Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2 Speaking

     

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 2 speaking


bài 1

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner. 

(Những thành ngữ này hay được dùng trong những cuộc thì thầm ngắn. Viết chúng theo chủ thể thích hợp. Tiếp nối thực hành với cùng 1 hạn thuộc học.)

Good morning. / Hi.

Sorry, I"ve got to go. Talk khổng lồ you later.

Well, it"s been nice meeting you.

How"s everything at school?

Goodbye. See you later.

Great. I"ll see you tomorrow.

Hello. How are you?

Hello. What are you doing?

Catch you later.

Hi. How is school?

 

Starting a conversation

Closing a conversation

-

-

-

-

-

-

Lời giải đưa ra tiết:

Starting a conversation

(Bắt đầu hội thoại)

Closing a conversation

(Kết thúc hội thoại)

- Good morning.

(Chào buổi sáng)

- Goodbye. See you later.

(Tạm biệt. Chạm chán lại bạn sau.)

- Hello. How are you?

(Chào. Chúng ta khoẻ không?)

- Sorry, I"ve got khổng lồ go. Talk lớn you later.

(Xin lỗi, tôi đề xuất đi. Thì thầm với bạn sau.)

- Hello. What are you doing?

(Chào. Các bạn đang làm gì vậy?) 

- Well, it"s been nice meeting lớn you.

(Ừm, cực kỳ vui được chạm mặt bạn.)

- Hi. How is school?

(Chào. Ở trường vắt nào rồi?)

- Great. I"ll see you tomorrow.

(Tuyệt. Tôi sẽ gặp gỡ bạn vào trong ngày mai.)

- How"s everything at school?

(Mọi lắp thêm ở ngôi trường sao rồi?)

- Catch up with you later.

(Gặp lại bạn sau.)

You: Hi, Nam. How are you?

(Xin chào, Nam. Bạn khỏe không?)

Nam: Hi. Fine, thanks. How about you?

(Xin chào. Tôi ổn, cảm ơn. Còn chúng ta thì sao?)

You: Not bad. How’s your work at school?

(Không tệ. Vấn đề học của khách hàng ở trường như thế nào?)

Nam: Not so good. The last chạy thử was rather difficult. How about you?

(Không giỏi lắm. Bài kiểm tra cuối kì tương đối khó. Của chúng ta thì sao?)

You: My test was difficult, too. Only a few could finish it.

(Bài khám nghiệm của tôi cũng khó. Chỉ một trong những ít người có thể kết thúc nó.)

Nam: Sorry, I’ve got khổng lồ go. I have to meet my former teacher.

(Xin lỗi, tôi đề xuất đi. Tôi phải gặp giáo viên chủ nhiệm của tôi.)

You: OK. Goodbye. Talk to you later.

(Ờ. Lâm thời biệt. Thủ thỉ sau.)

Nam: Sure. Bye. See you.

(Chắc chắn rồi. Tạm biệt. Hẹn gặp gỡ lại bạn.)


bài xích 2

Task 2: Rearrange the following sentences to make an appropriate conversation and then practise it with a partner.

(Sắp xếp lại số đông câu sau để triển khai thành một bài đối thoại tương thích và tiếp đến thực hành cùng với một các bạn cùng học.)

A. Bye. See you later. 

B. What did you do?

C. Where are you going now?

D. Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

E. Oh, I stayed at trang chủ and did my homework. Nothing special.

F. Hello, Quan. Yes, I did. It"s great.

G. I"m going to the library to lớn borrow some books. Sorry, I"ve got khổng lồ go. Talk to you later.

H. I went to Lan"s birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?

Lời giải đưa ra tiết:

1. D: Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

(Xin chào, Minh. Bạn đã có ngày cuối tuần tốt đẹp mắt chứ?)

2. F: Hello, Quan. Yes, I did. It was great.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Al Và Cr2O3 - HỗN HợP X GồM Al Vã  Cr2O3

(Xin chào, Quân. Đúng vậy. Nó thật tuyệt.)

3. B: What did you do?

(Bạn đã có tác dụng gì?)

4. H: I went lớn Lan"s birthday party. The food was good & the people were interesting. What did you do, Quan?

(Tôi đã đến buổi tiệc sinh nhật của Lan. Thức tiêu hóa và mọi bạn rất thú vị. Chúng ta đã làm cho gì, Quân?)

5. E: I stayed at home and did my homework. Nothing special.

(Tôi trong nhà và làm bài bác tập về nhà. Không có gì sệt biệt.)

6. C: Where are you going now?

(Bạn bây giờ đang đi đâu?)

7. G: I"m going to the library to borrow some books. Sorry. I"ve got lớn go. Talk lớn you later.

(Tôi sẽ tới thư viện nhằm mượn một trong những sách. Xin lỗi. Tôi nên đi. Nói chuyện với các bạn sau.)

8. A: Bye. See you later.

(Tạm biệt. Hẹn chạm mặt lại.)


bài xích 3

Task 3: Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box and then practise it with a partner.

(Điền bài xích đối thoại sau với phần đa từ, nhiều từ xuất xắc câu thích hợp trong khung và tiếp đến thực hành với một các bạn cùng lớp.)

What’s the matter with you

awful / tired / sick / cold

a headache / a cold / backache / toothache

You should / You"d better go home and have a rest

A: Hello, Hoa. You don’t look very happy._________ ?

B: Hi, Nam. I feel__________ . I"ve got__________

A: Sorry to hear that. _______________

B: Yes. That’s a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

Lời giải chi tiết:

A: Hello, Hoa. You don"t look very happy. What"s the matter with you?

(Xin chào, Hoa. Các bạn trông không vui lắm. Tất cả chuyện gì với chúng ta thế?)

B: Hi, Nam. I feel awful. I"ve got a cold.

(Xin chào, Nam. Tôi cảm giác rất tệ. Tôi bị cảm.)

A: Sorry lớn hear that. You"d better go home and have a rest.

(Xin lỗi khi nghe tới điều đó. Bạn nên về nhà cùng nghỉ ngơi.)

B: Yes. That"s a great idea. Goodbye, Nam.

(Đúng vậy. Đó là một trong những ý tưởng tuyệt vời. Trợ thời biệt, Nam.)

A: See you later.

(Hẹn gặp gỡ lại sau.)


bài bác 4

Task 4: Work in pairs. Make small talks on the following topics, using the Parting and ending of a conversation. 

(Làm vấn đề theo cặp. Tiến hành các cuộc nói chuyện ngắn về các chủ đề sau, áp dụng phần bắt đầu và kết thúc của một cuộc hội thoại.)

- the weather (thời tiết)

- last night"s TV programmes (các lịch trình tivi tối qua)

- football (bóng đá)

- plans for the next weekend ( chiến lược cho ngày vào ngày cuối tuần sau)

Lời giải chi tiết:

Conversation 1 (Bài hội thoại 1)

You: Hi, Viet. 

(Xin chào, Việt.)

Viet: Hi. How"re you?

(Xin chào. Chúng ta khoẻ không?)

You: Fine, thanks. How about you?

(Tôi ổn, cảm ơn. Còn các bạn thì sao?)

Viet: Not so good. I feel uneasy.

(Không xuất sắc lắm. Tôi cảm thấy không thoải mái.)

You: That’s too had. Awful day, isn’t it?

(Thật tệ. Một ngày to khiếp, buộc phải không?)

Viet: Yeah. I hate the wet season.

(Ừ. Tôi ghét mùa mưa.)

You: Me, too. I have khổng lồ stay at home. It’s so boring.

(Tôi cũng thế. Tôi đề xuất ở nhà. Thật nhàm chán.)

Viet: Sorry. I"ve got to go. I have lớn visit my friend in hospital.

(Xin lỗi. Tôi đề xuất đi. Tôi cần đến thăm chúng ta tôi trong căn bệnh viện.)

You: All right. See you soon.

(Được rồi. Hứa sớm chạm mặt lại.)

Viet: Bye. See you.

(Tạm biệt. Hẹn chạm mặt lại bạn.)

Conversation 2 (Bài đối thoại 2)

Nam: Hi, Minh. Did you watch TV last night?

(Xin chào, Minh. Các bạn có coi TV tối qua không?)

Minh: No. Were there any good programmes on?

(Không. Có chương trình nào hay không?)

Nam: Oh, no. As you know, there have hardly been any good programmes on television these days.

(Ồ, không. Như bạn đã biết, số đông không có ngẫu nhiên chương trình nào xuất xắc trên truyền hình phần nhiều ngày này.)

Minh: & one more thing, there"re also too many violent scenes, which is too hard for small children.

(Và một điều nữa, cũng có quá nhiều cảnh bạo lực, điều này quá nặng so với trẻ nhỏ.)

Nam: OK. I don"t know what they think about these.

Xem thêm: Bình Ắc Quy 12V-9Ah - Bình Ắc Quy Khô Gs Gt9A (12V

(OK. Tôi lưỡng lự họ nghĩ về gì về chúng.)

Minh: They’re maybe thinking about making money regardless of bad effects on children.