Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

     

Câu hỏi:Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A.7

B.9

C.3

D.6

Lời giải:

Đáp án đúng:B -9

Giải thích:

Hình lập phương gồm 9 mặt phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng phân chia nó thành nhị khối hộp chữ nhật, 6 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.

Bạn đang xem: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

Kiến thức mở rộng:

1. Mặt phẳng đối xứng là gì

Cho khối đa diện (H). Nếu phép đốι xứng qua mặt phẳng (P) biến (H) thành bao gồm nó. Thì (P) gọi là mặt đốι xứng của khối đa diện (H).

2. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương


Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương.

Trong đó có 3 mặt phẳng đi qua trung điểm 4 cạnh tuy nhiên song với nhau phân chia khối lập phương thành 2 khối hộp chữ nhật.

Xem thêm: Bé Lớp 1 Với Bài Hát Cho Học Sinh Lớp 1 0 Bài Hát Tiếng Anh Lớp 1 Cho Bé

- Loại mặt phẳng đối xứng của hình lập phương qua hai cạnh đối diện: có sáu mặt, như vào hình 1 là mp(AA’C’C).

*

- Loại mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng trung trực của bốn cạnh song song: có tía mặt, như vào hình 2 là mặt phẳng trung trực của AA", BB", CC’, DD".

3. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối đa diện đều tất cả 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có bằng nhau và bao gồm tất cả 8 đỉnh, 3 cạnh gặp nhau tại 1 đỉnh và 4 đường chéo cánh cắt nhau tại 1 điểm.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Hay Chọn Lọc (13 Mẫu)

Hình lập phương tiếng anh là cube

4. Tính chất của hình lập phương

Hình lập phương có các tính chất sau:

- Hình lập phương tất cả 6 mặt phẳng đối xứng bằng nhau

-Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau

-Đường chéo của những mặt bên đều bằng nhau

-Đường chéo cánh hình khối lập phương bằng nhau

5. Dấu hiệu nhận biết hình lập phương?

Một vật là hình lập phương nếu chúng có một trong 2 đặc điểm sau:

-Có 12 cạnh bằng nhau

-Có 6 mặt đều là hình vuông

Tổng thể chú ý bằng mắt thường, ta sẽ thấy hình lập phương rất cân xứng.

6. Công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình lập phương

Tổng quát: đến hình lập phương cạnh a, đường chéo mặt mặt là d, đường chéo hình lập phương là D

Công thức tính chu vi:

P= 12.a

Trong đó:

-P là chu vi hình lập phương

-a là độ lâu năm cạnh hình lập phương

Công thức tính diện tích:

Diện tích hình lập phương được chia nhỏ ra làm hai loại: Diện tích bao bọc và diện tích toàn phần

*Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Sxq= a2.4

Trong đó:

-Sxqlà diện tích bao bọc hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

*Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp= a2.6

Trong đó:

-Stplà diện tích toàn phần hình lập phương

-a là độ lâu năm cạnh hình lập phương

Công thức tính thể tích:

Để thực hiện tính thể tích của hình lập những bạn áp dụng công thức:

V =a.a.a= a3

Trong đó:

-V là thể tích hình lập phương

-a là độ lâu năm cạnh hình lập phương

-Đường chéo của hình lập phương hợp với những đường cao tạo thành 1 tam giác vuông

Áp dụng định lý Py-ta-go, ta có công thức tính đường chéo D

*

Trong đó:

-D là độ nhiều năm đường chéo cánh hình lập phương