Unit 6 lớp 11: reading

     

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn các bức ảnh. Ghép từng hình cân xứng với những các từ trong khung dưới đây.)


Before a

BEFORE YOU READ

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11: reading

(Nhìn các bức ảnh. Ghép từng hình tương xứng với những các từ trong khung dưới đây.)

Sao Mai Television Singing Contest

Olympic Games

Quiz "Road to lớn mount Olympia”

London Marathon

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a - Quiz "Road to lớn mount Olympia” (Cuộc thi " Đường tột đỉnh Olympia")

b - London Marathon (Chạy bộ đường nhiều năm ở Luân Đôn)

c - Sao Mai Television Singing Contest (Cuộc thi giờ đồng hồ hát truyền ảnh Sao Mai)

d - Olympic Games (Thế vận hội Olympic)


Before b

b. Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm bài toán theo cặp. Vấn đáp những câu hỏi sau đây.)

1. Bởi vì you lượt thích taking part in competitions like these? Why/ Why not?

(Bạn gồm thích tham gia trong những cuộc thi như thế này không? nguyên nhân có/ vì sao không?)

2. Do you hope to win a competition? If so, which competition vì you like to win?

(Bạn có hy vọng sẽ giành thành công đối thủ đối đầu và cạnh tranh không? nếu như vậy đối thủ tuyên chiến đối đầu nào mình thích giành chiến thắng?)

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

(Chiến thắng là điều quan trọng đặc biệt nhất vào một cuộc thi phải không? vì sao đúng /Tại sao không?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. - No, I don"t because I don"t have the capacity for them.

(Không, tôi ko thích cũng chính vì tôi không tồn tại đủ khả năng.)

- Yes, I d like to participate in the quiz: “Road khổng lồ Mount Olympia", because it’s an interesting game, which helps me widen my general knowledge.

(Có, tôi mong mỏi tham gia hội thi "Đường tột đỉnh Olympia", chính vì đó là trò đùa thú vị, giúp chúng ta mở rộng kiến thức và kỹ năng phổ thông.)

2. Yes. I’d like to win an English-speaking Contest.

(Có. Tôi mong muốn thắng trong hội thi nói tiếng Anh.)

3. No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation and the enjoyment we have from it.

(Không, tôi không nghĩ vậy. Thắng lợi hay thất bại không hẳn là điều đặc biệt nhất trong cuộc thi. Mục đích đó là sự tham gia cùng niềm vui bọn họ có được trường đoản cú nó.)


While 1

WHILE YOU READ

Read the passage & then vì tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp đến làm nhữmg bài tập sau.)

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was khổng lồ stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students" Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition"s rules to lớn the students.

“...To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have lớn answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a mix of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Now, let"s start our competition."

Hung, Thu & Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, & the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung"s group got 65, and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it”.

Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghép các từ hoặc cụm từ phía trái với các định nghĩa của chúng ở mặt phải.)

1. Representative

2. Annual

3. Stimulate

4. In all

5. Spirit

6. Smoothly

a. Without problems or difficulties

b. Enthusiasm và energy

c. Altogether or as a total

d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

e. Encourage or make something more active

f. Happening or done once every year

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba phần trong trường tôi tham gia vào hội thi chung kết tiếng Anh mỗi năm được tổ chức bởi những thầy cô vào trường. Kim chỉ nam của hội thi là khơi dậy niềm tin học môn giờ đồng hồ Anh trong học sinh. Hội thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, cô giáo Tiếng Anh của bọn chúng tôi, phân tích và lý giải các điều lệ của cuộc thi.

Xem thêm: Thông Tin Hành Lý Ký Gửi Vietnam Airline Nội Địa, Quy Định Hành Lý Vietnam Airlines Mới Đầy Đủ Nhất

"... để tham dự vào cuộc thi, các em sẽ thao tác theo nhóm cha người. Mỗi nhóm đề nghị hoàn tất năm vòng thi vớ cả. Để dứt một vòng thi, những em phải trả lời các thắc mắc trên giấy thi trong khoảng hai phút. Giám khảo đã quan ngay cạnh và đến điểm phần trình bày của các em. Từng vòng thi sẽ tiến hành tối nhiều 15 điểm. Chấm dứt cuộc thi, các giám khảo sẽ ra mắt số điểm của mỗi nhóm. đội nào gồm số điểm cao nhất sẽ chiến thắng cuộc. Nhóm chiến thắng cuộc sẽ được thưởng một cỗ CD tiếng Anh và một quyển trường đoản cú điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Hiện giờ chúng ta hãy bước đầu cuộc thi."

Hùng, Thu với Nga là thành viên của group A. Họ mau lẹ đọc thắc mắc và nỗ lực tìm câu trả lời. Thoạt đầu, đa số thứ phần đông ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Dẫu vậy ở vòng 5, Hùng gặp khó khăn khi đọc bài xích thơ. Chúng ta ấy ko nhớ được câu cuối của bài. Không còn giờ qui định, giám khảo tuyên cha kết quả. đội B chiến thắng với 70 điểm, team của Hùng được 65 điểm, đội C được 60 điểm. Thu thấy tương đối thất vọng. Hùng xin lỗi vì đã không đọc hết bài thơ. Tuy thế Nga đã làm không khí thoải mái hơn khi nói rằng "Với mình, điều quan trọng nhất là việc họ tham dự vào hội thi và niềm vui mà hội thi đem lại."

Lời giải chi tiết:

1. D: representative = d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

(người thay mặt đại diện = một người đươc chọn hay được chỉ định và hướng dẫn đại diện cho những người khác hay cho 1 nhóm)

2. F: annual = f. Happening or done once every year

(hằng năm = xảy ra hoặc được thực hiện 1 năm 1 lần)

3. E: stimulate = e. Encourage or make something more active

(kích say mê = khích lệ hoặc tạo cho cái nào đó tích cực hơn)

4. C: in all = c. Altogether or as a total

(tổng cộng = cùng lại)

5. B: spirit = b. Enthusiasm và energy

(tinh thần = sự hào hứng với năng lượng)

6. A: smoothly = a. Without problems or difficulties

(một bí quyết trôi tan = không tồn tại vấn đề hay khó khăn gì)


While 2

Task 2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

(Ai tham gia vào vòng phổ biến kết cuộc thi tiếng Anh hằng năm hôm máy 7 tuần trước?)

2. What was the aim of the competition?

(Mục đích của cuộc thi là gì?)

3. Who sponsored the competition?

(Ai tài trợ đến cuộc thi?)

4. What did each group of students have to bởi vì during the contest?

(Mỗi nhóm học viên phải làm những gì trong cuộc thi?)

5. What did the judges have to bởi vì to choose the winner of the competition?

(Ban giám khảo phải làm gì để lựa chọn ra người chiến thắng?)

6. What would be awarded to the winner?

(Người thắng lợi sẽ được thưởng gì?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

(Những đại diện thay mặt của 3 lớp sẽ tham gia vòng phổ biến kết hội thi tiếng Anh từng năm hôm thiết bị 7 tuần trước.)

2. Its aim was khổng lồ stimulate the spirit of learning English among students.

(Mục đích là để khuyến khích lòng tin học tiếng Anh của học sinh.)

3. The Students" parents Society sponsored the competition.

(Hội phụ huynh học sinh đã tài trợ cho cuộc thi.)

4. They had to lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had to lớn answer the questions in the worksheets within two minutes.

(Họ phải dứt tất cả 5 hoạt động. Từng hoạt động, họ phải trả lời những thắc mắc trên đề trong vòng 2 phút.)

5. They had khổng lồ observe and score the students" performance. The maximum score for each activity was 15. At the kết thúc of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.

(Họ cần quan ngay cạnh và chấm điểm thể hiện của những học sinh. Điểm tối đa cho từng hoạt hễ là 15. Cuối cuộc thi họ sẽ thông tin tổng số điểm của từng đội. Đội nào bao gồm điểm cao nhất sẽ chiến thắng.)

6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

(Người chiến thắng sẽ được thưởng bộ đĩa CD để học giờ Anh cùng một quyển tự điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary.)


While 3

Task 3. Read paragraph 3 again and complete the sentences.

(Đọc đoạn 3 một đợt tiếp nhữa và xong câu.)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the trò chơi because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Lời giải bỏ ra tiết:

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could not remember the last sentence).

(Ở vận động 5, Hùng ko thể dứt bài thơ ( chúng ta ấy không nhớ câu cuối).)

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

(Đạt điểm trên cao nhất, nhóm B vươn lên là người chiến thắng của cuộc thi.)

3. Group C lost the game because they just got 60 points.

Xem thêm: Trồng Cây Hoa Tím Trồng Ven Đường, Cây Chiều Tím

(Nhóm C thua do họ chỉ tất cả 60 điểm.)

4. Nga encouraged her group by saying "For me, the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it."

(Nga động viên nhóm bởi câu nói " Theo bản thân điều đặc biệt nhất là việc tham gia của họ trong hội thi và thú vui mà họ có được trường đoản cú nó.")


After

AFTER YOU READ

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.

(Đây là bài xích thơ Hùng gọi trong hội thi tiếng Anh. Hãy tham khảo và dịch sang trọng tiếng Việt.)