PHÂN TỬ MX3 CÓ TỔNG SỐ HẠT LÀ 196

     

Phân tử MX3 bao gồm tổng số hạt proton, nơtron với electron bằng 196, trong những số ấy hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là 

Phân tử MX3 gồm một nguyên tử M và 3 nguyên tử X đề xuất tổng số phân tử là:

(2.ZM + NM) + 3.(2.Z­X + NX) = 196 (1)

Trong phân tử MX3, số hạt với điện nhiều hơn thế không mang điện là 60 nên:

2.ZM + 3.2.ZX – (NM + 3.NX) = 60 (2)

Từ (1) cùng (2) => ZM + 3.ZX = 64 (3) với NM + 3.NX = 68 (4)

Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8

=> AX – AM = 8 => ZX + NX – (ZM + NM) = 8 (5)

Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16 nên: 2ZX + NX + 1 – (2.ZM + NM – 3) = 16 (6)

Phân tử MX3 bao gồm 1 nguyên tử M cùng 3 nguyên tử X cần tổng số phân tử là:

(2.ZM + NM) + 3.(2.Z­X + NX) = 196 (1)

Trong phân tử MX3, số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa không sở hữu điện là 60 nên:

2.ZM + 3.2.ZX – (NM + 3.NX) = 60 (2)

Từ (1) cùng (2) => ZM + 3.ZX = 64 (3) cùng NM + 3.NX = 68 (4)

Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8

=> AX – AM = 8 => ZX + NX – (ZM + NM) = 8 (5)

Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn nữa trong M3+ là 16 nên: 2ZX + NX + 1 – (2.ZM + NM – 3) = 16 (6)

Từ (5) cùng (6) => ZX – ZM = 4 (7) với NX – NM = 4 (8)

Từ (3) với (7) => ZX = 17 với ZM = 13

Từ (4) cùng (8) => NX = 18 với NM = 14

=> số khối của X là AX = ZX + NX = 17 + 18 = 35

Đáp án đề xuất chọn là: b


*

+ Tính nhầm thanh lịch số khối của M => lựa chọn nhầm A

+ Bấm nhầm sản phẩm tự ẩn của (4) cùng (8) => lựa chọn nhầm C

...Bạn vẫn xem: Phân tử mx3 gồm tổng số phân tử là 196

Bài tập tất cả liên quan

Bài tập yếu tố nguyên tử Luyện ngay

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Hạt nhân của hầu như các nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt sau:

Trong các câu sau đây, câu nào không nên ?

Nguyên tử của phần đông các nhân tố được chế tạo ra thành từ

Trong những câu sau đây, câu nào sai ?

Điều xác minh nào dưới đây không đúng ?

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Nếu ta thổi phồng hạt nhân lên thành một trái bóng có đường kính 8 cm thì 2 lần bán kính nguyên tử đã là

Nguyên tử của thành phần X gồm tổng số phân tử là 40. Tổng cộng hạt sở hữu điện nhiều hơn tổng số phân tử không có điện là 12 hạt. Nguyên tử X bao gồm số khối là

Một sắt kẽm kim loại M bao gồm số khối A = 54. Tổng số những hạt cơ bản trong nguyên tử M là 80. Sắt kẽm kim loại M là

Tổng số hạt có điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là

Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong những nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số phân tử proton thông qua số hạt nơtron. Quý hiếm đúng độc nhất vô nhị với số khối của X, Y là

Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có cân nặng nguyên tử là 65u. Khối lượng riêng của kẽm là

Phân tử MX3 tất cả tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron bởi 196, trong những số đó hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 60. Cân nặng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Số khối của X là

Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử sắt lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, những nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, phần sót lại là rỗng. Trọng lượng riêng của fe là

Nguyên tử Au có bán kính và khối lượng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A với 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi các nguyên tử Au chiếm phần bao nhiêu xác suất trong tinh thể ?

Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy trọng lượng theo đơn vị kg của Neon là

Các hạt kết cấu của phần đông các nguyên tử là...

Bạn đang xem: Phân tử mx3 có tổng số hạt là 196

Trong hạt nhân nguyên tử (trừ H), những hạt kết cấu nên phân tử nhân gồm:

Nguyên tử kali bao gồm 19 proton, 19 electron và đôi mươi nơtron. Số khối của nguyên tử kali là

Số nơtron cùng số proton có trong một nguyên tử nhôm ((_13^27Al)) thứu tự là 

Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hóa học bởi nó mang lại biết:

Nguyên tử là phần tử bé dại nhất của chất:

Trong nguyên tử, hạt sở hữu điện là:

Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi bắn phá hạt nhân fan ta tìm thấy một nhiều loại hạt có khối lượng gần bằng cân nặng của proton, hạt đó là electron.

(4) trong nguyên tử bất kì thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn luôn bằng năng lượng điện của phân tử nhân nhưng lại ngược dấu.

Số dấn xét đúng là:

Trong ion dương XY4+ có tổng số hạt bởi 29 và tổng số hạt sở hữu điện dương bằng 11. Nguyên tử X gồm số hạt với điện dương nhiều hơn số hạt với điện dương trong Y bằng 6. Với số hạt không sở hữu điện X nhiều hơn thế nữa số phân tử không mang điện trong Y bằng 7. Tổng số hạt không có điện của nhì nguyên tử X với Y là:

Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ có số phân tử không mang điện là 30. Số hạt có điện tron ion dương M2+ là

Trong ion âm X- có tổng số hạt là 29 với số hạt có điện chiếm phần 65,52% toàn bô hạt. Số hạt sở hữu điện vào X là

Ion âm X2- gồm tổng số hạt là 26. Nguyên tử X gồm số khối là 16. Số phân tử electron vào X2- là:

Ion dương M2+ bao gồm tổng số phân tử là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron vào M là:

Nguyên tử Y tất cả tổng số phân tử là 30. Số hạt với điện dương là

Nguyên tử X gồm số khối là 16, số hạt không sở hữu điện là 8. Số hạt với điện là

Một nguyên tử X gồm số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt sở hữu điện và số hạt không với điện là 14/9. Số phân tử không với điện là 

Nguyên tử Y có tổng số hạt 60, số lượng các hạt trong Y bởi nhau. Số phân tử e là

Biết 1 mol nguyên tử fe có trọng lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt bao gồm 26 electron. Số hạt electron bao gồm trong 5,6g sắt là

Nguyên tử R gồm điện tích sống lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác minh nào sau đây là không chính xác?

Khi điện phân nước, người ta xác minh được là ứng với một gam hiđro đang thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có cân nặng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?

Cho những nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bằng điện tích phân tử nhân nguyên tử.

Xem thêm: Đồ Ăn Dặm Cho Bé Của Nhật Cho Bé, Ăn Dặm Kiểu Nhật

(2) Số phân tử proton trong phân tử nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton ngay số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong hạt nhân luôn luôn bằng số electron sống lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhận xét không đúng là:

Tính cân nặng tuyệt đối của một nguyên tử diêm sinh (gồm 16 proton, 16 notron, 16 electron)

Tổng số hạt có điện trong nguyên tử X là 112. Số proton trong X là

Xác định số nguyên tử N tất cả trong 0,2 mol khí Nitơ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Tên Đăng Nhập Facebook 2022, 2 Cách Xem Tên Đăng Nhập Facebook Của Người Khác

Ion X3+ bao gồm tổng số hạt cơ bản là 38 hạt. Vậy X là

Nguyên tố như thế nào sau đây có tương đối nhiều nhất vào vũ trụ?


Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.