Phương Trình Hóa Học Lớp 11

     

Hóa hữu cơ 11 là một trong những phần kỹ năng và kiến thức trọng trọng điểm trong công tác Hóa học cấp 3. Triết lý xoay quanh chủ đề này có tính áp dụng cao, là căn cơ để học xuất sắc mảng Hóa cơ học lớp 12. Các em hãy cùng bibun.vn Education đọc ngay bài viết bên sau đây để ôn tập về lý thuyết cơ phiên bản và những phương trình Hóa hữu cơ 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Phương trình hóa học lớp 11


học tập livestream trực tuyến đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh nâng tầm điểm số 2022 – 2023 trên bibun.vn Education

Khái quát tháo về Hóa hữu cơ 11

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ được định nghĩa là những hợp chất của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối hạt cacbua, muối cacbonat, muối hạt xianua).

Phân loại các hợp hóa học hữu cơ

Trong lịch trình Hóa hữu cơ 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ tiến hành phân các loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon với dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là nhiều loại hợp chất hữu cơ dễ dàng và đơn giản nhất. Trong yếu tắc phân tử chỉ chứa hai yếu tắc là cacbon với hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon không no gồm một nối đôi: AnkenHidrcacbon không no gồm hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp hóa học mà vào phân tử của chất này ko kể C, H ra còn tồn tại một số hay những nguyên tố khác như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là cội hidrocacbon)Hợp chất chứa nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn những Nguyên Tố hóa học Lớp 8, 9, 10 biện pháp Đọc cùng Mẹo lưu giữ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố chất hóa học Thường chạm mặt Và bài Ca Hóa Trị


Ancol Etylic Là Gì? đặc thù Hóa học Và bí quyết Điều Chế Ancol Etylic

Đặc điểm chung

Hợp hóa học hữu cơ tuyệt nhất thiết phải tất cả sự góp khía cạnh của 2 nguyên tố chính là C với H. Quanh đó ra, hợp chất hữu cơ rất có thể chứa những nguyên tố khác ví như O, N, P, halogen… Liên kết đa phần có trong hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị.Các hợp hóa học hữu cơ phần lớn đều dễ cất cánh hơi, dễ dàng cháy cũng giống như kém bền với nhiệt.Các bội phản ứng vào hoá học hữu cơ thường đủng đỉnh và không trả toàn. Những phản ứng này thường xảy ra trong điều kiện phải đun nóng với có các chất xúc tác.

Các phương trình trong công tác Hóa hữu cơ 11

Dưới đây là một số phương trình hóa học trong công tác Hóa cơ học 11 mà những em bắt buộc thuộc nằm lòng.

Ankan

Phản ứng thay của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng tách và oxi hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng pha chế ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng giảm mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cộng vào liên kết đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng pha chế anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cùng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng hợp của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng ráng của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được kết tủa màu sắc vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng pha trộn ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha trộn ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng cầm của benzen
*

Phản ứng điều chế benzen
*

Stiren

Sitren vừa có đặc điểm giống anken (nối song ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Xem thêm:

Phản ứng cùng của stiren
*

Phản trùng hòa hợp của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc thù của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc trưng của phenol
*

Phản ứng điều chế phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha chế anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc thù của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng pha trộn xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ hay là axit yếu. Mặc dù nhiên, hầu như axit này vẫn có vừa đủ các tính chất hóa học của một axit và một vài tính hóa học khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đột phá điểm số 2022 – 2023 tại bibun.vn Education

bibun.vn Education là nền tảng học livestream trực tuyến Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đáng tin tưởng và hóa học lượng bậc nhất Việt Nam giành riêng cho học sinh từ bỏ lớp 8 tới trường 12. Với nội dung chương trình giảng dạy bám giáp chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, bibun.vn Education sẽ giúp đỡ các em đem lại căn bản, cải tiến vượt bậc điểm số và nâng cao thành tích học tập.


liên kết Ion Là Gì? Sự Hình Thành link Ion như thế Nào?

Tại bibun.vn, những em sẽ được huấn luyện bởi những thầy cô thuộc top 1% gia sư dạy xuất sắc toàn quốc. Các thầy cô đều có học vị từ Thạc Sĩ trở lên với trên 10 năm kinh nghiệm đào tạo và có nhiều thành tích xuất nhan sắc trong giáo dục. Bằng cách thức dạy sáng tạo, ngay sát gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kỹ năng một cách nhanh chóng và dễ dàng dàng.

bibun.vn Education còn tồn tại đội ngũ chũm vấn học tập chuyên môn luôn luôn theo sát quá trình học tập của những em, cung ứng các em giải đáp mọi vướng mắc trong quá trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học hành của mình.

Với vận dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng căn nguyên công nghệ, mỗi lớp học tập của bibun.vn Education luôn bảo vệ đường truyền bất biến chống giật/lag tối đa với unique hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ gốc rễ học livestream trực tuyến đường mô rộp lớp học offline, các em hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi tham gia học tại trường.

Khi trở nên học viên tại bibun.vn Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn bộ công thức và văn bản môn học được soạn chi tiết, chu đáo và chỉn chu giúp những em học tập cùng ghi nhớ con kiến thức tiện lợi hơn.

Xem thêm: App Coi Đá Banh Trực Tiếp Hàng Đầu Hiện Nay, Top Ứng Dụng Xem Bóng Đá Trực Tiếp Tốt Nhất


Ancol Isopropylic Là Gì? đặc thù Lý Hóa Và công thức Ancol Isopropylic

bibun.vn Education cam kết đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm đến học viên. Còn nếu không đạt điểm số như cam kết, bibun.vn vẫn hoàn trả những em 100% học phí. Những em hãy nhanh tay đăng ký học livestream trực đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 tại bibun.vn Education ngay từ bây giờ để thừa kế mức học phí siêu ưu đãi lên đến mức 39% giảm từ 699K chỉ từ 399K.