Gì

bố hơn con 32 tuổi. Lúc con từng nào tuổi thì tuổi bố gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi bé gấp lên 4 lần thì tuổi bà mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi bé gấp lên 5 lần thì tuổi người mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn nhỏ 30 tuổi. 2 năm trước, tuổi chị em gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bé hiện nay.

Bài 8. Hiện nay tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp rất nhiều lần thì tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay con 12 tuổi, tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bé bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay bé 6 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ?