TẬP HỢP CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ LÀ BỘI CỦA 32 LÀ

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: trang bị tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc thù chia hết của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết đến 2, cho 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang lại 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước thông thường và bội chungBài 17: Ước chung béo nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương 1 số ít học

Mục lục

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 6 bài bác 13: Ước cùng bội giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp các bội nhỏ dại hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta bao gồm B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp những bội của 7 bé dại hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát các số là bội của 7 là 7k với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 và 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là

Vậy x ∈ B(15) cùng 40≤ x ≤70 nên x ∈45;60

b. Vị x ⋮ 12 buộc phải x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta có x ∈12;24

c. Ta bao gồm Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) cùng x >12 nên x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x đề nghị x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn bao gồm 42 mẫu tem. Tuấn muốn chia rất nhiều số tem kia vào những phong bì. Trong các cách phân tách sau, bí quyết nào thục hiện tại được? Hãy điền vào vị trí trống trong trường thích hợp được chia:


*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 bắt buộc cách trước tiên thực hiện tại được. Số tem vào một phong so bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 đề xuất cách sản phẩm hai thục hiện tại được. Số phong bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân chia hết mang lại 8 đề xuất cách thứ bố không tiến hành được


*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của:

a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số bao gồm hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: Cách Tải, Sử Dụng Phần Mềm Luyện Chuột Mouse Skills, Tải Mouse Skills

Các số bao gồm hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số bao gồm hai chữ số là ước của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số bao gồm hai chữ số là mong của 50 là 10;25;50

b. Ta có Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy những số tất cả hai chữ số là mong của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vày 6 ⋮(x -1) phải (x-1) ∈ Ư(6)

Ta gồm Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Do 14 ⋮ (2x +3) nên (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta có Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 đề nghị (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: tất cả bao nhiêu bội của 4 từ 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong tứ số từ bỏ nhiên thường xuyên thì có một số trong những là bội của 4 buộc phải số bội của 4 từ 12 đến 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn vẫn xem: Tập hợp các số tất cả hai chữ số là bội của 32 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Xem thêm: Những Cô Gái Cởi Quần Áo & Ảnh Cảnh Quan Miễn Phí, Cô Gái Cởi Quần Áo Thiếu Niên

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.


*

- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hòa hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết mang đến 2, cho 5Bài 12: dấu hiệu chia hết đến 3, đến 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước phổ biến và bội chungBài 17: Ước chung bự nhấtBài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtÔn tập chương một số ít học