Tập Hợp Các Số Có Hai Chữ Số Là Bội Của 41 Là { }

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập vừa lòng conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ với phép chiaBài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: trang bị tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5Bài 12: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung to nhấtBài 18: Bội chung bé dại nhấtÔn tập chương một số học

Mục lục

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 6 bài 13: Ước và bội khiến cho bạn giải những bài tập trong sách bài tập toán, học xuất sắc toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp những bội nhỏ dại hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát những số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta gồm B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 cùng 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là { }

Vậy x ∈ B(15) cùng 40≤ x ≤70 cần x ∈45;60

b. Do x ⋮ 12 cần x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta tất cả x ∈12;24

c. Ta gồm Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) cùng x >12 cần x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x yêu cầu x là mong cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn tất cả 42 loại tem. Tuấn ý muốn chia đa số số tem kia vào những phong bì. Trong số cách phân chia sau, cách nào thục hiện được? Hãy điền vào vị trí trống trong trường hợp được chia:

Bạn đang xem: Tập hợp những số có hai chữ số là cầu của 60 làYou watching: Tập hợp các số bao gồm hai chữ số là bội của 41 là Bạn sẽ xem: Tập hợp những số có hai chữ số là bội của 41 làBạn sẽ xem: Tập hợp những số tất cả hai chữ số là bội của 41 là

*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 đề nghị cách thứ nhất thực hiện tại được. Số tem vào một phong bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 cần cách thứ hai thục hiện tại được. Số phong bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không chia hết mang đến 8 bắt buộc cách thứ tía không triển khai được

See more: thủ đô hà nội “ Quyết Tử Để tổ quốc Quyết Sinh " Bị Bong Tróc, Xuống Cấp

*

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số có hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: Ăn Nghệ Ngâm Mật Ong Vào Lúc Nào Mang Lại Hiệu Quả Cao Nhất?

Các số có hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số bao gồm hai chữ số là mong của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số có hai chữ số là ước của 50 là 10;25;50

b. Ta có Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy những số có hai chữ số là ước của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vày 6 ⋮(x -1) nên (x-1) ∈ Ư(6)

Ta gồm Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Vị 14 ⋮ (2x +3) đề nghị (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta tất cả Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 phải (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: gồm bao nhiêu bội của 4 từ bỏ 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong bốn số từ nhiên thường xuyên thì có một trong những là bội của 4 đề nghị số bội của 4 tự 12 đến 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn sẽ xem: Tập hợp các số tất cả hai chữ số là mong của 60 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Trong Tháng 12 Năm 2015, Tổng Hợp Ngày Tốt Xấu Trong Tháng 12 Năm 2015

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.

See more: cách thức Xác Định tâm Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Đều, Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì