NẾU ĐỘ DÀI MỖI CẠNH CỦA MỘT HÌNH LẬP PHƯƠNG TĂNG LÊN 20 LẦN THÌ THỂ TÍCH CỦA NÓ SẼ TĂNG LÊN LẦN.

     
*Bạn đang xem: Nếu độ dài mỗi cạnh của một hình lập phương tăng lên 20 lần thì thể tích của nó sẽ tăng lên lần.

*

*

Bài 1:nếu tăng độ dài cạnh của hình lập phương lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đótăng lên từng nào lần???

Bài 2:nếu tăng độ dài hình lập phương lên gấp 2 lần thì thể tích của hình lập phương đó tạo thêm bao niêu lần???


nếu một hình lập phương gồm độ dài cạnh tăng lên 6 lần thì diện tích s toàn phần của nó tăng thêm bao nhiêu lần 

 

 


 1.Một hình hộp chữ nhật có độ cao là 6 dm, biết rằng nếu tăng chiều cao thêm 2 dm thì thể tích sẽ tạo thêm 96 dm khối.Tính thể tích của vỏ hộp ?2. Bao gồm một tấm bìa cứng hình chữ nhật chiều nhiều năm là 59 cm, với chiều rộng lớn là 46cm.người ta cắt mỗi góc của tấm bìa một hình vuông có cạnh là 17 cm để xếp thành một chiếc hộp ko nắp. Tính thể tích của vỏ hộp ?3. Nếu tăng độ dài cạnh của hình lập phương lên gấp gấp đôi thì diện tích s toàn phần của hình lập phương tăng thêm bao nhiêu lần ?4. Nếu tăng cường độ dài của hình...
Đọc tiếp

 1.Một hình vỏ hộp chữ nhật có độ cao là 6 dm, hiểu được nếu tăng chiều cao thêm 2 dm thì thể tích sẽ tăng thêm 96 dm khối.Tính thể tích của vỏ hộp ?

2. Bao gồm một tấm bìa cứng hình chữ nhật chiều dài là 59 cm, và chiều rộng lớn là 46cm.người ta cắt mỗi góc của tấm bìa một hình vuông vắn có cạnh là 17 centimet để xếp thành một cái hộp ko nắp. Tính thể tích của vỏ hộp ?

3. Nếu tăng cường mức độ dài cạnh của hình lập phương lên gấp 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ?

4. Nếu tăng cường mức độ dài của hình lập phương lên 2 lần thì thể tích của hình lập phương tăng thêm bao nhiêu lần ?

 Các các bạn hãy trả lời và trình bày cách làm cho tớ sai hay đúng tớ cũng mang lại nhấn đúng


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Nếu tăng độ dài cạnh của hình lập phương lên vội vàng 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu lần


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
4
0

Nếu tăng độ dài cạnh của hình lập phương lên gấp 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần


Xem bỏ ra tiết


Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Tại Nhà Bằng Điện Thoại, Máy Tính Đơn Giản

Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Nếu tăng cường độ dài cạnh của hình lập phương lên cấp 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tạo thêm bao nhiêu lần ?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

nếu tăng cường độ dài cạnh của hình lập phương lên gấp 2 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Nếu tăng mức độ dài cạnh của hình lập phương lên vội 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu lần


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2


Xem thêm: Mua Bán Nhà Đất Hồng Bàng Hải Phòng Giá Rẻ, Mua Bán Nhà Đất Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

0

nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương này sẽ tăng lên