The solution of sin ^8x + cos ^8x = 17/32 is

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

Giải các phương trình lượng giác:

a) sin8x + cos8x = (dfrac1716)cos22x

b) sin2x + sin22x + sin23x = 2

c) 2cos22x + cos2x = 4 sin22xcos2x

d) 2cos6x + tan3x = (dfrac45)


*

*
*


Giải phương trình sau:a) $ an ^2x+4cos ^2x+7=4 an x+8cot x$b) $6sin ^2x+2cos ^2x-2sqrt3sin 2x=14sin left(x-fracpi 6 ight)$


Nguyên hàm sin ( bi phân tách 4 — x )dxNguyên hàm ( 7/cos^2(3—x) + 8 sin(9—3x) — 1/x + 6/3—2x + căn x )dxNguyên hàm (7/cos^2x — 8/ 2x+1 +9^2x+1 + e^5—2x +8) dxNguyên hàm ( 3—căn x + 5x^5—6x^7+1 tất cả / x )dx

(sin^6left(x ight)cos^2left(x ight)+sin^2left(x ight)cos^6left(x ight)=frac18left(1-cos^4left(2x ight) ight))


Giải những pt sau:

a) (cos^2x-cos x=0)

b) (2sin2x) + (sqrt2sin4x=0) 

c) (8cos^2x+2sin x-7=0)

d) (4cos^4x+cos^2x-3=0)

e) (sqrt3 an x-6cot x+left(2sqrt3-3 ight)=0)

 


a, (cos^2x-cosx=0)(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-d...

Bạn đang xem: The solution of sin ^8x + cos ^8x = 17/32 is


Đọc tiếp

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-dfracsqrt22endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\2x=dfrac3pi4+k2pi\2x=dfracpi4+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=dfrac3pi8+kpi\x=dfracpi8+kpiendmatrix ight.)


Đúng 1
Bình luận (0)
a, (cos^2x-cosx=0)(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)Vậy...b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eg...
Đọc tiếp

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)

Vậy...

Xem thêm: Ntn "Đập Hộp" Nút Kim Cương Youtube Được Bao Nhiêu Tiền, Nút Kim Cương Youtube Được Bao Nhiêu Tiền

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\2x=pmdfrac3pi4+k2piendmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=pmdfrac3pi8+kpiendmatrix ight.)

Vậy...

c, (8cos^2x+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8left(1-sin^2x ight)+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8sin^2x-2sinx-1=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=dfrac12\sinx=-dfrac14endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi6+k2pi\x=dfrac5pi6+k2pi\x=arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2pi\x=pi-arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2piendmatrix ight.)

Vậy...

Xem thêm: Soạn Bài Những Câu Hát Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người Lớp 7 Văn 7

d, (4cos^4x+cos^2x-3=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos^2x=dfrac34\cos^2x=-1left(loai ight)endmatrix ight.) 

(Leftrightarrowdfraccos2x+12=dfrac34)

(Leftrightarrow cos2x=dfrac12)

(Leftrightarrow2x=pmdfracpi3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pmdfracpi6+kpi)

Vậy...

e, (sqrt3tanx-6cotx+left(2sqrt3-3 ight)=0) (ĐK: (x edfrackpi2))