Nung Hỗn Hợp Gồm Mg(Oh)2 Và Fe(Oh)2 Ngoài Không Khí Cho Đến Khi Khối Lượng Không Đổi Thu Được Chất Rắn

     
Bạn sẽ xem: Nung lếu Hợp bao gồm Mg(Oh)2 và Fe(Oh)2 ngoại trừ Không Khí mang đến Đến Khi cân nặng Không Đổi Thu Được hóa học Rắn trên bibun.vn

Nung nóng các thành phần hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoại trừ không khí cho tới khi cân nặng không biến hóa thu được hóa học rắn X. X chứa

Lời giải của GV bibun.vn

Phương trình phản ứng:

Mg(OH)2 $xrightarrowt^o$ MgO + H2O

4Fe(OH)2 + O2 $xrightarrowt^o$ 2Fe2O3 + 4H2O

Đáp án yêu cầu chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Nung nóng tất cả hổn hợp Mg(OH)2 cùng Fe(OH)2 kế bên không khí cho đến khi khối lượng không biến hóa thu được chất rắn X. X chứa

Cho các phản ứng chuyển hóa sau: NaOH + dung dịch X → Fe(OH)2; Fe(OH)2 + dung dịch Y → Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + dung dịch Z → BaSO4. Các dung dịch X, Y, Z theo thứ tự là

Để điều chế Fe(OH)2 trong phòng thí nghiệm, fan ta triển khai như sau: Đun sôi hỗn hợp NaOH kế tiếp cho cấp tốc dung dịch FeCl2 vào dung dịch NaOH này. Mục tiêu chính của việc đung nóng dung dịch NaOH là?

Dung dịch X có chứa FeSO4, dung dịch Y gồm chứa Fe2(SO4)3. Dung dịch thử như thế nào sau đây hoàn toàn có thể sử dụng để biệt lập X với Y là

Cho hỗn hợp X bao gồm Fe3O4 với Cu vào hỗn hợp HCl dư thấy còn một phần chất rắn không tan và dung dịch Y. Hỗn hợp Y chứa

Hòa tan chất rắn X vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan được Cu và làm mất màu dung dịch KMnO4. X là

Cho dãy đưa hoá sau: $Fextexrightarrow+XFexteCl_3xrightarrow+YFexteCl_2xrightarrow+ZFexteleft( NO_3ight)_3$. X, Y, Z quan yếu là:

Cho sơ đồ gửi hóa sau:

$Fe(NO_3)_2xrightarrowtoXxrightarrow+HClYxrightarrow+ZTxrightarrowtoX$

Cho các chất: NaCl, KOH, AgNO3, Cu(OH)2. Gồm bao nhiêu chất có thể thỏa mãn Z vào sơ vật trên?


READ: Fecl3 + fe = Fecl2 - chấm dứt Sơ Đồ phản bội Ứng Fe

Cho các dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2là:

Bằng phương pháp hóa học. Hãy chọn một hóa chất tương thích để nhận biết các chất rắn (dạng bột) sau: Fe, FeO, Fe3O4, CuO.

Bạn đang xem: Nung hỗn hợp gồm mg(oh)2 và fe(oh)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn

Đang xem: Nung láo lếu hợp có mg(oh)2 với fe(oh)2 xung quanh không khí cho tới khi cân nặng không đổi thu được chất rắn

Cho các phản ứng sau:

1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3

2) hỗn hợp FeSO4 dư + Zn

3) hỗn hợp FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4

4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2

Số bội phản ứng mà ion Fe2+ bị oxi hóa là

Cho các sơ vật dụng phản ứng hoá học sau đây, có bao nhiêu sơ đồ vật sai ?

(1) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

(2) Fe(OH)3 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(3) FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

(4) FeCl2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O

(5) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2

(6) FeO + H2SO4 sệt nguội → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Nhận biết lọ đựng Fe và Fe2O3 bằng cách thức hóa học tập trong 3 lọ hóa chất đựng hỗn hợp các chất rắn sau Fe và FeO; Fe và Fe2O3; FeO và Fe2O3chỉ đề xuất dùng phương thuốc thử nào bên dưới đây

Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt làm phản ứng cùng với HNO3 đặc, nóng. Số bội nghịch ứng thuộc nhiều loại phản ứng lão hóa – khử là

Cho 0,1 mol FeCl3 phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp AgNO3 dư, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở ánh nắng mặt trời cao đến cân nặng không đổi, nhận được m gam một oxit. Cực hiếm của m là


READ: phương pháp Cân bằng Oxi Hóa Khử, Một Số phương pháp Cân bởi Phản Ứng oxi hóa Khử

Khi kết tinh hỗn hợp FeSO4, người ta sẽ thu được một tinh thể sống dạng ngậm nước. Công thức của tinh thể kia là

Cho các chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4 cùng Fe(NO3)2. Số chất trong dãy công dụng với hỗn hợp HCl là

Trong quy trình bảo quản, một cái đinh fe nguyên chất đã trở nên oxi hóa bởi oxi không khí chế tạo thành hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 và FeO. Các thành phần hỗn hợp X không bị hòa tan trọn vẹn trong lượng dư dung dịch chất nào sau đây?

Hỗn vừa lòng FeO với Fe2O3 tan hoàn toàn trong hỗn hợp X thu được dung chỉ chứa một muối. Bí quyết hóa học tập của X là

Biết A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Cho các phản ứng sau:

a) A + HCl → 2 muối hạt + H2O

b) B + NaOH → 2 muối bột + H2O

c) C + muối hạt → 1 muối

d) D + muối hạt → 2 muối

Các hóa học A, B, C, D có thể là

Khi nung lếu hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, nhận được một chất rắn là

Hòa tan trọn vẹn x mol sắt vào dung dịch chứa y mol FeCl3 với z mol HCl, thu được hỗn hợp chỉ chứa một hóa học tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y cùng z là:

Cho lếu hợp có Cu cùng Fe2O3 (với tỉ lệ thành phần mol 1 : 1) tính năng với dung dịch HCl dư. đem dung dịch thu được cho công dụng với NH3 dư, chiếm được kết tủa là

Cho các chất: Fe, Fe3O4, FeSO3, FeCO3, FeCl2, FeCl3. Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng dư là:

Ở một trong những địa phương áp dụng nước giếng khoan, khi bắt đầu bơm lên nước trong nhưng lại để thọ thì có mùi tanh cùng bị ngả màu vàng. Ion làm cho nước gồm màu rubi là


READ: một vài Chú Ý Về muối hạt Sunfua, muối hạt Sunfua nào Tan vào Nước

Hòa tung Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng dư) thu được dung dịch X. Cho dãy những chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là:

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) mang đến bột Mg dư vào dung dịch FeCl3.

(b) Đốt sắt trong khí Cl2 dư.

(c) đến bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

Xem thêm: Tuyển Chọn Song Ca Nhạc Vàng Bolero Hay Nhất Hiện Nay, Những Bài Hát Song Ca Hay, Vui Nhộn Nhất Hiện Nay

(d) đến bột fe vào hỗn hợp AgNO3 dư.

(e) mang đến bột fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.

(g) đến bột FeO vào hỗn hợp KHSO4.

Xem thêm: Biểu Cảm Nghĩ Về Người Bà Thân Yêu Văn 7, Cảm Nghĩ Về Bà Thân Yêu Văn 7

Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối bột sắt (II) là:

Cho những phản ứng sau:

1) dung dịch FeCl2 + hỗn hợp AgNO3 →

2) dung dịch FeSO4 (dư) + Zn →

3) dung dịch FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4 → 

4) hỗn hợp FeSO4 + khí Cl2 →

Số làm phản ứng nhưng ion Fe2+ bị oxi hóa là

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa đơn vị Intracom – trằn Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.


Post navigation


Previous: Setarakan Persamaan Reaksi Redoks Berikut!Mno2 + Hcl + O2 = H2O + Cl2
Next: bí quyết Tính Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2, khuyên bảo Tính Chu Vi Hình Tứ Giác