Writing

     

Task 1: Read Mr Brown's C.V. (curriculum vitae- a form with details about somebody’s past education & jobs


bài 1

Writing about people’s background.

Bạn đang xem: Writing

(Viết về lý lịch của bé người)

Task 1: Read Mr Brown"s C.V. (curriculum vitae - a khung with details about somebody’s past education and jobs).

(Đọc bạn dạng lý lịch của ông Brown (bản lý lịch - mẫu solo với những chi tiết về việc học vấn và bài toán làm của một tín đồ nào đó.) 

*

And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below. 

(Và hiện thời viết một đoạn văn về ông Brown, dùng hầu hết từ nhắc nhở bên dưới.)

be born like go to ...school from ... To

pass exams in travel agency work as

Lời giải đưa ra tiết:

Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went khổng lồ Kensington High School and passed exams in English. French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 lớn December 1998. And from March 1999 to May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music và dancing.

Tạm dịch:

Ông Brown sinh ngày 12 mon 11 năm 1969 tại Boston. Ông đang học sinh sống trường Trung học Kensington và thi đỗ bởi tiếng Anh, giờ đồng hồ Pháp với Toán. Ông thao tác làm việc trong một cơ quan phượt như 1 phía dẫn viên du ngoạn từ tháng 6 năm 1991 mang lại tháng 12 năm 1998. Và từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 5 năm 2002, ông thao tác như một người trực smartphone khách sạn. Ông thích âm thanh và khiêu vũ.


bài bác 2

Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent & complete the form. 

(Làm vấn đề theo cặp. Hỏi các bạn cùng học những thông tin về cha/mẹ của cậu/cô ấy và ngừng mẫu đối kháng này.)

Name: Mr./Ms

Date of birth:

Place of birth:

Education

School attended:

Exams passed:

Previous jobs

Job
Date fromDate to
   
   

Interests:

Lời giải bỏ ra tiết:

You : Minh, can I ask you some questions about your father?

Minh : Yes, of course.

You : bởi vì you mind telling me his name?

Minh : No problem. His name’s Le Van Viet.

You : When & where was your father born?

Minh : He was born in Thap Muoi, Dong Thap in 1963.

You : Where did he go khổng lồ school?

Minh : He went khổng lồ the local primary school.

You : Did he complete his secondary education?

Minh : No. He only completed primary education..

You : What does your father bởi vì now?

Minh : He’s a worker.

You : Where does he work?

Minh : He’s working in a textile factory (nhà trang bị dệt).

You : What does he work there exactly?

Minh : He’s in the packing section (bộ phận đỏng gói).

You : How long has he been working there?

Minh : For about ten years.

You : What job did he vị before this one?

Minh : No. He has just only this one.

You : What"s his interest?

Minh : He likes watching football.

You : Thanks a lot for your information.

Minh : That"s OK.

Xem thêm: Lập Dàn Bài Cảm Nghĩ Về Người Thân Yêu Của Em, Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Người Thân

Name: Le Van Viet Mr./Ms

Date of birth: 1963

Place of birth: Thap Muoi, Dong Thap

Education

School attended: local primary school

Exams passed: primary education

Previous jobs

 Job
 Date from Date to
worker 1996  2006

Interests: watching football 

Tạm dịch:

Bạn: Minh, tôi có thể hỏi các bạn một số thắc mắc về cha của chúng ta không?

Minh: Có, tất nhiên rồi.

Bạn: các bạn có phiền đến tôi biết thương hiệu của ông không?

Minh: không vấn đề gì cả. Thương hiệu ông là Lê Văn Việt.

Bạn: thân phụ bạn sinh ra lúc nào và sống đâu?

Minh: sinh vào năm 1963 tại Tháp Mười, Đồng Tháp.

Bạn: Ông đã đến lớp ở đâu?

Minh: Ông học tập trường tiểu học tập địa phương.

Bạn: Ông đã xong xuôi giáo dục trung học của bản thân mình à?

Minh: Không. Ông chỉ ngừng giáo dục tè học.

Bạn: phụ thân bạn bây giờ làm những gì ?

Minh: Ông là 1 trong những công nhân.

Bạn: Ông thao tác ở đâu?

Minh: Ông đang làm việc trong một nhà máy sản xuất dệt.

Bạn: đúng chuẩn ông làm cái gi ở đó?

Minh: Ông đang làm cho ở phần tử đóng gói.

Bạn: Ông đã thao tác ở kia bao lâu rồi?

Minh: trong tầm mười năm.

Bạn: Ông vẫn làm công việc gì trước công việc này?

Minh: Không. Ông chỉ làm cho mỗi bài toán này.

Bạn: sở thích của ông là gì?

Minh: Ông thích xem nhẵn đá.

Bạn: Cảm ơn tương đối nhiều về thông tin của bạn.

Minh: OK.


bài xích 3

Task 3: Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her lớn read the paragraph and kiểm tra whether the information is correct.

Xem thêm: Giải Sinh Học 7 Bài 61 62

(Viết một đoạn văn về phụ vương / mẹ của bạn cùng học của em. Kế tiếp yêu ước anh/chị ấy đọc với kiểm xem thông tin đúng không.)

Lời giải chi tiết:

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve, in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

Tạm dịch:

Tên cha của chúng ta cùng lớp của tớ là Lê Văn Việt. Ông sinh ra tại Tháp Mười, thức giấc Đồng Tháp vào năm 1963. Ông chỉ chấm dứt chương trình giáo dục đào tạo tiểu học ở trường địa phương. Bây chừ ông là một trong công nhân vào một xí nghiệp sản xuất dệt. Ông đã thao tác ở đó từ năm 1996. Ông làm quá trình đóng gói tất cả các sản phẩm. Ông phù hợp xem bóng đá.