SIN^2X.COS^2X BẰNG GÌ

     Bạn đang xem: Sin^2x.cos^2x bằng gì

*
2 trang | phân tách sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 4685 | Lượt tải: 0
*Xem thêm: Số Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Tivi Sony, Và Những Điều Cần Biết

Bạn đang xem câu chữ tài liệu Các công thức lượng giác đề nghị nhớ, để cài tài liệu về máy bạn click vào nút download ở trên


Xem thêm: 6 Tác Dụng Kỳ Diệu Của Cây Hương Thảo Có Tác Dụng Gì, Lá Hương Thảo (Rosemary) Là Gì

Các cách làm lượng giác buộc phải nhớI. Những hệ thức cơ bản.1. Sin2x + cos2x = 1 sin2x = 1 – cos2x = (1 – cosx)(1 + cosx) cos2x = 1 – sin2x = (1 – sinx)(1 + sinx)2. ; ; tanx.cotx = 13. ; II. Công thức nhân song – nhân ba.4. Sin2x = 2sinxcosx sinxcosx = sin2x5. Cos2x = cos2x – sin2x = 1 – 2sin2x = 2cos2x – 1 = (cosx – sinx) (cosx + sinx)6. ; 7. Sin3x = 3sinx – 4sin3x = sinx( 3 – 4sin2x)8. Cos3x = 4cos3x – 3cosx = cosx(4cos2x -3)9. 10. III. Công thức hạ bậc.11. 12. 13. 14. Sin3x = (3sinx – sin3x)15. Cos3x = (3cosx + cos3x)16. 17. Sin4x = cos4x - cos2x + 18. Cos4x = cos4x + cos2x + IV. Công thức biểu diễn theo t = tan.19. Sinx = 20. Cosx = 21. Tanx = 22. Cotx = V. Bí quyết qui gọn góc( góc có liên quan đặc biệt).23. Nhị cung đối nhau( cos – đối): sin(- x) = - sin x; cos( - x) = cosx; tan(-x) = - tanx24. Nhì cung bù nhau( sin – bù) : sin(- x) = sinx ; cos(- x) = - cosx ; tan(- x) = - tanx25. Hai cung phụ nhau( phụ-chéo): sin= cosx; cos= sinx ; tan= cotx 26. Nhì cung hơn hèn (tan, cot): sin(+ x) = - sinx ; cos(+ x) = - cosx; tan(+ x) = tanx27. Nhị cung hơn kém (chéo-sin): sin= cosx; cos= - sinx; tan= - cotx28. Sin(x + k2) = sinx29. Cos(x + k2) = cosx30. Tan(x + k) = tanx 31. Cot(x + k) = cotx VI. Công thức cộng cung.32. Sin(a + b) = sinacosb + sinbcosa33. Sin(a – b) = sinacosb – sinbcosa24. Cos(a + b) = cosacosb - sinasinb35. Cos(a – b) = cosacosb + sinasinb36. Tan(a + b) = 37. Tan(a - b) = VII. Công thức thay đổi tổng thành tích.38. Sina + sinb = 2sincos39. Sina - sinb = 2cossin40. Cosa + cosb = 2coscos41. Cosa – cosb = - 2 sinsin42. Tana + tanb = 43. Tana – tanb = 44. Cota + cotb = 45. Cota – cotb = 46. Sinx + cosx = sin=cos47. Cotx + tanx = 48. Sinx - cosx = sin= - cos49. Cotx – tanx = 2cot2xVIII. Công thức biến hóa tích thành tổng.50. Sinacosb = 51. Cosacosb = 52. Cosasinb = 53. Sinasinb = IX. Một trong những công thức buộc phải nhớ khác.54. Cos4x = 8cos4x – 8cos2x + 155. Cos5x = 16cos5x – 20cos3x + 5cosx56. Cos6x = 32cos6x – 48cos4x + 18cos2x – 157. Sin4x + cos4x = 1 - sin22x = 58. Sin6x + cos6x = 1 – 3sin2xcos2x = 1 - sin22x = 59. Chúng ta nghiệm x = có 1 điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác.60. Bọn họ nghiệm gồm n điểm biểu diễn cách phần đa nhau bên trên ĐTLG.X. Bảng báo giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.Góc x/ GTLGsinxcosxtanxcotx00 ( 0 Rad)010||300 ( Rad)450 ( Rad)11600 ( Rad)900 ( Rad)10||01200 (Rad)- - - 1350 ( Rad)- - 1- 11500 ( Rad)- - -1800 ( Rad)0- 10||