Ôn tập học kì 2 hóa 10

     

+ Thuộc team VIIA, dễ dìm thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hãn hữu khi thâm nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí color lục nhạt, Cl2 khí màu tiến thưởng lục, Br2 lỏng màu nâu đỏ, I2 tinh thể tím

+ F bao gồm độ âm điện lớn nhất , chỉ có số oxi hoá –1. Những halogen còn sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn tồn tại số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là hóa học khí, màu xoàn , mùi xốc , độc và nặng hơn không khí.

Bạn đang xem: ôn tập học kì 2 hóa 10

+ Phân tử Cl2 gồm một links cộng hóa trị, dễ dãi tham gia phản nghịch ứng hóa học. 

+ Clo gồm tính oxh mạnh, tuy vậy nó cũng biểu thị tính khử trong một số phản ứng hóa học

1.Tính hóa học hoá học

a. Tác dụng với kim loại 

Clo chức năng với hầu như các kim loại tạo ra muối clorua (KL sau phản bội ứng có hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng với phim kim

(cần có nhiệt độ hoặc bao gồm ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không công dụng trực tiếp cùng với O2.

c. Tính năng với một vài hợp chất tất cả tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn gia nhập phản ứng với sứ mệnh vừa là hóa học oxh, vừa là hóa học khử.

+ Tác dụng với nước : lúc hoà rã vào nước , một phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ bao gồm tính oxy hoá mạnh, nó tàn phá các màu chính vì vậy nước clo giỏi clo ẩm có tính tẩy màu.


+ tác dụng với dung dịch bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp chất Cl- tạo Cl0

a. Trong phòng thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc tác dụng với những chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Vào công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa tất cả màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh

1. đặc điểm hóa học

a. Tác dụng hóa học chỉ thị

 Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng sắt kẽm kim loại (đứng trước H vào dãy chuyển động hóa học) hiện ra muối (với hóa trị thấp của kim loại) cùng giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không tính năng với HCl

c. Chức năng oxit bazơ , bazơ tạo muối với nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng để làm nhận biết nơi bắt đầu clorua )

Ngoài đặc điểm đặc trưng là axit , hỗn hợp axit HCl đặc còn bộc lộ vai trò chất khử khi tính năng chất oxi hoá bạo gan như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: mang lại NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: cho hidro công dụng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và những ion dương kim loại

Một số muối hạt clorua thông dụng:

+ NaCl dùng để làm ăn, cung ứng khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, kháng mục gổ

+ CaCl2 hóa học chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là láo hợp gồm NaCl, NaClO với H2O tất cả tính ôxi hóa mạnh, gồm tính tẩy màu, được điều chế bằng giải pháp dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( gồm tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là hóa học oxh mạnh bạo thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được pha trộn khi dẫn khí clo vào dung dịch kiềm đặc đã có được đun nóng mang đến 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối hỗn tạp công thức phân tử CaOCl2 là chất oxh mạnh, được điều chế bằng giải pháp dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là hóa học OXH mạnh, thâm nhập phản ứng với các kim các loại và hợp chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với sắt kẽm kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng với hidro

Phản ứng xẩy ra mạnh hơn các halogen khác.

Hỗn thích hợp H2 ,F2 nổ khỏe khoắn trong bóng tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF rã vào nước tạo ra dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, đặc biệt là hòa tung được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự bào mòn thủy tinh được áp dụng trong kĩ thuật tự khắc trên kính như vẽ tranh tương khắc chữ).

Xem thêm: Mức Phạt Lỗi Không Cài Quai Mũ Bảo Hiểm Phạt Bao Nhiêu Tiền?


c.Tác dụng cùng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải tỏa O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này lý giải vì sao F2 ko đẩy Cl2 , Br2 , I2 thoát ra khỏi dung dịch muối bột hoặc axit trong khi flo bao gồm tính oxh mạnh dạn hơn .

2.Điều chế HF bằng phương thức sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI tan trong nước tạo ra thành dung dịch axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI bao gồm tính khử mạnh hoàn toàn có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết các gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn chất oxi


- nằm ở ô số 8, chu kì 2, đội VI A

- CTPT : O = O

=> là 1 trong phi kim điển hình, có tính OXH táo bạo (độ âm điện chỉ sau F)

* đặc thù vật lý

Là chất khí, ko màu, ko mùi, không tan vào nước, nặng rộng không khí. Gia hạn sự sống và sự cháy. 

* tính chất hóa học

+, tính năng với phần nhiều kim loại (trừ Au, Pt) tạo thành oxit kim loại

+, T/d cùng với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, công dụng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, tính năng với một trong những hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* sứ mệnh : Duy trì sự sống, cống hiến và làm việc cho động, thực vật

* Điều chế:

+, vào PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, vào CN:

- Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng.

- Điện phân nước có mắt chất điện li

+, trong tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * đặc thù vật lý

Là hóa học khí, sống thể lỏng có blue color nhạt, tan giỏi trong nước rộng so với oxi

* đặc thù hóa học

Ozon có tính oxh to gan hơn so với O2

Một số phản bội ứng hóa hoc minh chứng điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- khử trùng nước, trị sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn hóa học lưu huỳnh (S)

* đặc thù vật lý

- Là hóa học rắn, màu vàng có 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đối kháng tà

- ko tan trong nước mà lại tan vào dung môi hữu cơ, có ánh sáng sôi và ánh sáng nóng chảy tương đối cao

* đặc thù hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: Trường Thpt Trần Phú Hà Nội Có Tốt Không? Trường Thpt Trần Phú Hà Nội

S 1-1 chất gồm số OXH = 0

=> S vừa có tính khử và tính OXH

+, Tính khử: chức năng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: tính năng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua và axit sunfuhidric

* Tính hóa học vật lý: Là chất khí, không màu, bám mùi trứng thối, nặng rộng không khí.

* Tính hóa học hóa học: 

- Axit sunfuhidric là 1 trong axit yếu, nó mang đầy đủ tính chất của một axit

+, có tác dụng quỳ tím đưa sang color hồng

+, chức năng với bazơ => muối + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, tác dụng với dung dịch muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric gồm tính khử mạnh

+, chức năng với chất có tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu thốn oxi hoặc ở ánh sáng thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái từ bỏ nhiên: có trong nước suối, khí núi lửa, xác bị tiêu diệt người, hễ vật

3. Lưu huỳnh dioxit

* tính chất vật lý: Là hóa học khí, không màu, mùi hương hắc, siêu độc

* tính chất hóa học: là một oxit axit

=> Mang không thiếu tính hóa học của một oxit axit


- SO2 tác dụng cùng với nước, bazơ với oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Diêm sinh trioxit

Tính chất vật lý: Là hóa học lỏng, ko màu, tan vô hạn trong nước cùng axit sunfuric 

Tính hóa học hóa học: Lưu huỳnh trioxit là một oxit axit điển hình

Một số bội phản ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* đặc điểm vật lý

Là chất lỏng sánh, ko màu, không bay hơi, khôn cùng háo nước, tan vô hạn trong nước

* tính chất hóa học

a)  H2SO4 loãng mang không thiếu thốn tính hóa học của một axit thông thường

- làm cho quỳ tím gửi thành đỏ

- tính năng với sắt kẽm kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + sắt → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không phản nghịch ứng)

- tính năng với bazơ, oxit bazơ → muối hạt + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- chức năng với muối → Muối bắt đầu và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một số tính hóa học đặc trưng

- Tính thoái hóa mạnh: 

Tác dụng đa số các sắt kẽm kim loại (Trừ Au, Pt) và nhiều phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chiếm phần nước của tương đối nhiều muối kết tinh, phân hủy các hợp chất hữu cơ đựng O, H