Thay Tỉ Số Giữa Các Số Hữu Tỉ Bằng Tỉ Số Giữa Các Số Nguyên

     Bạn đang xem: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

a) (1,2: 3,24 = dfrac1210:dfrac324100 = dfrac1210.dfrac100324 )(,= dfrac12.10010.324=dfrac120324 = dfrac1027= 10:27)

b) (2dfrac15 : dfrac34 = dfrac115 : dfrac34)( = dfrac115. dfrac43 =dfrac4415 = 44: 15)

c) (dfrac27 : 0,42 = dfrac27 : dfrac42100 = dfrac27 . dfrac10042)(; = dfrac200294 = dfrac100147 = 100: 147)

bibun.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Tính Thể Tích Của Khối Gỗ Có Dạng Như Hình Bên, Bài 2 Trang 121 Sgk Toán 5,

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp bibun.vn
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Thành Phố (6 Mẫu), Đoạn Văn Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

Cảm ơn các bạn đã áp dụng bibun.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.