Giáo án tiếng anh lớp 10 (unit 3

     

1. Read the following TV blurbs. Complete the table with the notes from each show. Then compare & contrast the shows with a partner. (Đọc lời dẫn những chương trình TV sau. Chấm dứt bảng với hầu như ghi chú từ mỗi chương trình. Rồi đối chiếu và đối chiếu những công tác với một người bạn.)

*

*

Vietnam Idol (Thần tượng Âm nhạc Việt Nam)Who Wants khổng lồ be a Millionaire? ( Ai là triệu phú?)
– to lớn find a pop star (Tìm kiếm ngôi sao sáng nhạc pop)

– The winner will be chosen by a celebrity panel and home viewers (Người win cuộc sẽ được bình chọn bởi ban giám khảo và người xem)

– The winner will get a recording contract with VNR Records (Người win cuộc sẽ cảm nhận hợp đồng thu âm với phòng thu VNR)

– lớn find a winner who will get a big sum of money (Tìm kiếm nhà vô địch, fan sẽ nhận ra số chi phí thưởng lớn)

– The winner will answer a series of general knowledge questions.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 10 (unit 3

(Người thắng cuộc sẽ vấn đáp một chuỗi các câu hỏi kiến thức tổng quát)

– The amount of prize-money increases with the number of questions. (Số chi phí thưởng tăng khớp ứng với con số câu hỏi)


Hướng dẫn dịch:

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam

Đây là công tác tìm tìm một ngôi sao! tốt nói đúng hơn, dàn giám khảo nổi tiếng của cửa hàng chúng tôi và các bạn sẽ chọn ra ca sĩ thực lực nhất. Người chiến thắng sẽ cảm nhận hợp đồng thu âm với phòng thu âm VNR.

Ai là triệu phú?

Bạn hy vọng có thật các tiền không?

Người chiến thắng sẽ có cơ hội trở thành triệu phú. Đầu tiên bọn họ phải trả lời các thắc mắc mang kỹ năng tổng quát. Số tiền đang dần tăng thêm theo từng thắc mắc – giải thưởng lúc đầu tuy nhỏ dại nhưng vẫn ngày càng béo hơn.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Số 2 Văn 9 : Đề 1 → Đề 4 (61 Mẫu), Bài Viết Số 2 Lớp 9

2. A. Imagine you are a TV producer. You are creating a new show. Make a các mục of details about your show.

Xem thêm: Nước Muối Sinh Lý Pháp Màu Vàng, Nước Muối Sinh Lý Gifrer Tép Vàng

(Giả sử bạn là 1 nhà sản xuất chương trình TV. Bạn đang lên kịch bạn dạng cho một chương trình mới. Hãy liệt kê danh sách những chi tiết về lịch trình đó.)

Hướng dẫn dịch:

Tên chương trình: Vietnam Joke

Thể loại: công tác truyền hình thực tế

Thời gian: về tối thứ 7 từ 7:30 đến 8:30

Giải thưởng: Một chuyến du lịch đến Mỹ trong 15 ngày.

b. Mô tả your ideas with a partner. Work together to combine your ideas into one show & present your show khổng lồ the class. (Chia sẻ ý tưởng của bạn với các bạn bè. Bàn luận với nhau rồi phối hợp các ý tưởng khiến cho 1 chương trình hoàn hảo và trình bày trước cả lớp.)